KNF poparła utworzenie nowego systemu IPS banków komercyjnych

Opublikowano: 2022-06-13 09:30 Dagmara Konik 2 min. czytania

KNF poparła utworzenie nowego systemu IPS banków komercyjnych

KNF poparła utworzenie nowego systemu IPS banków komercyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła projekt umowy oraz uznała system ochrony banków komercyjnych (tzw. IPS - Institutional Protection Scheme, system ochrony instytucjonalnej) o którym mowa w art. 130c ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu banki uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą system ochrony banków.

Wniosek do KNF w tej sprawie złożyła grupa 8 banków:

  • ING Bank Śląski SA,
  • Alior Bank SA,
  • Bank Millennium SA,
  • BNP Paribas Bank Polska SA,
  • mBank SA,
  • Bank Polska Kasa Opieki SA,
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ,
  • Santander Bank Polska SA,

reprezentowanych przez ING Bank Śląski SA.

IPS ma być uzupełnieniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i zapewnić dodatkowe środki na radzenie sobie z bankami, które są w trudnej sytuacji finansowej i mogą potrzebować wsparcia. Ma być systemem zwiększającym bezpieczeństwo sektora bankowego i dysponować funduszem rzędu 3,50 mld zł. Fundusz ten ma zostać utworzony z wpłat banków uczestników. Wpłaty te ustalono na 0,40% wysokości z kwot środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.

Jak wynika z danych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wartość zgromadzonych przez banki środków gwarantowanych na koniec listopada ub.r. przekraczała bilion złotych, a ogólna wartość depozytów klientów w bankach była aż o połowę wyższa.

Udział banków w tym systemie ma charakter dobrowolny.


 

Tagi: knfprawo bankowe

Zaktualizowano: 13.06.2022

Dodano: 13.06.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top