Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Opublikowano: 16 Kwi 2022 Urszula Sokół 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyt gotówkowy to rozwiązanie finansowe, które pozwala klientom zrealizować wybrany przez siebie cel kredytowania, w momencie, gdy sami nie posiadają odpowiedniej ilości środków finansowych. Z perspektywy czasu, może się okazać, że sytuacja się zmieniła i klient posiada pieniądze na spłatę części lub całości swojego zobowiązania przed ustalonym terminem w umowie kredytowej. W tym artykule powiemy o tym, jakie są formy wcześniejszej spłaty kredytu i jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie. Powiemy również o tym co należy zrobić, gdy chce się wcześniej spłacić kredyt, a także czy jest sens wcześniej nadpłacać czy też spłacić kredyt w całości.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega częściowa a na czym całościowa spłata kredytu,
 • co można zyskać z tytułu nadpłaty kredytu gotówkowego.
 • jak wygląda kwestia prawna nadpłaty kredytu.

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Nadpłata kredytu – co warto wiedzieć?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to prawo, które przysługuje klientowi w każdym momencie spłaty kredytu gotówkowego, co więcej kredytodawca nie może uzależnić możliwości wcześniej spłaty od tego czy kredytobiorca go poinformował o swoim zamIarze. Tą kwestię reguluje Art. 48 Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

Niezależnie od przysługującego klientowi prawa w tym zakresie, rekomendujemy, aby w celu dokonania częściowej lub całkowitej spłaty kredytu skonsultować się z bankiem, który udzielił nam kredytowania i dopytać o sposób dokonania tej czynności. Każdy bank może mieć inne oczekiwania w tym zakresie i chociaż zgodnie z przepisami prawa, banki mają obowiązek rozliczyć nadwyżkę kredytu, to jednak w najlepszym interesie klienta jest upewnić się czy środki dotarły na właściwe konto i dopytać o szczegóły rozliczenia.

Co się stanie kiedy zdecydujemy się wcześniej spłacić kredyt gotówkowy? Konsekwencją, która na pewno tu powstanie będzie skrócenie okresu kredytowania. Jednakże to, co czeka nas później w dużej mierze zależy od tego czy zdecydujemy się na częściową czy na całościową spłatę kredytu.

Częściowa spłata kredytu

W przypadku częściowej spłaty kredytu nadpłacamy kilka rat lub określoną kwotę kredytu. Możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami: ze skróceniem okresu kredytowania, przy niezmienionej wysokości raty lub zmniejszeniem wysokości rat przy niezmienionym okresie kredytowania. Co ważne i co warto zapamiętać, nadpłacanie rat nie zwalnia nas z płatności rat kredytu w kolejnych miesiącach – bank wygeneruje nam nowy harmonogram – który będzie przewidywać dalsze comiesięczne raty.

Całkowita spłata kredytu

W przypadku całkowitej spłaty kredytu przed terminem, skutkiem będzie całkowite zamknięcie rachunku kredytowego. Tym samym klient przestaje być posiadaczem tego kredytu. Do całkowitego zamknięcia kredytu banki potrzebują zazwyczaj od klienta dodatkowo dyspozycji zamknięcia kredytu.

Czy warto nadpłacać kredyt?

Korzyści dla klienta przy wcześniejszej częściowej spłacie kredytu może być kilka. W przypadku skrócenia okresu kredytowania, korzyścią jest krótszy czas spłaty kredytu. Szybciej stajemy się „wolni” od kredytu. W przypadku zmniejszenia wysokości miesięcznej raty, korzyścią dla klienta będzie większa przestrzeń w budżecie domowym oraz wyższa zdolność kredytowa ponieważ nowa rata stanowi mniejsze obciążenie i tym samym zwiększa poziom dostępnych środków finansowych klienta.

Natomiast korzyścią wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu jest dla klienta  fakt całkowitego rozliczenia i zamknięcia kredytu. To z kolei przekłada się na wzrost jego zdolności kredytowej i pozostawia „otwartą furtkę” do nowych zobowiązań. Skutkiem każdej wersji wcześniejszej spłaty będzie też zapis w historii kredytowej.

W aspekcie tego czy warto nadpłacać kredyt wcześniej warto wiedzieć, że spłata kredytu przed terminem niesie za sobą skutki finansowe dla każdej ze stron. Aktualne rozwiązania prawne mocno sprzyjają konsumentom. Klienci spłacający wcześniej kredyt zyskują dodatkową korzyść – proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów do dnia całkowitej spłaty.

