Co to jest Mały ZUS Plus?

Opublikowano: 05 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Któż z nas prowadząc firmę nie chciałby posiadać ulgi w płatności ZUS? Odpowiedź jest prosta i każdemu dobrze znana. Dziś w artykule przedstawimy, kto może stać się o ulgę i jak działa to w praktyce. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Mały ZUS Plus co to jest

Co to jest Mały ZUS Plus?

Można powiedzieć, że są to zasady obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Od zwykłego ZUS-u różni się tym, że obliczanie wysokości składek dotyczy tylko niektórych przedsiębiorców i jest uzależnione od osiąganych przez nich przychodów. Daje on możliwość odprowadzania nieco niższych składek, stąd nazwa: Mały ZUS Plus.

Mały ZUS Plus jest kontynuacją projektu Małego ZUS-u. Dlatego też używając pojęcia Mały ZUS mamy na myśli obowiązujący kształt programu, czyli Mały ZUS Plus. Można z niego korzystać od 1 lutego 2020 roku. Podstawą prawną naliczania składek w ramach Małego ZUS-u jest artykuł 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W ramach Małego ZUS-u płaci się mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają obniżeniu – należy opłacać je w normalnej wysokości.

Dla kogo Mały ZUS Plus?

Aby móc zgłosić się do Małego ZUS-u trzeba spełniać następujące przesłanki:

  • Przychód za ostatni rok nie może być wyższy niż 120 tysięcy złotych. Jeżeli przychód nastąpił tylko w części roku należy zastosować odpowiedni wzór. 
  • Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność minimum 60 dni w poprzednim roku.
  • Działalność gospodarcza musi figurować w rejestrze CEIDG albo być zarejestrowana na podstawie innych szczegółowych przepisów.
  • Jeśli właściciel rozliczał się w ostatnim roku na karcie podatkowej i jednocześnie nie korzystał ze zwolnienia z podatku VAT.
  • Kandydat do Małego ZUS-u Plus nie kwalifikuje się do opłacania ulgi na start i opłaceniu preferencyjnych składek społecznych (małym ZUS Plus będzie mógł być objęty po „wykorzystaniu” tych zwolnień)
  • Poza tym w ramach działalności nie może wykonywać tego, co wykonywał jako pracownik u byłego, bądź obecnego pracodawcy w tym lub zeszłym roku.
  • Ostatnim warunkiem jest to, by przedsiębiorca w zeszłym roku nie podlegał ubezpieczeniom wynikającym z prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej. (np. był równocześnie wspólnikiem spółki jawnej, cywilnej)

Jak Mały ZUS Plus działa w praktyce?

Załóżmy, że pani Amelia w 2020 roku prowadziła działalność gospodarczą przez 330 dni, a jej przychód za ten cały czas wyniósł 90 tysięcy złotych. W kolejnym roku pani Amelia chciała skorzystać z Małego ZUS-u Plus. Czy mogła? Istnieje wzór na wyliczenie limitu przychodu, kiedy działalność trwała krócej niż pełny rok kalendarzowy. Wzór ten ogólnie wyraża się tak: 120 tysięcy złotych dzielimy przez liczbę dni zeszłego roku. Jako, że rok 2020 był przestępny będzie to 366 dni. Następnie wynik ten mnożymy przez liczbę dni w jakich prowadzona była działalność gospodarcza. A więc w naszym przykładzie limit dla pani Amelii wyniesie 120 000 złotych dzielone przez 366 i to wszystko pomnożone przez 330 czyli 108 196,72 zł. Jako, że przychód pani Amelii wyniósł 90 tysięcy złotych, zmieściła się ona w limicie i mogła przystąpić do Małego ZUS-u Plus. Teraz, skoro pani Amelia jest w Małym ZUS-ie Plus, będzie płaciła obniżone składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku Pani Amelii, która osiągnęła przychód 90 000,00 zł i dochód na poziomie 20 000,00 zł podstawa obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie 909,09 zł, a opłacone od tej podstawy składki na ubezpieczenia społeczne równe będą 287,64 zł. Gdyby Pani Amelia nie skorzystała z Małego ZUS Plus i opłacała składki do podstawy ogłaszanej corocznie przez ZUS – w 2021 roku jest to 3155,40 zł składki z tytułu ubezpieczenia społecznego wyniosłyby 998,37 zł. Należy również podkreślić, że niezależnie czy wybieramy Mały ZUS Plus, czy tzw. wysoki ZUS składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona jest zawsze w takiej samej wysokości, w 2021 roku jest to kwota 381,81 zł.

Jakie zalety i wady ma Mały ZUS Plus?

Zacznijmy od zalet. Niewątpliwie plusem jest to, że pod uwagę są tu brane przychody z zeszłego roku. To znaczy, że jeśli w tym roku przedsiębiorca przekroczy limit, to nie straci ulgi. Drugą zaletą będzie fakt, że wymiar składek jest uzależniony od uzyskiwanego przychodu. To znaczy, że można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jest to duża ulga dla osoby, która wykazuje się przedsiębiorczością, ale jej biznes jeszcze się rozkręca, na drodze do lepszych zysków. Nie ponosi ona tych samych obciążeń, co inne już dobrze prosperujące biznesy.

Minusem natomiast jest to, że niższe składki to automatycznie niższe emerytury i renty. Ponadto niższa kwota składek w ramach Małego ZUS obowiązuje tylko przez pewien czas. W okresie 5-letnim będą to tylko 3 lata.

Tagi: mały zuszusmały zus plus

Dodano: 05.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top