Bank bez barier czyli BNP Paribas Bank Polska S.A

Opublikowano: 14 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 18 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

BNP Paribas w Polsce działa już od dobrych kilkunastu lat i niezmiennie cieszy się zaufaniem stałych klientów. Nie brakuje także osób, które chętnie zostają nowymi klientami tejże instytucji. Jednakże osoby niezdecydowane, poszukujące najlepszej instytucji oferującej korzystne produkty zapewne zechcą bliżej zapoznać się z sylwetką biznesową banku przed podjęciem decyzji. Dlatego też postaraliśmy się przedstawić współpracujący z nami BNP Paribas nie tylko od strony czysto ofertowej, ale też pokazać, jak ta instytucja jest skonstruowana, jak wygląda jej praktyczna, rynkowa działalność i za co warto docenić tego kredytodawcę.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • skąd BNP Paribas wziął się na polskim rynku,
  • co koniecznie trzeba wiedzieć o BNP Paribas,
  • jakie wygodne rozwiązania proponuje swoim klientom BNP Paribas,
  • w czym bank BNP Paribas jest szczególnie dobry. 
bnp paribas

Wizytówka banku BNP Paribas

Bank zmieniającego się świata. BNP Paribas to bank, który przez wielu klientów i partnerów biznesowych, kojarzony jest jako bank pozytywnych zmian. Dla banku BNP Paribas odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym  prowadzi działalność. Bank w ramach swojej odpowiedzialności społecznej podejmuje działania w obszarze zwiększenia dostępności produktów i usług, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz poszanowania praw człowieka, a także działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego.

Historia banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. i jego historia funkcjonowania na polskim rynku bankowym to zdecydowanie kopalnia doświadczeń z różnych instytucji finansowych. Tak naprawdę wszystko zaczęło się w 1975 roku kiedy to BNP Bank Polska został utworzony jako Bank Gospodarki Żywnościowej i stał się częścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Na kartach historii tego banku, oprócz wspomnianego już banku BGŻ, zapisały się również takie instytucje jak: Fortis Bank Polska S.A., Dominet Bank S.A., Sygma Bank Polska S.A. czy Raiffeisen Bank Polska S.A.

Analizując informacje jak tworzył się ten bank, nie bez znaczenia jest  fakt połączenia w 2008 roku banków Fortis Bank Polska z Dominet Bankiem, które następnie zostały przekształcone właśnie w bank BNP Bank Polska S.A. miało to miejsce w 2011 roku. Kolejną datą w historii tego banku był 10 października 2014 roku kiedy to Zarządy Banków BGŻ oraz BNP Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu banków. Fuzja prawna nastąpiła 30 kwietnia 2015 roku. Po połączeniu bank funkcjonował pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

To nie koniec historii, gdyż w grudniu 2015 roku Bank BGŻ BNP Paribas wykupił od BNP Paribas Personal Finance całościowy pakiet akcji Sygma Bank Polska, a 31 maja 2016 roku doszło do fuzji prawnej. Ostateczne zakończenie fuzji operacyjnej zostało zrealizowane w dniach 20 -23 października 2017. Z kolei 31 października 2018 roku bank BGŻ BNP Paribas S.A. przejął podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 30 marca 2019 roku Bank BGŻ BNP Paribas zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska S.A., a w ślad za tym zmieniona została nazwa strony banku, nazwa aplikacji oraz ich kolorystyka z biało-żółtej na biało-zieloną, a logo Raiffeisen Polbank zostało zmienione na BNP Paribas.

Zabiegi operacyjne w postaci łączenia tylu różnych struktur na przestrzeni blisko 50 lat, z największą dynamiką zmian w latach 2008 do 2018 roku robią wrażenie i pozwalają sądzić, że bank potrafi działać elastycznie i z łatwością dostosowuje się do zmieniających warunków.

O banku

Misją banku BNP Paribas jest oferowanie w odpowiedzialny sposób innowacyjnych rozwiązań finansowych, które z kolei mają pomóc klientom banku zmienić ich świat, a także ich celem jest wspierać lokalną gospodarkę. BNP Paribas Bank Polska ma jasno zdefiniowane cele i dążenia. Bank skupia się na czterech obszarach wśród których wymienia dalszy rozwój na polskim rynku, a przy tym osiągnięcie takich  celów jak:

  • pozycja nr 1 w segmencie rolno-spożywczym,
  • pozycja lidera w segmencie kredytów konsumpcyjnych,
  • wiodąca pozycja w sektorze dużych firm i międzynarodowych korporacji

BNP Paribas to bank, który chce być blisko swoich klientów. Dlatego posiada głównie placówki w małych i średnich miastach oraz proponuje najnowocześniejsze rozwiązania i produkty bankowe. Jako bank uniwersalny BNP Paribas obsługuje międzynarodowe i lokalne korporacje MŚP, sektor rolno – spożywczy oraz klientów indywidualnych. Sam bank definiuje się jako silny lokalny bank o globalnym zasięgu z aspiracją do stania się jednym z pięciu największych banków w Polsce.

