Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu?

Opublikowano: 21 Sty 2021 Agata Dymara 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Decydując się na kredyt musimy mieć świadomość, że zwrócić będziemy musieli nie tylko zaciągnięty kapitał, ale również wszystkie koszty kredytu, na które zgodzimy się podpisując umowę z bankiem. Jednym z kosztów, który będziemy musieli ponieść jest prowizja. Jeszcze do niedawna przy wcześniejszej spłacie nie należał się nam zwrot prowizji. Aktualnie sytuacja uległa zmianie. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Zwrot prowizji bankowej - jak otrzymać?

Czym jest prowizja bankowa?

Na umowie kredytowej zawsze widoczny jest całkowity koszt kredytu gotówkowego lub kredytu konsolidacyjnego. Oprócz odsetek znajdzie się jeszcze jeden koszt, a mianowicie koszt prowizji bankowej. Jest to jednorazowy koszt, który bank pobiera za obsługę oraz wszystkie czynności związane z uruchomieniem kredytu. Kwota prowizji jest ustalana indywidualnie przez każdy bank i zazwyczaj jest ona uzależniona od kwoty kredytu oraz wybranej oferty. Jak zostało napisane powyżej każdy bank sam reguluje wysokość prowizji, jednak zgodnie z ustawą antylichwiarską z marca 2016 roku, nie może ona przekraczać 25% pożyczonej kwoty i 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym.

kalkulatorze kredytu gotówkowego dostępnego na stronie wnioskomat.com można zobaczyć, jak kształtuje się prowizja dla różnych kwot i okresów kredytowania. Mogą Państwo również samodzielnie i w łatwy sposób obliczyć koszty dla innych parametrów kredytu korzystając z tego kalkulatora.

Na koniec warto jeszcze dodać, iż niektóre banki mogą pobierać dużo niższe prowizje lub w ogóle zrezygnować z prowizji jeśli klient zdecyduje się np. skorzystać z oferty promocyjnej w określonej kwocie, skorzystać z ubezpieczenia kredytu gotówkowego czy złożyć wniosek online. 

Czy i kiedy należy się zwrot prowizji za przedterminową spłatę kredytu?

O zwrot części kosztów poniesionej prowizji możemy się ubiegać przy wcześniejszej spłacie kredytu. Jednak jeszcze do niedawna bardzo wielu klientów nie miało takiej możliwości.

Kwestia zwrotu prowizji była o tyle skomplikowana, iż banki uważały, że klientom przy wcześniejszej spłacie zaciągniętego kredytu należy się jedynie zwrot odsetek. Argumentowały to faktem, że prowizja jest jednorazową opłatą uzależnioną od kwoty kredytu a nie od tego na jak długo zaciągnięte jest zobowiązanie.

W związku z wieloma wątpliwościami, jakie budził temat zwrotu prowizji w 2019 roku został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w jednoznaczny sposób wypowiedział się, iż kredytobiorca przy wcześniejszej spłacie kredytu, w przypadku spłaty całości kredytu ma prawo do proporcjonalnego zwrotu wszystkich kosztów, jakie poniesie zaciągając kredyt w tym również prowizji. Dodać należy, że wyrok Trybunału dotyczył kredytów konsumenckich.

Zwrot prowizji - warunki otrzymania

Banki jeszcze jakiś czas temu nie uznawały rozliczenia prowizji, gdy miała miejsce wcześniejsza spłata kredytu. Jednak po wyroku TSUE nie mają już możliwości odmowy. Pamiętać jednak trzeba, iż mimo wszystko klient musi spełniać pewne warunki, mianowicie:

  • umowa kredytu została musiała zostać zawarta nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 r. – wtedy właśnie weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim,
  • kredyt musi zostać spłacony wcześniej niż ustalony jest termin w umowie kredytowej,
  • zwrot prowizji należy się za kredyt konsumencki, czyli taki którego wysokość jest nie większa niż 255 550 PLN albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, zwrot dotyczy również kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów samochodowych,
  • kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną,
  • musi zostać potrącona prowizja (ten warunek wydaje się oczywisty, jednak trzeba go uwzględnić, ponieważ pamiętać trzeba, iż zdarzają się kredyty przy których prowizja wynosi 0% i wtedy nie możemy liczyć na jej zwrot). 

Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego?

Każdy z banków może ustalić sobie swoją procedurę dotycząca sposobu zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie. Niektóre z nich zwracają nam ją automatycznie. Jeszcze inne wymagają od klienta podjęcia konkretnych działań. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda proces wnioskowania o zwrot prowizji w poszczególnych bankach:

  1. Getin Bank: aby uzyskać zwrot prowizji po spłacie, należy złożyć odpowiedni wniosek, dostępny na stronie internetowej, oświadczenie należy listownie wysłać na podany na nim adres.
  2. Alior Bank: zwrot nastąpi automatycznie na rachunek w Alior Banku do ok. 14 dni kalendarzowych po spłacie kredytu.
  3. BNP Paribas, jak czytamy na stronie banku: jeśli klient podpisał umowę i od 18.12.2011 włącznie i wykonał całkowitą wcześniejszą spłatę kredytu po 11.09.2019r., rozliczenie będzie dokonywane automatycznie bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji. W przypadku jednak, gdy Klient nie posiada rachunku w BNP Paribas należy skontaktować się z Bankiem w celu wskazania numeru rachunku w innym banku, na który ma zostać dokonany zwrot. Jeśli klient zawarł umowę o kredyt konsumencki od 18.12.2011 włącznie i dokonał całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu do 11.09.2019 r. włącznie należy złożyć wniosek o dokonanie zwrotu.
  4. Santander Bank Polska: po całkowitej wcześniejszej spłacie kredytu, należny wysłać do banku formularz (dostępny na ich stronie internetowej). Można zrobić to elektronicznie, poprzez stronę www, dzwoniąc, wysyłając list, wysyłając mail lub odwiedzając najbliższą placówkę.
  5. ING Bank Śląski: po spłacie bez naszych działań, automatycznie, proporcjonalnie do okresu spłaty zostanie zwrócona prowizja za udzielenie pożyczki w ciągu 14 dni.

Podsumowanie

Zawsze warto mieć świadomość, jakie koszty ponosimy biorąc kredyt. Warto również wiedzieć, czy choć część tych środków możemy odzyskać przy wcześniejszej spłacie. Jeszcze jakiś czas temu banki same regulowały takie przepisy. Od 2019 roku, od czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, proporcjonalny zwrot prowizji to ich obowiązek. Co więcej zwrot prowizji możemy wnioskować do 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Warto więc przy wcześniejszej spłacie kredytu dowiedzieć w jaki sposób wnioskować o jej zwrot, aby kredyt był dla nas jeszcze tańszy.

Zaktualizowano: 15.10.2021

Dodano: 21.01.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top