Sejm uchwalił ustawę o waloryzacji rent i emerytur.

Opublikowano: 2022-10-28 10:00 Dagmara Konik 2 min. czytania

Sejm uchwalił ustawę o waloryzacji rent i emerytur.

Sejm uchwalił ustawę o waloryzacji rent i emerytur.

Nowelizacja ustawy o waloryzacji emerytur i rent zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który obecnie jest prognozowany na poziomie 113,8 procent. Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie jednak dopiero w pierwszej połowie lutego, po podaniu przez Główny Urząd Statystyczny realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

Według ustawy obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa.

W przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej minimalne świadczenia podwyższone zostaną odpowiednio do kwoty 1588,44 zł oraz do kwoty 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Zagwarantowana zostanie również minimalna podwyżka która wyniesie 250 zł a dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł. Dla tych którzy korzystają z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł.

Miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zostanie podwyższona do kwoty 3046,29 zł.

Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do kwoty 2157,80 zł zostanie podwyższony miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacja będzie zastosowana również do emerytur i rent służb mundurowych, rolników indywidualnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz emerytur pomostowych,.

Wszystkich seniorów, którzy otrzymują do 1812 zł brutto emerytury będzie dotyczyć waloryzacja kwotowa. Natomiast powyżej tej kwoty, świadczenia będą rosły procentowo. Waloryzacja procentowa będzie dotyczyła również emerytur poniżej 1338,44 zł.

W 2023 r. na waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych przeznaczonych zostanie prawie 42 mld zł.

Tagi: emeryturaustawa

Zaktualizowano: 09.11.2022

Dodano: 28.10.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top