Bank bez barier

Głównym celem BNP Paribas jest zapewnienie łatwego dostępu do bankowości wszystkim Klientom, na równym poziomie. Dlatego bank wprowadza różne rozwiązania dotyczące oferowanych produktów oraz udogodnienia we własnych oddziałach, umożliwiające korzystanie z produktów banku:

  • osobom z niepełnosprawnościami,
  • seniorom, 
  • osobom pochodzącym z grup wrażliwych lub zagrożonych wykluczeniem. 

Co ważne w listopadzie 2018 roku bank BNP Paribas dołączył do Partnerstwa na rzecz dostępności – programu Dostępność Plus i w ramach tego programu działa aktywnie czyniąc bankowość bardziej dostępną dla wszystkich.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce, a jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W zakresie programu koncentracja działań skupia się na m.in. dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Udogodnienia w banku BNP Paribas

Ambicje banku, aby być dla klientów bankiem bez barier, przyczyniły się do wprowadzenia takich udogodnień. Mowa jest tu na przykład o usłudze tłumacza polskiego języka migowego, możliwości zapoznania się ze wzorami dokumentów banku w formie nagrania audio, wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a. 

Dodatkowo bank zapewnia swoim klientom bankomaty przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące, a oddziały dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Bank BNP Paribas w szczególny sposób dba o najstarszych klientów.  W tym  obszarze bank współpracuje z Krajowym Instytutem Gospodarki

Język migowy

BNP Paribas od czerwca 2020r.  w całej swojej sieci oddziałów obsługuje  klientów z wadą słuchu poprzez specjalne połączenie online z tłumaczem języka migowego Migam. W jaki sposób się to odbywa? Klient może skorzystać z tej usługi na dwa sposoby: poprzez tablet dostępny w oddziale banku lub  z własnego telefonu.  W dalszej kolejności wchodzi na właściwą przeglądarkę bądź też skanuje kod QR, który jest dostępny na drzwiach każdego oddziału.

Co więcej – aby maksymalnie ułatwić klientowi korzystanie z tej usługi – bank umożliwia zarejestrowanie się klienta przez aplikację Booksy. Bez oczekiwania w kolejce i bez dzwonienia na infolinię – tak właśnie może wyglądać spotkanie z doradcą w każdym oddziale Banku BNP Paribas. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą wybrać spotkanie w języku migowym (na serwisie i w aplikacji została wyodrębniona taka możliwość). Klient wskazując oddział, w którym chce się spotkać z doradcą eliminuje  przy tym możliwy stres związany z obsługą w placówce.

Warto wiedzieć, że w ramach udogodnień jakie przygotował bank, klienci mogą również skorzystać z takiego tłumacza języka migowego na infolinii banku, a także zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w polskim języku migowym.

Alfabet Braille’a

Bank odpowiada również na potrzeby osób  niedowidzących i w celu zapewnienia im pełnej możliwości korzystania z usług bankowych, dedykuje dla nich  możliwość zapoznania się ze wzorem najważniejszych wniosków czy umów banku w formie audio, powiększenia wydruku oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a. Specjalnie z myślą o tej grupie klientów, bank wyposażył każdy oddział w lupkę powiększającą dla osób niedowidzących oraz specjalną ramkę na składanie podpisu. W tym banku klient może również wypłacić gotówkę ze specjalnie przystosowanego bankomatu.

Co warto wiedzieć, każdy kto wejdzie na stronę internetową banku może zapoznać się z instruktażowym filmem, który przedstawia w prosty sposób jak posługiwać się lupą, jak składać podpis w specjalnej ramce czy jak wyglądają dokumenty w języku Braille’a.

Aranżacja oddziałów dla osób o ograniczonej mobilności

 Z myślą o osobach, które mają ograniczone możliwości poruszania się, bank dostosował oddziały pod względem ich układu i zastosował udogodnienia, które są wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby mogą być pewne, że w placówkach BNP Paribas, które są certyfikowane, będą miały możliwość w pełni skorzystania z wszystkich funkcji pomieszczeń. Bank współpracuje z Fundacją Integracja. Każdy oddział po audycie Fundacji Integracja, otrzymuje certyfikat „Obiekt bez barier”. Na chwilę obecną bank przystosował już 38 takich oddziałów, w planach są kolejne, a z informacją, które oddziały są już dostępne w takiej funkcjonalności.

