Pismo do banku o zwrot prowizji bankowej. Wszystko o zwrocie prowizji bankowej

Opublikowano: 22 Paź 2020 Anna Krzysteczko 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytu Gotówkowego

Biorąc kredyt, musimy mieć świadomość, że na całkowity koszt kredytu prócz kwoty kapitału, składa się koszt prowizji, odsetki a czasem także i ubezpieczenie. Jeszcze do niedawna w przypadku spłaty całości kredytu przed czasem nie było oczywiste jakie koszty bank mus rozliczyć proporcjonalnie.

W 2019 roku Trybunału Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie polskiej spółki LExitor, gdzie orzekł, iż przy wcześniejszej spłacie kredytu konsument może ubiegać się nie tylko o proporcjonalny zwrot kosztów zmiennych, czyli rozłożonych w czasie, ale również jednorazowych to znaczy prowizji, ubezpieczenie itp. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć pojęcie wcześniejszej spłaty kredytu i przede wszystkim powiemy jak wypełnić oraz złożyć wniosek o zwrot prowizji bankowej. 

Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej od kredytu - zobacz nasz poradnik wideo

Co to jest prowizja bankowa?

Prowizja bankowa jest to jednorazowa opłata, którą bank nalicza nam za udzielenie kredytu gotówkowego. Jest to procent od zaciągniętego zadłużenia, a jej wysokość uzależniona jest od polityki banku. Co ważne, prowizja bankowa jest kosztem jednorazowym – zostaje ona pobrana w trakcie uruchomienia kredytu. Warto tu również wspomnieć, że można znaleźć oferty gdzie prowizja bankowa wynosi 0%. Są to wtedy oferty promocyjne, z reguły też szeroko reklamowane w mediach i on-line.

Co oznacza termin wcześniejsza spłata kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to nic innego, jak spłata całości salda zadłużenia, przed upływem końca trwania pożyczki. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie w styczniu psuje się nam lodówka, korzystamy z łatwo dostępnego kredytu bankowego na okres kredytowania 12 miesięcy i kupujemy nowy sprzęt. W lutym i marcu spłacamy ratę zgodnie z harmonogramem, a w kwietniu otrzymujemy dodatkowy zastrzyk gotówki z zakładu pracy i decydujemy się na wcześniejszą spłatę całości zadłużenia i tak zamiast wpłaty raty, spłacamy całą kwotę i zamykamy kredyt. W takiej sytuacji możemy wystosować wniosek do instytucji finansowej o zwrot prowizji za niewykorzystany okres.

Jakie warunki musi spełnić umowa, aby otrzymać zwrot prowizji bankowej?

 • Musi być pobrana prowizja za udzielenie kredytu.
 • Umowa kredytu musiała być zawarta nie wcześniejszej niż 18.12.2011 r.
 • Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu – przed terminem zapadalności ostatniej raty zgodnie z harmonogramem spłaty.
 • Wysokość kredytu konsumenckiego nie była większa niż 255 550 zł albo jej równowartości w walucie obcej.
 • Kredyt musi być udzielony na osobę fizyczną, a nie na firmę.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę?

Wniosek o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty, powinniśmy napisać osobiście. Należy pamiętać, aby w piśmie kierowanym do banku powołać się na wyrok TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Dodatkowo uwzględnijmy we wniosku takie informacje jak:

 • dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy),
 • dane banku (nazwa, adres),
 • szczegóły dotyczące kredytu (numer i data zawarcia umowy),
 • forma, w jakiej środki mają być przekazane,
 • numer konta bankowego, na które mają zostać przelane środki,
 • termin, jaki wyznaczamy bankowi na zwrot prowizji.

Do takiego wniosku o zwrot prowizji bankowej, zgodnie z wyrokiem TSUE nie ma konieczności dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Wniosek o zwrot prowizji złożysz bez dołączania umów kredytowych, których dotyczy wcześniejsza spłata.

Jak wygląda procedura zwrotu prowizji, co należy zrobić – krok po kroku?

Aby odzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, należy:

 • przygotować wniosek o zwrot prowizji, zgodnie z tym co pisaliśmy wyżej,
 • złożyć wniosek o zwrot prowizji w banku, można osobiście w placówce banku lub wysłać za pośrednictwem poczty,
 • zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji. Często banki działają szybciej i informację o zwrocie otrzymujemy do 14 dni.
 • Nie zapomnij powołać się na wyrok TSUE w swoim wniosku o zwrot prowizji!

Co zrobić, gdy bank odrzucił wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę?

W przypadku, gdy bank odmówi zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu możemy skierować powództwo do właściwego sądu. Szanse na wygranie sprawy jest duże, jednak musimy przygotować się na długotrwały, kosztowny i żmudny proces. Mamy również możliwość kontaktu z Rzecznikiem Finansowym, który co prawda nie ma kompetencji, aby nakazać bankowi zwrotu prowizji, ale jego interwencja może skłonić bank do zwrotu. Złożenie skargi do Rzecznika Finansowego nie wiąże się dla nas z żadnymi kosztami.

Jaka kwota zwrotu prowizji bankowej jest nam należna?

Czasami zastanawiamy się, czy podjęcie kroków związanych z wnioskowaniem o zwrot prowizji ma sens pisanie pism, bieganie na pocztę, ewentualna droga sądowa – to wszystko wydaje nam się zbyt dużym wysiłkiem w stosunku do kwot, jakie możemy uzyskać. Okazuje się jednak, że w internecie znajdziemy bardzo przydatne narzędzie do wyliczenia wartości zwrotu prowizji.

W ostatnich dniach na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: https://rf.gov.pl/kalkulator/?kategoria=kalkulator został udostępniony specjalny kalkulator pozwalający wyliczyć szacowaną kwotę zwrotu, jaką bank lub firma pozabankowa powinna zwrócić z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Po wpisaniu kilku danych otrzymujemy konkretną informację, jaka kwota jest nam należna. Korzystając z kalkulatora szybko i prosto wyliczysz wartość należnego zwrotu.

Zwrot prowizji bankowej za kredyt hipoteczny

Jeszcze do niedawna zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego nie był tak oczywisty. w dniu 21 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i zgodnie z jej zapisami osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny po 21 lipca 2017 roku mogą już wnioskować przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego o zwrot prowizji. Pamiętajmy jednak, że zanim zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, warto zapoznać się z warunkami umowy, ponieważ bank może np. posiadać w umowie zapis o karencji. Oznacza to, że mamy wyznaczony termin przed którym nie możemy dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, ponieważ zostanie na nas nałożona dodatkowa opłata.

Podsumowanie

Jeszcze do niedawna uzyskanie zwrotu prowizji nie było tak proste, obecnie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sytuacja diametralnie się zmieniła. Jeśli zdecydujemy się więc na wcześniejsza spłatę kredytu nie bójmy się wnioskować o zwrot prowizji. Pamiętajmy również, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto wrócić do zapisów podpisanej przez nas umowy, na pewno znajdziemy tam wszystkie informacje dotyczące zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę.

Tagi: zwrot prowizjibanktsuewniosekkredytrzecznik finansowy

Zaktualizowano: 09.11.2021

Dodano: 22.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top