Nowe dane GUS o sytuacji w sektorze przedsiębiorstw

Opublikowano: 2023-05-22 11:00 Dagmara Konik 5 min. czytania

Nowe dane GUS o sytuacji w sektorze przedsiębiorstw

Nowe dane GUS o sytuacji w sektorze przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przeciętnego miesięcznego zatrudnienia i produkcji przemysłowej w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 roku.

Przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających minimum 10 pracowników w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 7 tys. 430 zł 65 gr brutto. W porównaniu rok do roku wzrosło o 12,1 procent, ale względem marca 2023 roku zmniejszyło się o 1,0 procent.

Uwzględniając inflację przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach spadło w kwietniu realnie o 2,3 procent.

Największy wzrost wynagrodzeń nastąpił w branży górniczej (wzrost o 22,7 procent w porównaniu rok do roku) oraz transportowej (wzrost o 19,7 procent w porównaniu rok do roku), a najniższy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (wzrost o 9,5 procent w porównaniu rok do roku) oraz w budownictwie (wzrost o 7,3 procent w porównaniu rok do roku).

W porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2022 przeciętne zatrudnienie w kwietniu 2023 roku w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 27,3 tys. osób czyli o 0,4 procent i wyniosło 6524,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 7,3 tys. osób czyli o 0,1 procent.

Największy wzrost zatrudnienia, bo o 20,2 tys. w porównaniu rok do roku nastąpił w branży informacyjno-komunikacyjnej (informatycy, dziennikarze).W działalności  branż profesjonalnej, naukowej i technicznej zatrudnienie wzrosło o 16,1 tys. a w branży transportowo-magazynowej o 11,2 tys. w porównaniu rok do roku. Zatrudnienie spadło natomiast w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 21,6 tys.) oraz w branży administrowania i działalności wspierającej (spadek o 10,5 tys).

O 6,4 procent w porównaniu do poprzedniego roku spadła w kwietniu produkcja przemysłowa.

W skali roku odnotowano w kwietniu br. znaczny spadek w produkcji:

 • dóbr związanych z energią - o 14,5 procent,
 • dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 13,5 procent,
 • dóbr zaopatrzeniowych - o 10,8 procent,
 • dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 5,3 procent.

Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – wzrost o 7,2 procent.

Według wstępnych danych GUS ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 6,8 procent, natomiast  w stosunku do miesiąca marca 2023 roku spadły o 0,7 procent.

W stosunku do kwietnia ubiegłego roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji:

 • wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 23,0 procent,
 • chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 19,8 procent,
 • metali - o 16,6 procent,
 • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 15,7 procent,
 • mebli - o 15,6 procent,
 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 14,3 procent,
 • w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 12,4 procent.

Zaktualizowano: 22.05.2023

Dodano: 22.05.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top