Czym jest wadium?

Opublikowano: 10 Maj 2024 Agnieszka Kłak 2 min. czytania

Kategoria: Blog finansowy

Każdy, kto jest zainteresowany wzięciem udziału w przetargu musi liczyć się z tym, że konieczne będzie uiszczenie wadium. Nie zawsze musi występować ono w formie pieniężnej, jednak istnienie takowego wadium jest bardzo ważne z punktu widzenia prawa. Współcześnie trudno wyobrazić sobie przebieg procedur przetargowych bez wadium.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co należy rozumieć pod pojęciem wadium,
  • ile trzeba posiadać kapitału, aby wpłacić wadium,
  • kiedy odzyskanie wadium jest możliwe, a kiedy przepada.
czym jest wadium

Wadium - co kryje się pod tym pojęciem?

Słowo wadium wywodzi się od łacińskiego vadium, które tłumaczy się jako kaucja. Jest to zabezpieczenie przetargu, występujące w formie pieniężnej albo jako gwarancja bądź poręczenie. Zabezpieczenie to występuje w przetargach i ma chronić przed sytuacją, w której zwycięzca przetargu odstąpi od wykonania inwestycji. Dzięki temu podmiot, który organizuje przetarg ma pewność, że dojdzie do przedsięwzięcia. Wadium jest pobierane od wszystkich, którzy chcą wziąć udział w przetargu. Przykładami sytuacji, w których naliczane będzie wadium mogą być budowa nieruchomości użytku publicznego albo licytacja komornicza.

Ile wynosi wadium?

Wszystko zależy od tego, w jakim przetargu będziemy uczestniczyli. Możemy mówić o następujących wartościach wadium:

  • 15% wartości przedmiotu - przy przetargach organizowanych przez gminy lub w licytacji komorniczej,
  • 1,5% wartości przedmiotu - przy przetargach ogólnokrajowych,
  • 3% wartości przedmiotu - przy przetargach unijnych.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile konkretnie wyniesie wadium w danym przetargu, to zawsze możesz znaleźć informacje na ten temat w ogłoszeniu bądź opisie wydarzenia. 

Czy wadium jest zwracane?

Każdy uczestnik przetargu, który tego przetargu nie wygrał otrzyma zwrot wadium. W praktyce wygląda to tak, że uczestnicy otrzymują zwrot swojego wadium w terminie od 2 do 3 dni od zakończenia licytacji. Natomiast zwycięzca nie otrzyma zwrotu wadium, za to zostanie ono wliczone do przedmiotu licytacji. Dzięki temu, ten kto wygra przetarg musi jedynie uiścić pozostałą cześć.

W jakich okolicznościach stracimy wadium?

Zwycięzca przetargu ma określony czas na uiszczenie pozostałej kwoty do pełnej wartości zlicytowanego przedmiotu bądź nieruchomości. Termin wynosi od 5 do 60 dni. Jeżeli w tym czasie zaległa suma nie zostanie wpłacona, lub nie dojdzie do podpisania aktu notarialnego zmieniającego właściciela danego przedmiotu bądź nieruchomości, to wówczas wadium przepada. 

Dodano: 10.05.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top