Banki komercyjne w Polsce

Opublikowano: 23 Sie 2021 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Banki komercyjne pełnią bardzo ważną rolę na rynku finansowym. Stanowią one filar tego rynku i bez nich właściwe niemożliwe jest wyobrazić sobie inny model. Coraz trudniej jest znaleźć osobę, która nie posiadałaby konta bankowego. Przybywa również klientów. Banki w Polsce udzielają coraz więcej kredytów, wartość ich aktywów jest coraz wyższa, co tylko udowadnia jak ważną rolę one pełnią.

Banki komercyjne w Polsce

Polskie banki komercyjne – dane ogólne KNF

Komisja Nadzoru Finansowego cyklicznie publikuje raporty o wynikach sektora bankowego. Według tych dokumentów w Polsce funkcjonuje 29 banków komercyjnych, a razem z bankami spółdzielczymi oraz oddziałami instytucji kredytowych jest ich razem 594. To oznacza, że liczba banków komercyjnych stanowi 4,88% sektora bankowego. Jednakże, jeżeli chodzi o koncentrację środków i aktywów, to właśnie w tym niewielkim procencie liczbowym zawarta jest większość udziałów.

Według KNF banki komercyjne miały aż 89,9% udziału w aktywach. Stanowi to o skali i możliwościach finansowych banków komercyjnych.

Lista banków w Polsce – banki komercyjne wg KNF

Jeżeli chodzi o banki komercyjne działające na terenie Polski, można wyróżnić ich dwie kategorie. Pierwszą będą banki, oparte na polskim kapitale, a drugą banki oparte na kapitale zagranicznym. Do banków komercyjnych z polskim kapitałem należą:

 • Alior Bank,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank PEKAO,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • BPI Bank Polskich Inwestycji,
 • Getin Noble Bank,
 • Pekao Bank Hipoteczny,
 • PKO Bank Hipoteczny,
 • PKO Bank Polski,
 • Plus Bank,
 • SGB Bank. 

Banki komercyjne z dominującym udziałem zagranicznego kapitału to:

 • Bank BNP Paribas,
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • Bank Millenium,
 • Credit Agricole,
 • FCA Bank,
 • HSBC Bank Polska,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • mBank Hipoteczny,
 • Mercedes Benz Bank Polska,
 • Nest Bank,
 • RBS Bank,
 • Santander Bank Polska,
 • Toyota Bank Polska. 

Jak działają banki komercyjne?

Podstawą prawną funkcjonowania banków komercyjnych w Polsce jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939. Banki w rozumieniu przepisów ustawy są osobami prawnymi. To oznacza, że ich działalność podlega kontroli oraz regulacjom ze strony organów państwowych. Bank może:

 • przyjmować depozyty, czyli daje klientom możliwość założenia rachunków i przechowywania środków pieniężnych na koncie,
 • udzielać kredytów,
 • wykonywać inne czynności, które przewiduje ustawa.

Organem kontrolnym, czuwającym nad działaniem banków komercyjnych w Polsce jest KNF. Pełni ona tę funkcję od 1 stycznia 2008 r. Z kolei sama Komisja podlega kontroli Prezesa Rady Ministrów.

Banki w Polsce funkcjonują według systemu podobnego do systemów innych banków, działających na terenie Unii Europejskiej. W polskim systemie partycypują Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Funusz Gwarancyjny oraz instytucje bankowe – w tym banki komercyjne. Zarobki banków komercyjnych wynikają z oprocentowania pożyczek oraz depozytów, a także z prowizji.

Banki w Polsce – kto sprawuje nad nimi zarząd?

Według ustawy banki komercyjne posiadają swój statut, który z kolei określa pewne organy, sprawujące zarząd nad bankiem. I tak banki komercyjne posiadają:

 • radę nadzorczą, w skład której wchodzi 5 członków, będących osobami fizycznymi,
 • zarząd banku, w skład którego chodzi 3 członków, będących osobami fizycznymi, których powołuje i odwołuje rada nadzorczy,
 • prezesa zarządu banku, który kieruje pracami zarządu

Po wyborze zarządu banku rada nadzorcza banku ma obowiązek zaraportować o tym do KNF.

Ranking banków w Polsce – banki komercyjne

Wśród wszystkich banków komercyjnych, działających w Polce i uwzględniając zarówno te o polskim jak i zagranicznym kapitale można wyróżnić dziesięć największych pod względem liczby klientów oraz wysokości aktywów.

Zaktualizowano: 01.09.2021

Dodano: 23.08.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top