Co to jest stopa lombardowa NBP?

Opublikowano: 04 Sty 2024 Agnieszka Kłak 2 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Już na podstawach ekonomii w szkole średniej młodzież uczy się, czym jest Narodowy Bank Polski oraz podstawowe stopy procentowe. Jednakże ta wiedza zanika, o ile ktoś nie jest zawodowym ekonomistą albo nie obraca się w szeroko pojętej tematyce finansowej. Dlatego też warto odświeżyć sobie informacje, które dziś są bardzo aktualne i mają realny wpływ na nasze codzienne życie. Dziś bierzemy na tapet stopę lombardową.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest stopa lombardowa,
  • jakie znaczenie ma stopa lombardowa dla rynku,
  • co dalej z wysokością stopy lombardowej.
nbp

Definicja stopy lombardowej NBP

Stopa lombardowa – czym tak naprawdę jest? Można ją określić jako wskaźnik, który jest potrzebny przy udzielaniu przez NBP bankom komercyjnym zobowiązań pod zastaw papierów wartościowych. Stopa lombardowa wpływa na wysokość kosztów tychże kredytów. Wysokość stopy lombardowej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. W chwili obecnej od wysokości stopy lombardowej zależy to, jaka będzie wysokość odsetek za opóźnienie płatności podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS-u. 

Ile wynosi stopa lombardowa?

Na dzień pisania tego artykułu, to jest 20 grudnia 2023 roku stopa lombardowa wynosiła 6,25%. Decyzję obniżenia stopy lombardowej z 6,50% do 6,25% RPP podjęła 5 października 2023 roku. Warto odnotować, że przez rok, bo od 8 września 2022 roku do 7 września 2023 roku stopa lombardowa wynosiła aż 7,25%. Był to bardzo wysoki wynik, podobnie jak w przypadku innych stóp procentowych NBP, co wynikało z serii podwyżek stóp, jaką RPP realizowała od jesieni 2021 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy był kryzys ekonomiczny i energetyczny, dodatkowo pogłębiony przez rosyjską inwazję na Ukrainę. 

Czy można spodziewać się obniżki stopy lombardowej w 2024 roku?

Skutki kryzysu wciąż dotykają ogromu obywateli. Dotychczasowe obniżki stóp były uzasadnione tym, że spodziewano się spadku inflacji. Ta wprawdzie nieco się obniżyła, ale tempo jej spadku jest bardzo powolne. Trudno spodziewać się osiągnięcia celu inflacyjnego w 2024 roku. Optymistyczne założenie jest takie, że nastąpi to w 2025 roku, ale nie można mieć co do tego 100% pewności. Najprawdopodobniej stopy nie zostaną obniżone w pierwszej połowie 2024 roku. Być może nastąpi to w III bądź IV kwartale. 

Jakie są inne stopy NBP?

Pozostałe stopy NBP wraz z aktualnymi wartościami:

  • stopa referencyjna - 5,75%,
  • stopa depozytowa - 5,25%,
  • stopa redyskonatowa weksli - 5,80%,
  • stopa dyskontowa - 5,85%.

Warto w tym miejscu nadmienić, że z punktu widzenia kredytobiorców najważniejsza jest stopa referencyjna, która ma wpływ na to, jak wysoko oprocentowane są kredyty bankowe oraz pożyczki pozabankowe. 

Dodano: 04.01.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top