W Polsce ubywa bezrobotnych

Opublikowano: 2023-05-25 10:30 Dagmara Konik 3 min. czytania

W Polsce ubywa bezrobotnych

W Polsce ubywa bezrobotnych

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,2 procent wobec 5,4 procent miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia spadła zarówno w ujęciu miesięcznym (o 0,2 pkt. proc.), jak i w rocznym (o 0,4 pkt. proc.)

W kwietniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 821,9 tys. a to o 25 tys., czyli o 2,9 procent mniej wobec 846,9 tys. osób zarejestrowanych w marcu.

Stopa bezrobocia w kraju kształtowała się w granicach od 3 procent w województwie wielkopolskim do 8,9 procent w województwie warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się we wszystkich regionach (najbardziej w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz lubelskim – po 0,3 pkt proc.).

Również w skali roku natężenie bezrobocia zmniejszyło się we wszystkich województwach, w tym w największym stopniu w województwie lubelskim (o 0,7 pkt proc.).

Kobiety stanowiły 53,2 procent wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, a to odsetek o 1,2 pkt proc. mniejszy niż przed rokiem. Znaczną część bezrobotnych (32,5 procent) stanowiły osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych. Nadal większość zarejestrowanych bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (85,2 procent).

Na rynku pracy największą część bo aż 49,4 procent ogółu wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 55,1 procent przed rokiem) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne.

Wśród bezrobotnych ogółem 26,6 procent to osoby powyżej 50 roku życia. Osoby poniżej 30 roku życia stanowiły 23,7 procent wszystkich bezrobotnych.

W Polsce w  statystykach dotyczących bezrobocia są liczone jedynie osoby od 18 roku życia, a przed wiekiem emerytalnym (czyli do 60 lub 65. roku życia).

Według danych Eurostatu Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Stopa bezrobocia liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat wyniosła w marcu 2,8 procent w Polsce wobec 6 procent w Unii Europejskiej i 6,5 procent w strefie euro. Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,6 procent), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

             

Zaktualizowano: 25.05.2023

Dodano: 25.05.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top