OK Senior

Klienci, którzy ukończyli 60 rok życia w banku BNP Paribas mogą liczyć na obsługę w oddziałach przyjaznych seniorom. Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej to instytucja partnerska banku i co istotne, właśnie BNP Paribas, jako jeden z pierwszych w Polsce, otrzymał specjalny certyfikat jakości. Dzięki temu klient korzystający z usług tego banku może liczyć na najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest łatwość rozmowy z pracownikiem banku, który w trakcie spotkania z klientem potwierdza czy klient na przykład dobrze słyszy, czy używa zrozumiałego języka. To wszystko wzmacnia oferując notatnik do zapisywania najważniejszych rzeczy, a materiały drukowane są większą czcionką.

Z całą pewnością można powiedzieć, że poprzez takie działania, bank BNP Paribas dba o realizację rzeczywistych potrzeb seniorów w postaci ochrony przed nadużyciami. Ciekawostką zastosowaną w banku BNP Paribas jest Paszport Seniora. Do tej pory bank rozdał już 10 000 takich paszportów poprzez Ambasadorów Banku. Czemu ma służyć taki paszport? Otóż paszport w formie książeczki zawiera miejsca do wpisania kontaktu do bliskich osób oraz takie informacje jak choroby czy leki. Senior znajdzie w nim również wykaz przydatnych zniżek  wraz z listą przydatnych danych kontaktowych.

Dodatkowo bank na swojej stronie udostępnia dla seniorów przewodnik po bankowości internetowej.

Nagrody

Na potwierdzenie tego, że dla banku BNP Paribas  autentycznie są ważne potrzeby wszystkich klientów - również tych z ograniczeniami w funkcjonowaniu w codziennym życiu -  są liczne otrzymane  nagrody i wyróżnienia.

Warszawska Inwestycja bez barier - flagowy oddział Banku BNP Paribas, zlokalizowany w dawnym Sezamie w Warszawie otrzymał nagrodę dla najlepiej dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placówki usługowej w Konkursie organizowanym przez Fundację Integracja „Warszawska Inwestycja bez barier 2018"

Pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020 r.

Bank BNP Paribas w czternastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, drugi rok z rzędu, zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. 

Wyróżnienie w II edycji Diversity & Inclusion Rating

Bank BNP Paribas ponownie znalazł się wśród liderów zarządzania różnorodnością– został wyróżniony w II edycji Diversity & Inclusion Rating organizowanego przez Deloitte Polska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Certyfikat Obiekt bez barier dla oddziałów bankowych, gdzie zapewniona jest dostępność dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. 

Certyfikat OK Senior dla oddziałów, gdzie osoby w wieku 60 plus mogą być obsłużone w sposób przyjazny i zgodny ze stanadardami banku. 

Lider Dostępności 2019

W kategorii „sieć placówek”. Nagroda to docenienie działań w ramach  transformacji sieci placówek i nowego formatu oddziału w pełni dopasowanego do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami, wyróżnione zostały także liczne działania Banku na rzecz zwiększania dostępności.

Partnerstwa

Bank BNP Paribas może się pochwalić udziałem w wielu partnerstwach na rzecz działań zmierzających w kierunku usprawnień dla osób z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Partnerami banku są:

„Dostępny bankomat”

„Migam”

„Deaf Respect”

„Integracja”

„Dostępność Plus”

„Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej”

Podsumowanie

Odpowiedzialność społeczna banku BNP Paribas jest zdecydowanie widoczna w jego działaniach i w wyraźny sposób przekłada się na codzienną pracę jego oddziałów. Zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności to w istocie coś co ten bank wyróżnia. Sam bank podkreśla, że jest dumny ze społecznego zaangażowania swoich pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne, a poprzez to – wzmacniających budowę kapitału społecznego. Zapoznając się bliżej ze szczegółami prac jakie BNP Paribas podjął w celu stworzenia dla swoich klientów środowiska bez barier, trzeba przyznać rację, że instytucja ta z powodzeniem realizuje założone przez siebie cele i konsekwentnie dąży do wyrównania szans w zakresie równego dostępu do produktów i usług bankowych swoich klientów. Możliwe, że czytając niniejszy artykuł poczuliście Państwo ciekawość jak opisane działania wyglądają w praktyce. Zatem nie pozostaje nic innego, jak przy najbliższej okazji odwiedzić jedną z placówek banku i osobiście doświadczyć jakie możliwości oferuje bank BNP Paribas w zakresie idei banku działającego bez barier.

Tagi: raiffeisenbnp paribasaasa polska

Dodano: 09.02.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top