Już w marcu dobre wiadomości dla emerytów i rencistów, słabe nastroje sektora MŚP, handel i usługi mają problem z kredytami - aktualności z dnia 23.02.2021r.

Opublikowano: 2021-02-23 07:08 Anna Kopańska 6 min. czytania

Już w marcu dobre wiadomości dla emerytów i rencistów, słabe nastroje sektora MŚP, handel i usługi mają problem z kredytami - aktualności z dnia 23.02.2021r.

Już w marcu dobre wiadomości dla emerytów i rencistów

W Polsce mamy ok 10 mln emerytów i rencistów. Już w marcu, jak każdego roku – emeryci i renciści otrzymają na swoje konta zwaloryzowane świadczenia i emerytalne.

Rząd przyjął na rok 2021 nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur i wynosi on 4,24%.

Dla emerytów i rencistów oznacza to dodatkowe środki w budżecie domowym w wysokości zależnej od wartości dotychczas pobieranego świadczenia.

Cała grupa emerytów i rencistów zostanie potraktowana według jednego klucza – wskaźnika odpowiadającego inflacji oraz 20 procentowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wg danych za ubiegły rok.

Według danych GUS wzrost wynagrodzenia w 2020 roku wyniósł 1,7 procent, a inflacja, która  liczona jest według koszyka dóbr najchętniej czy najczęściej kupowanych przez emerytów, wyniosła 3,9 procent.

Ci co mają najniższe świadczenia otrzymają najmniej, Ci co mają większe kwoty swoich rent i emerytur, otrzymają więcej.

Jak zmieni się wysokość świadczenia po waloryzacji 2021r. ?
Kwota świadczenia Kwota waloryzacji Nowa kwota świadczenia
1000 zł 42,40 zł 1042,40 zł
1500 zł 63,60 zł 1563,60 zł
2000 zł 84,80 zł 2084,80 zł
2500 zł 106,00 zł 2606,00 zł
3000 zł 127,20 zł 3127,20 zł
3500 zł 148,40 zł 3648,40 zł
4000 zł 169,60 zł 4169,60 zł
4500 zł 190,80 zł 4690,80 zł
5000 zł 212,00 zł 5212,00 zł

W praktyce waloryzacja rent i emerytur pozwala emerytom i rencistom  na zakupy podobne do roku ubiegłego.

Pomimo wzrostu świadczenia, a właśnie ze względu na wzrost cen, emeryci zyskują tylko to, że mogą utrzymać preferencje zakupowe na poziomie podobnym do roku poprzedniego. Natomiast wzrost ich świadczeń nie pozwoli im na więcej niż w roku poprzednim.

Polskie firmy z sektora MŚP ukazały swoje nastroje

Najnowsze wyniki VII badania „KoronaBilansMŚP”, przeprowadzonego w lutym 2021 roku przez IMAS Internatonial dla firmy Krajowy Rejestr Długów, ukazały jakie nastroje panują w grupie  przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm.

Okazuje się, że o 1,5 procent więcej (łącznie 38,5 procent badanych) przedsiębiorców pozytywnie ocenia swoją aktualną sytuację finansową, natomiast o 4 procent więcej też jest wśród nich osób, które wyrażają niezadowolenie ze swojej sytuacji (łącznie to grupa 34 procent).

Co do przyszłości i  poprawy sytuacji ekonomicznej firm w perspektywie trzech miesięcy, wierzy w to 15 procent firm, jednak 27 procent  sądzi, że sytuacja się pogorszy, a aż 60 procent badanych nie jest w stanie przewidzieć co będzie.

79 procent firm deklaruje wpływ pandemii na ich biznesy, gdzie 95 procent z nich czuje jej negatywne skutki.

Do tego dochodzą problemy z uzyskaniem od dostawców materiałów czy produktów, niezbędnych do prowadzenia firmy. Taki problem zgłosiło 37 procent właścicieli firm, a 36,2 procent z nich uważa, że te problemy utrzymają się w kolejnych trzech miesiącach.

Co ciekawe, po raz pierwszy w tym badaniu, pojawiła się kwestia oceny czy lockdown ma sens. 40 procent właścicieli firm mówi, że tak, a 60,5 procent mówi, że nie. Przeciwnicy lockdownu uważają, że blokuje on gospodarkę (68 procent ankietowanych) i przyczynia się do utraty pracy przez ludzi (61 procent firm). (źródło: KRD)

Handel i usługi co raz gorzej radzą sobie z kredytami

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało nowy raport na temat sprzedaży kredytów i jakości ich spłat w grupie mikrofirm za styczeń 2021 roku.

Z raportu wynika, że w relacji styczeń 2021 do styczeń 2020, banki udzieliły znacznie mniej kredytów małym firmom i to zarówno pod względem ilościowym (-29,4 procent), jak i wartościowym (-33,1 procent).

Ilość i wartość sprzedaży kredytów dla mikrofirm w styczniu 2021r. (Na podstawie raportu BIK)

Rodzaj zadłużenia Zmiana ilości styczeń 2021 vs styczeń 2020 zmiana wartości styczeń 2021 vs styczeń 2020 Ilość (tys szt) styczeń 2021 Wartość (mln zł) styczeń 2021
Kredyty obrotowe -35,30% -35,30% 3 419
Kredyty w rachunku bieżącym -14,90% -24,60% 3,4 307
Kredyty inwestycyjne -24,00% -28,90% 0,7 198

Pogorszeniu uległ indeks jakości portfeli kredytów dla mikrofirm, który w ujęciu wartościowym wyniósł 4,53 procent. Ogólny indeks jakości styczeń 2021 vs grudzień 2020 pogorszył się i wzrósł o 0,50 procent. Natomiast polepszył się indeks styczeń 2021 vs styczeń 2020 i spadł o -0,86 procent.

Według autorów raportu źródłem pogorszenia indeksów w styczniu jest zakończenie sporej części wakacji kredytowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2020 oraz przedłużający się lockdown.

Najwyższy i tym samym najgorszy poziom Indeksu Jakości w styczniu 2021 odnotowały firmy z branży usługowej (5 procent), z kolei najniższy wskaźnik należał do firm branży budowlanej (3,43 procent).

Styczeń 2021 vs grudzień 2020 to pozytywna zmiana jakości indeksu tylko w branży produkcyjnej (-0,11 procent). Pozostałe branże odnotowały pogorszenie indeksów: usługi (+0,78%) oraz handel (+0,35 procent).   (źródło: BIK)

Zaktualizowano: 23.02.2021

Dodano: 23.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top