Dobiegło końca lutowe posiedzenie RPP

Opublikowano: 2024-02-07 15:30 Dagmara Konik 1 min. czytania

Dobiegło końca lutowe posiedzenie RPP

Dobiegło końca lutowe posiedzenie RPP

W dniu dzisiejszym Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła kolejne, dwudniowe posiedzenie decyzyjne i ogłosiła swoje postanowienie dotyczące poziomu stóp procentowych. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami ekonomistów, RPP nie zdecydowała się na żadne zmiany w tej kwestii.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku wysokość stóp procentowych pozostała bez zmian i nadal wynosi:

  • stopa referencyjna - 5,75 procent w skali rocznej
  • stopa lombardowa - 6,25 procent w skali rocznej 
  • stopa depozytowa - 5,25 procent w skali rocznej 
  • stopa redyskonta weksli - 5,80 procent w skali rocznej 
  • stopa dyskonta weksli - 5,85 procent w skali rocznej.

Brak zmian w wysokości stóp procentowych oznacza, że oprocentowanie depozytów i lokat oraz pożyczek i kredytów nie powinno się istotnie zmienić.

Bieżący miesiąc jest czasem oczekiwania na najnowszą projekcję inflacyjną, czyli kluczowe prognozy, które pozwolą przewidzieć, kiedy inflacja zbliży się do celu. Cel ten wynosi 2,5 procent z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1 pkt proc. Jak co roku nowa projekcja pojawi się w marcu i to właśnie wtedy możemy spodziewać się ewentualnych zmian w podejściu Rady Polityki Pieniężnej.

Kolejne, dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na dni 5 i 6 marca.

Zaktualizowano: 07.02.2024

Dodano: 07.02.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top