Dla kogo program Mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością?

Opublikowano: 03 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Blog finansowy

Bardzo wiele dorosłych osób niepełnosprawnych pragnie wyrwać się z domu rodzinnego i wieść niezależne życie na własny rachunek. Chcą żyć wbrew stereotypom, udowadniając samym sobie i innym, że żadna przeszkoda nie jest wymówką, by urządzić się na własnych zasadach. Jedną z niewątpliwych miar samodzielności jest własne mieszkanie. Na początek dobrze jest coś wynająć. Niestety, nieraz i nie dwa jest tak, że młodemu człowiekowi brakuje środków na wszystkie opłaty. Na szczęście może on skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla absolwenta.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak w praktyce wygląda program Mieszkanie dla absolwenta,
 • czy możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu,
 • ile pieniędzy możesz realnie zyskać,
 • jak skutecznie możesz się starać o dofinansowanie.
mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością

Na czym polega program Mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością?

Mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością jest programem realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest to pomoc dla młodych dorosłych, którzy nie mogą wziąć kredytu hipotecznego na zakup własnej nieruchomości, ani nie posiadają wystarczająco wysokich dochodów, aby opłacić wynajem mieszkania. Dopłata może objąć wszystkie koszty, jakie ponosi osoba niepełnosprawna z tytułu wynajmowania mieszkania lub domu, który to lokal spełnia indywidualne kryteria dostępności najemcy. Dofinansowanie jest udzielane do momentu znalezienia przez beneficjenta zatrudnienia, ale nie dłużej niż przez 60 miesięcy. 

Dla kogo program Mieszkanie dla absolwenta?

Istnieją tutaj dwie kategorie wymogów. Według pierwszej z nich z dofinansowania może skorzystać osoba, która:

 • jest po zakończeniu szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej albo szkoły wyższej,
 • złoży wniosek w ciągu 3 lat od dnia ukończenia szkoły,
 • nie jest absolwentem, ale opuściła rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • chce podjąć zatrudnienie.

Według drugiej kategorii warunków dofinansowanie przysługuje osobie, która złoży komplet dokumentów, czyli:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu lub orzeczenie równoważne,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku posiadania prawa własności do lokalu lub mieszkania,
 • oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia.

Rzecz jasna program jest skierowany do osób pełnoletnich. 

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach programu Mieszkanie dla absolwenta?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji nieruchomości, którą beneficjent programu zechce wynająć, a także od tego, czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim. Poza tym bardzo istotną informacją jest fakt, że udział dotacji w kosztach wynajmu zmniejsza się wraz z upływem czasu. Odpowiednio program finansowo pokrywa:

 • 100% kosztów najmu - przez pierwsze 2 lata trwania programu,
 • 70% kosztów najmu - po upływie 2 lat do 3,5 roku trwania programu,
 • 40% kosztów najmu - po upływie 3,5 roku do końca trwania programu.

Ma to na celu zachęcić młodych ludzi do coraz większego usamodzielniania się z biegiem czasu i rozwoju swojej kariery na rynku pracy.

Ale ile konkretnie pieniędzy dostaniesz? Trudno jest z marszu wymienić wszystkie lokalizacje - w końcu w każdej miejscowości mieszkają młodzi z niepełnosprawnością, a takich miejsc są w Polsce tysiące. Dlatego ograniczymy się do 16 miast wojewódzkich, uwzględniając maksymalną dostępną kwotę dofinansowania w ramach programu:

Lokalizacja mieszkania lub domu Maksymalna kwota dofinansowania
Warszawa 131 992 zł
Łódź 86 490 zł
Kraków 112 838 zł
Wrocław 130 148 zł
Poznań 126 060 zł
Gdańsk 125 633 zł
Szczecin 77 813 zł
Bydgoszcz 102 902 zł
Lublin 100 844 zł
Białystok 105 420 zł
Katowice 107 843 zł
Rzeszów 95 295 zł
Kielce 94 274 zł
Olsztyn 133 695 zł
Opole 96 833 zł
Gorzów Wielkopolski 115 808 zł

Należy w tym miejscu dodać, że maksymalna kwota dofinansowania w przypadku mniejszych miejscowości może być niższa.

Jak uzyskać dofinansowanie do wynajmu?

Aby skutecznie uczestniczyć w programie Mieszkanie dla absolwenta należy postępować wg wytycznych krok po kroku:

 1. Dostarcz do PFRON-u wniosek wraz z niezbędną dokumentacją. Masz do wyboru trzy sposoby wnioskowania. Pierwszy to samodzielne stawienie się w najbliższej placówce PFRON-u, drugi to wnioskowanie w formie elektronicznej na platformie Systemu Obsługi Wsparcia, a trzeci to pośrednictwo Starostwa Powiatowego. W ciągu 14 dni PFRON wyda decyzję w sprawie dotacji.
 2. Dostarcz umowę najmu oraz oświadczenie, że wynajmowany lokal spełnia indywidualne kryterium dostępności. Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w ciągu 90 dni liczonych do dnia, w którym PFRON wyda pozytywną decyzję w sprawie Twojego wniosku.
 3. Podpisz umowę o dofinansowanie. Umowa jest zawierana ze Starostwem Powiatowym. Pieniądze będziesz otrzymywać na swoje konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca.

Musisz także faktycznie zamieszkiwać wynajmowane mieszkanie, umowę najmu koniecznie mieć na piśmie (nie w formie ustnej), podać wysokość opłat czynszowych zgodnie z zapisami umownymi, a także podać nr rachunku bankowego na który wnosisz opłaty czynszowe. Powierzchnia przez Ciebie zajmowana w wynajmowanym lokalu nie może być mniejsza niż 20 m2.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o partycypację w programie Mieszkanie dla absolwenta należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku. Natomiast program jest już od pewnego czasu aktywny, więc możesz wnioskować dowolnego dnia, nawet dzisiaj. Ale co w sytuacji, gdy jesteś osobą niepełnosprawną, a szkołę skończysz dopiero w 2025 roku? Czy wtedy można liczyć na dofinansowanie? Póki co nie wiadomo, czy i w jakim stopniu PFRON będzie realizował program w następnych latach. Warto śledzić na bieżąco informacje na stronach PFRON-u i rządowych. 

Dodano: 03.04.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top