Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2023 roku

Opublikowano: 2024-07-11 11:30 Dagmara Konik 5 min. czytania

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2023 roku

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2023 roku

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w całym 2023 roku 212 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych obsłużyło 2 593 tys. klientów, udzielając im 5,0 mln kredytów i pożyczek o łącznej wartości 66 647 mln zł. Jest to w porównaniu do roku 2022 wzrost liczby udzielonych kredytów i pożyczek o 11,9 procent.

 

Wśród 212 przebadanych podmiotów, 106 udzielało pożyczek ze środków własnych, 102 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami a cztery prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych.

Spośród badanych podmiotów pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środków własnych, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności zajmowało się 114 przedsiębiorstw, w 58 była to działalność dominująca. W grupie czterech przedsiębiorstw zajmujących się jednocześnie ww. rodzajami działalności, udzielanie pożyczek ze środków własnych było działalnością dominującą w dwóch przedsiębiorstwach i w jednym przedsiębiorstwie współpracującym z bankami, natomiast w jednym przedsiębiorstwie obie działalności były uboczne.

Wśród badanych podmiotów było 40 spółek akcyjnych, 132 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe 40 firm to inne formy spółek. W 169 przedsiębiorstwach dominował kapitał krajowy, w 42 kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało po 50 procent udziału kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 51 przedsiębiorstw należało do grup kapitałowych.

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych w 2023 roku skorzystało 2 593 tys. klientów, o 1,0 procent więcej niż w roku poprzednim.

Przedsiębiorstwa te najczęściej pozyskiwały klientów poprzez: Internet (125), drogą telefoniczną (124), w 97 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 75 sprzedaż w placówkach handlowo-usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (44) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (39).

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych w roku 2023 uczestniczyły łącznie w zawarciu 5 018 tys. umów na kredyty i pożyczki co daje wzrost w skali roku o 11,9 procent, z czego 4 636 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 383 tys. umów z przedsiębiorstwami.

Wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem w 2023 roku wzrosła w porównaniu do roku 2022 o 19,2 procent do kwoty 66 647 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 56 495 mln zł (wzrost o 24,0 procent), a przedsiębiorstwom 10 152 mln zł (spadek o 1,7 procent).

Bezpośrednio w placówkach udzielono kredytów i pożyczek o wartości 31 987 mln zł (48,0 procent ogólnej wartości kredytów i pożyczek), przez agentów udzielono kredytów i pożyczek o wartości 12 553 mln zł (18,8 procent) a bezpośrednio u klienta o wartości 5 862 mln zł (8,8 procent). Drogą online udzielono kredytów i pożyczek o wartości 8 817 mln zł (13,2 procent), a telefonicznie o wartości 4 822 mln zł (7,2 procent).

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 11.07.2024

Dodano: 11.07.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top