Co to jest program Mieszkanie Plus?

Opublikowano: 16 Cze 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Co to jest program Mieszkanie Plus? W mediach co rusz słyszymy doniesienia o kolejnych programach wsparcia z oznaczniem „plus”. Dziś omówimy istotę tego nowego programu, przyjrzymy się jego podstawom prawnym i zwrócimy szczególną uwagę na jego mechanizm oraz dobre i złe strony. Również krótko przedstawimy Mieszkanie Plus w kontekście nadchodzących reform, nazywanych powszechnie Nowym Ładem.

Co to jest program Mieszkanie Plus?

Co to jest program Mieszkanie Plus?

Mieszkanie Plus jest to rządowy program, w ramach którego planowano budowę mieszkań w całej Polsce, które miały być wynajmowane za niską cenę. Mieszkanie Plus zastąpiło program Mieszkanie dla Młodych i inaczej, niż w przypadku tego programu oraz programu Rodzina na Swoim, Mieszkanie Plus w swoich założeniach nie dotyczy kredytu hipotecznego.

Oficjalna nazwa Mieszkania Plus to Narodowy Program Mieszkaniowy i został on przyjęty uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jednakże swoje podstawy prawne program ten ma w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Natomiast Krajowy Zasób Nieruchomości jest to państwowa osoba prawna, która miała wdrażać w życie założenia programu Mieszkanie Plus. Głównym zadaniem tej instytucji jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Jak działa program Mieszkanie Plus?

Budowa mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus odbywa się na gruntach, należących do Skarbu Państwa. Według tego, co ogłosił Bank Gospodarstwa Krajowego Mieszkanie Plus otrzymało bieg dwutorowy. Główny kierunek Mieszkanie Plus i jego właściwy charakter stanowią działania rządowe, gdzie występuje regulacja cen. Zadanie realizacji tych założeń powierzono KZN. Drugim kierunkiem jest działalność komercyjna, to znaczy realizowana przez BGK na gruntach prywatnych, co wymusiło przekształcenie nazwy tej części programu na Mieszkanie dla Rozwoju.

Jeżeli chodzi o charakter rządowy, współcześnie mamy dwie możliwości realizacji programu: Mieszkanie Plus wynajem – oznacza dopłaty do czynszu w wysokości nawet 500 złotych miesięcznie, przy czym dopłata jest bezzwrotna; Mieszkanie Plus wynajem z możliwością dojścia do prawa własności, co będzie trwało od 15-stu do 30-lat. Jak czytamy na stronie rządu o udział w programie Mieszkanie Plus mogą ubiegać się osoby, które nie mają prawa własności ani współwłasności do domu lub mieszkania i które nie mają prawa do lokalu spółdzielczego, ale wykazują zdolność czynszową. Tak więc o przystąpienie mogą się ubiegać rodziny, studenci, a nawet osoby starsze. Lokalne samorządy mają prawo dookreślenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z tytułu programu. Na przykład, jeśli w jakiejś gminie wiele rodzin z dziećmi ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, wówczas tylko one będą przystępować do Mieszkania Plus w pierwszej kolejności.

Zalety i wady program Mieszkanie Plus

Przyjrzymy się teraz zaletom i wadom programu Mieszkanie Plus. Omówmy najpierw zalety. Program udowadnia, że posiadanie prawa do nieruchomości nie jest koniecznie. Aby być, jak to się mów potocznie: „na swoim” nie trzeba zaciągać kredytu. Powstała nowa opcja dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania aby znaleźć pracę. Teraz, jeśli ktoś przyjedzie do obcego miasta będzie miał ułatwienie w postaci Mieszkania Plus. Dopłaty do czynszu pozwolą nie tylko wytchnąć kieszeni najemcy, ale też zapewnią dodatkowe pieniądze na inne wydatki. Jest to niewątpliwie próba rozwiązania problemów mieszkaniowych dla tych, którzy płacą za dużo za wynajem a nie kwalifikują się do otrzymania mieszkania socjalnego. Kryteria przyznawania dotacji powodują, że z programu może skorzystać szerokie grono zainteresowanych.

A jakie są wady? Ingerowanie państwa w wolny rynek. A co się z tym wiąże, właściciele, którzy wynajmują mieszkania jako osoby fizyczne albo prowadzą na tym polu działalność gospodarczą stoją na przegranej pozycji w konkurencji z rządowymi dopłatami. Rząd określa, gdzie powstaną mieszkania. Nie można więc wybrać sobie dogodnej lokalizacji, na przykład blisko sieci tramwajowej albo placówek handlowych. Przed chwilą podawaliśmy przykład, kiedy samorząd lokalny może przyznać pierwszeństwo do udziału w programie rodzinom wielodzietnym. Wbrew założeniom programu praktyka pokazuje, że nie przebiega on dla wszystkich na równych warunkach.

Podsumowanie

31-go stycznia 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało, że do tej pory zakończyła się lub trwa budowa 26 603 mieszkań. Wśród województw przoduje województwo śląskie, gdzie liczba ta wynosi 4 452. W skali całego kraju ukończono budowę 11 852 mieszkań, a budowa pozostałych 14 751 mieszkań wciąż trwa.

Wiemy już jak powstał program Mieszkanie Plus, jakie są jego podstawowe założenia i do kogo jest skierowany. Omówiliśmy sobie też jego wady i zalety. Musimy pamiętać, że za kilkanaście miesięcy nastąpi planowe wejście w życie przepisów prawnych, wdrażających reformy Polskiego Ładu. Wspominamy o tym, bo jeśli chodzi o rynek nieruchomości i programy wsparcia najmu lub kupna nieruchomości, to szykują się dość znaczne zmiany.

Tagi: rządmieszkanie plusustawa

Zaktualizowano: 14.09.2021

Dodano: 16.06.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top