Dane GUS o wynagrodzeniach w czwartym kwartale 2023 roku kluczowe dla emerytów i rencistów

Opublikowano: 2024-02-09 12:30 Dagmara Konik 3 min. czytania

Dane GUS o wynagrodzeniach w czwartym kwartale 2023 roku kluczowe dla emerytów i rencistów

Dane GUS o wynagrodzeniach w czwartym kwartale 2023 roku kluczowe dla emerytów i rencistów

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł. Oznacza to wzrost w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) o 1,1 procent w stosunku do 2022 roku, a nominalnie o 12,5 procent. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł brutto i jest to wzrost o 12 procent w ujęciu rok do roku i o 4,8 procent w ujęciu kwartał do kwartału.

Wskaźnik ten obejmuje wszystkich zatrudnionych w Polsce, razem z mikrofirmami i sferą budżetową i jest bardzo ważny m.in. dla emerytów. Realny wzrost płac z uwzględnieniem inflacji jest jednym ze współczynników które decydują o wysokości waloryzacji emerytur.

Waloryzacja emerytur jest wyliczana na podstawie dwóch współczynników. Pierwszy to tzw. inflacja emerycka. Poznaliśmy jej wysokość w połowie stycznia i wiemy, że wyniosła 11,9 procent. Drugi, nieco bardziej szczegółowy wskaźnik pozwalający na ostateczne wyliczenie waloryzacji poznaliśmy właśnie dzisiaj. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł.

Jak wyliczana jest zatem waloryzacja emerytur?

Inflacja emerycka wynosi 11,9 procent. Do tej wartości dolicza się 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ten wyniósł 1,1 procent. Do 11,9 procent należy więc dodać 0,22 procent, co daje 12,12 procent i właśnie tyle wyniesie wskaźnik waloryzacji.

O ile wzrosną więc emerytury w marcu?

Najniższa emerytura 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto) będzie wyższa o nie mniej niż 192,50 zł brutto i od marca wyniesie 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto).

Wyliczenie wysokości waloryzacji polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Warto zaznaczyć, że omawiane zasady podwyżek dotyczą m.in.:

  • emerytur i rent (w tym również szkoleniowych i rodzinnych) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • emerytur i rent rolniczych
  • emerytur i rent wojskowych
  • emerytur i rent policyjnych (dla funkcjonariuszy służb)
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
  • okresowych emerytur kapitałowych.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oficjalny wskaźnik waloryzacji powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu, ale to do rząd podejmie decyzję czy najniższa emerytura zostanie podniesiona o wskaźnik czy może kwotowo o 250 zł.

 

Źródło:  https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 09.02.2024

Dodano: 09.02.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top