Dane o inflacji HICP w lutym w strefie euro

Opublikowano: 2023-03-17 12:00 Dagmara Konik 2 min. czytania

Dane o inflacji HICP w lutym w strefie euro

Dane o inflacji HICP w lutym w strefie euro

Z finalnych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że inflacja konsumencka HICP czyli zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro w lutym 2023 roku wyniosła 8,5 procent. Średnio w całej Unii Europejskiej inflacja HICP spowolniła w lutym do 9,9 procent rok do roku z 10 procent zanotowanych w styczniu. Inflacja HICP obliczana jest nie tylko na podstawie wydatków gospodarstw domowych ale również na podstawie wydatków z rachunków narodowych, w porównaniu do inflacji CPI, gdzie dane pochodzą wyłącznie z wydatków gospodarstw domowych.

Największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała żywność, alkohol i tytoń (wzrost o 3,1 pkt proc.), a następnie usługi (wzrost o 2,02 pkt proc.), nieenergetyczne dobra przemysłowe (wzrost o 1,74 pkt proc.) i energia (wzrost o 1,64 pkt proc.).

Z danych Eurostatu wynika, że najniższe roczne stopy zarejestrowano w Luksemburgu (4,8 procent), Belgii (5,4 procent) i Hiszpanii (6,0 procent). Najwyższy roczne stopy odnotowano natomiast na Węgrzech (25,8 procent), Łotwie (20,1 procent) iw Czechach (18,4 procent).

W porównaniu z danymi ze styczniem roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w dwóch i wzrosła w dziesięciu.

Jak podał unijny urząd statystyczny Eurostat w Polsce w lutym 2023 roku inflacja HICP wyniosła 17,2 procent rok do roku wobec 15,9 procent rok do roku inflacji miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik ten wzrósł o 1,1 procent.

We wszystkich krajach członkowskich w ujęciu miesięcznym dynamika cen była dodatnia. Najwyższa w Irlandii (1,5 procent), następnie w Luksemburgu (1,4 procent) i w Holandii (1,3 procent).

Warto też zwrócić uwagę, że ponownie w górę poszła inflacja bazowa, która w strefie euro w lutym przyspieszyła do 5,6 procet względem 5,3 procent w styczniu. Rok wcześniej wynosiła ona tylko 2,7 procent.

Władze Europejskiego Banku Centralnego w obliczu bardzo wysokiej, choć nieco zwalniającej inflacji w strefie euro podniosły stopy procentowe o 50 pb. Od 22 marca stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie do 3,5 procent, stopa kredytu w banku centralnym do 3,75 procent, a stopa depozytu do 3 procent.

Zaktualizowano: 17.03.2023

Dodano: 17.03.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top