Regulacje prawne w zakresie nadpłaty kredytów

Ustawa o kredycie konsumenckim w art. 49 mówi o tym, że w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą, a w przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, stosuje się odpowiednio zapisy punktu pierwszego. Z kolei art. 52 Ustawy o kredycie konsumenckim mówi, że kredytodawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty spłaty kredytu rozliczyć się klientem.

We wrześniu 2019 zapadł Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Uni Europejskiej, który potwierdził obowiązek rozliczenia się instytucji finansowej z klientem spłacającym wcześniej kredyt, z wszystkich poniesionych kosztów, takich jak: prowizja, odsetki, opłaty czy ubezpieczenie. Rozliczenie to odbywa się proporcjonalnie za okres od dnia rzeczywistej spłaty kredytu do dnia ostatniej raty określonej w umowie.

Zgodnie z rekomendacją Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, banki i firmy pożyczkowe powinny rozliczać zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę metodą liniową. W związku z tym jak spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed terminem to będzie Ci się należeć wyliczony metodą liniową zwrot części prowizji. Metoda liniowa polega na tym, że wszystkie koszty dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, następnie wynik mnoży się przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Wynik to wysokość kwoty, która należy się klientowi za wcześniejszą spłatę kredytu.

Zaktualizowano: 19.04.2022

Dodano: 10.04.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (12)


 • Avatar Tobias

  Tobias
  08.07.2021 12:36:49

  2 lata temu wziałem kredyt gotówkowy w ing i spłaciłem w całości, wysłałem pismo do banku o zwrot kosztów i otrzymałem je.

  Odpowiedź
 • Avatar Asia

  Asia
  18.06.2021 07:28:20

  w artykule pisze Pani o nadpłacie kredytu gotówkowego, a jak to wygląda w przypadku zaciągniętego kredytu hipotecznego?

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor Asia
  18.06.2021 09:30:17

  Przede wszystkim należy sprawdzić, czy nie jest Pani w okresie czasu w którym obowiązuje prowizja za wcześniejszą spłatę. Podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych spłacany jest sam kapitał.

 • Avatar Tomaszek_wujaszek

  Tomaszek_wujaszek
  15.06.2021 19:34:57

  czyli bardziej opłaca się spłacić kredyt gotówkowy w całości niż go nadpłacić, czy odwrotnie?

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor Tomaszek_wujaszek
  15.06.2021 22:26:26

  Wszystko zależy od sytuacji finansowej. Całkowita spłata szybciej „uwalnia” od raty, a nadpłata pozwala zmniejszyć okres kredytowania albo wartość miesięcznej raty.

 • Avatar wacke

  wacke
  16.05.2021 10:46:55

  wzialem 5 lat temu kredyt hipoteczny na 20 lat stopa zmienna i chciałbym go spłacić całkowicie jak to wtedy wygląda z odsetkami, które już w części spłaciłem?

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor wacke
  16.05.2021 13:20:58

  Odsetki płacone razem z ratą nie podlegają zwrotowi, a przy wcześniejszej spłacie spłaca się tylko kapitał.

 • Avatar kredytobiorca

  kredytobiorca
  11.05.2021 20:31:52

  a jakl jest wprzypadku zwrotu odsetek w kredycie hipotecznym jeśli go nadpłace?

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor kredytobiorca
  12.05.2021 01:57:07

  W przypadku wcześniejszej spłaty spłacany jest tylko kapitał kredytu.

 • Avatar Artur

  Artur
  01.05.2021 06:20:57

  jak to wygląda w przypadku kredytu hipotecznego, po jakim czasie można go nadpłacić? Czy to zależy od banku?

  Avatar Anna Kopańska

  Anna Kopańska Autor Artur
  01.05.2021 07:44:47

  Warto zajrzeć do umowy kredytowej i aktualnej tabeli opłat i prowizji ponieważ część banków zastrzega sobie opłatę za wcześniejszą spłatę w ciągu określonych pierwszych lat trwania umowy kredytu.

 • Avatar Jurek

  Jurek
  28.04.2021 13:51:19

  nadpłaciłem mój kredyt i zmniejszyła mi się miesieczna rata odciążyło to lekko mój budżet

  Odpowiedź
Top