Efektywność pracy zdalnej. Polski Ład a składki na ZUS. Wyższe płace - ale czy dla każdego?

Opublikowano: 2021-06-18 12:05 Aleksandra Jakubowska 3 min. czytania

newsy finansowe 18.06.2021

Efektywność pracy zdalnej.

Nagła sytuacja wybuchu pandemii spowodowała konieczność zorganizowania przez przedsiębiorców pracy zdalnej dla swoich pracowników. Z perspektywy roku czasu jesteśmy już w stanie obiektywnie ocenić jakość i efektywność takiego nowatorskiego rozwiązania na skalę masową. Z przeprowadzonego badania dla Rejestru Dłużników BIG Infomonitor wynika, że zdaniem przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  jakość pracy jest na takim samym poziomie jak w przypadku pracy w biurze, a 7 % jest zdania, że efektywność się nawet poprawiła. Trzeba zauważyć, że im większe firm, tym lepsze postrzeganie pracowników pracujących w domu. W przedsiębiorstwach średnich pozytywnie lub neutralnie ocenia pracowników 68 % badanych przedstawicieli, natomiast w mikrofirmach tylko połowa badanych ma pozytywne odczucia. Najbardziej zawiedzoną branżą jest handel i przemysł.

Przyglądając się drugiej stronie tj. samym pracownikom, zaskakującym jest fakt, że blisko połowa z nich nie jest w stanie ocenić swojej pracy. Tylko co czwarta ankietowana osoba potrafiła konkretnie odpowiedzieć na pytanie czy wykonując obowiązki w domu są bardziej, czy mniej efektywni. 39% uważa, że pracują tak samo dobrze jak w siedzibie firmy, 13 % sądzi, że praca jest nawet lepsza. Z osób które się umiały określić – 22 % uważa, że ich efektywność się pogorszyła.

Polski Ład a składki na ZUS

Jak donosi „Rzeczpospolita” w przyszłym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą się liczyć z koniecznością opłacenia wyższych składek społecznych oraz zdrowotnych – będzie to efektem wprowadzenia Polskiego Ładu. Składki te mogą osiągnąć niebagatelną kwotę 1735,88zł.

Podwyżka składki zdrowotnej wynika ze wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego w budżecie na przyszły rok (5836 zł).  Opłacający składki wg skali lub liniowo, osiągający dochód ponad 4,5 tys zł na miesiąc będą płacić dodatkową składkę, której nie można odliczyć od podatku (wyższą o 142 zł lub 278 zł.)

Wyższe płace  - ale czy dla każdego?

Główny Urząd Statystyczny w swoim raporcie ogłosił wzrost przeciętnego wynagrodzenia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób na przełomie roku możemy mówić o podwyżce rzędu 10,1%. W maju przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 5637,34 zł brutto.

Porównując płacę z poprzednim miesiącem odnotowujemy spadek o 2,9 %. Mógł on być spowodowany dalszymi wypłatami premii kwartalnych, uznaniowych, a nawet odpraw emerytalnych.

Należy dodać, że są to kwoty brutto, na rachunek pracownika wpłynęło średnio 4020zł, w badanych firmach w maju pracowało ok 6,34 mln obywateli.

Tagi: polski ład

Zaktualizowano: 18.06.2021

Dodano: 18.06.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top