Dla kogo zwrot prowizji z banku?

Opublikowano: 09 Kwi 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Decydując się na kredyt lub pożyczkę musimy liczyć się z tym, że poniesiemy szereg kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Jednym z ważniejszych składników kredytu jest z reguły prowizja naliczana nam przez bank. Zazwyczaj pobierana jest w momencie udzielenia kredytu a jej wysokość określana jest jako procent od pożyczanej kwoty. A co w przypadku kiedy wcześniej spłacimy swoje zobowiązanie? Czy możemy odzyskać część poniesionych kosztów? Tak! O szczegółach piszemy poniżej.

Dla kogo zwrot prowizji z banku?

Podstawowe regulacje prawne

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku  przy wcześniejszej spłacie kredytu, kredytodawca powinien rozliczyć nam wszystkie koszty i zwrócić ich część proporcjonalną do okresu, jaki pozostał do spłaty.

Zgodnie z art. 49 ustawy z 12 maja 2011 roku o kredytach konsumenckich w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie całkowity koszt ulega obniżeniu z uwagi na to, że niektóre koszty związane są z okresem kredytowania. Dotyczy to prowizji, odsetek czy ubezpieczenia.

Zwrot kosztów kredytu należy się każdemu, kto wziął kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 r., bo od tej daty zaczęła obowiązywać Ustawa o kredycie konsumenckim. Zarówno ustawa, jak i powiązany z nią wyrok TSUE, nie dotyczą kredytów zaciągniętych wcześniej. Ponadto 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, która skróciła terminy przedawnień różnych rodzajów roszczeń, w tym tych związanych ze zwrotem opłaty za prowizję. Został on skrócony z dziesięciu do sześciu lat.

Dla kogo zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego?

Kredyt konsumencki to zobowiązanie finansowe pomiędzy klientem fizycznym a bankiem a jego wartość nie może być wyższa niż 255 550 zł i to właśnie przy wcześniejszej spłacie takiego kredytu możemy ubiegać się o zwrot prowizji. Więcej o warunkach zwrotu prowizji możesz przeczytać tutaj

Kredytem konsumenckim może być pożyczka, kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt samochodowy, ale nie powinien on mieć związku z działalnością gospodarczą. Ze zwrotu prowizji mogą również skorzystać kredytobiorcy w zakresie produktów hipotecznych. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku reguluje kwestie udzielania zobowiązań tego typu i odnosi się bezpośrednio również do zwrotu prowizji. W tym przypadku należy jednak pamiętać że ustawa ta obejmuje jedynie kredyty hipoteczne zawarte po dniu 22 lipca 2017 roku. Ponadto z przywołanych wcześniej zapisów Kodeksu Cywilnego wynika, że o zwrot prowizji za kredyt możesz starać się przez sześć lat od momentu całkowitej spłaty kredytu.

Jak otrzymać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Prowizja zwracana jest wyłącznie na wniosek klienta, który spłacił wcześniej swoje zobowiązanie kredytowe. Przed złożeniem takiego wniosku możesz sprawdzić, ile przysługuje ci zwrotu prowizji. W tym celu skorzystaj z kalkulatora przygotowanego np. przez UOKiK. Pamiętaj jednak, że to bank ostatecznie wyliczy kwotę zwrotu za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego.

Starając się o zwrot prowizji za udzielenie kredytu w pierwszej kolejności musisz złożyć odpowiedni wniosek w banku. Warto poszukać na stronie internetowej kredytodawcy dokładnych informacji na temat tego w jakiej formie i gdzie należy skierować taki wniosek. Druki wniosków są dostępne na stronach internetowych wybranych banków lub w ich placówkach. Wniosek możesz również przygotować samodzielnie lub skorzystać ze wzorów dostępnych w internecie.

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać:

 • dane klienta (osobowe i kontaktowe),
 • dane banku,
 • szczegóły kredytu (numer umowy i data jej zawarcia),
 • numer konta bankowego, na które pieniądze mają być przelane. 

W przypadku kredytu udzielonego więcej niż jednemu kredytobiorcy bank może poprosić żeby pozostali kredytobiorcy wyrazili zgodę na zwrot prowizji na wskazany we wniosku rachunek.

W treści wniosku warto wskazać na jakie przepisy prawne się powołujesz. Określ więc, że ubiegasz się o zwrot na podstawie wyroku TSUE C – 383/18 oraz art. 49 Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

Napisany przez Ciebie wniosek możesz dostarczyć osobiście do oddziału banku lub wysłać go do jego siedziby listownie (najlepiej za pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru). Banki mają 30 dni na wydanie decyzji o zwrocie prowizji, choć zwykle wydają ją w ciągu 14 dni.

Odrzucenie wniosku o zwrot prowizji – co dalej?

Jeśli bank odmówi Ci zwrotu prowizji, możesz skorzystać z pomocy instytucji, jaką jest Rzecznik Finansowy. Nie może on nakazać bankowi zwrotu prowizji, ale jego interwencja może zmotywować bank do ponownego rozpatrzenia Twojej sprawy. 

Dobrym sposobem jest również konsultacja z prawnikiem bądź udzielenie mu pełnomocnictwa, aby wezwał on bank do zapłaty w naszym imieniu. Ostatecznym rozwiązaniem będzie zwrócenie się z taką sprawą do sądu,  jednak musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami oraz długim czasem oczekiwania na rozwiązanie sprawy.

Podsumowanie

Większość z nas skorzystała chociaż raz z kredytu. Wiele osób spłaciło swoje zobowiązanie przed terminem. Teoretycznie bank powinien samodzielnie rozliczyć i zwrócić nam należną kwotę w terminie 14 dni od wcześniejszej spłaty kredytu, jednakże dzieje się tak niezmiernie rzadko. Aby uzyskać zwrot prowizji, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do banku. Sprawdź, ile zwrotu Ci się należy i zawalcz o zwrot swoich pieniędzy.

Zaktualizowano: 13.05.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (4)


 • Avatar opopop

  opopop
  01.07.2021 18:37:12

  mi się ze zwrotu prowizji trafiło siedem stów

  Odpowiedź
 • Avatar mała_mi

  mała_mi
  22.06.2021 13:22:35

  co z ubezpieczeniem, które zostało naliczone na cały okres spłat?

  Avatar Dagmara Konik

  Dagmara Konik Autor mała_mi
  22.06.2021 19:14:14

  Należy się proporcjonalny zwrot za niewykorzystaną część ochrony ubezpieczeniowej.

 • Avatar ivo

  ivo
  23.04.2021 20:48:34

  to prawda – banki niechętnie same zwracają nam pieniądze, ale warto złożyć wniosek.

  Odpowiedź
Top