Dodatkowe pieniądze na mieszkanie w 2024 roku. Sprawdź, czy też dostaniesz.

Opublikowano: 15 Lis 2023 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Blog finansowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy, która pozwala wielu Polkom i Polakom związać koniec z końcem w obliczu różnorakich wydatków na mieszkanie. Te mogą faktycznie przytłaczać, zwłaszcza w dobie kryzysu i wciąż rosnących cen. Inflacja szczególnie mocno odbiła się na kosztach energii, a już za kilka miesięcy okaże się, czy widmo ogromnych wręcz podwyżek cen za energię faktycznie nawiedzi nasz kraj. Na szczęście w 2024 roku znacznie większa grupa obywateli niż w roku bieżącym będzie mogła pobrać dodatkowe pieniądze na mieszkanie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy spełniasz warunki, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy,
 • jakie będzie kryterium dochodowe w 2024 roku,
 • ile wyniesie dodatek mieszkaniowy w 2024 roku.
dodatkowe pieniądze na mieszkanie

Czym jest dodatek mieszkaniowy i komu przysługuje?

Niejeden z nas miał w życiu kiedyś taki problem, że budżet domowy nie spinał się na koniec miesiąca, a związane to było z wydatkami na utrzymanie mieszkania. Taki kłopot może spędzać sen z powiek przez wiele, wiele nocy. Na szczęście osoby, które borykają się z tego typu trudnościami mogą otrzymać specjalny dodatek na mieszkanie, który jest de facto świadczeniem socjalnym od Państwa. Podstawą prawną takiej pomocy są przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Zgodnie z zapisami ustawowymi dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom:

 • z prawem własności do mieszkania,
 • z prawem własności do domu,
 • ze spółdzielczym prawem własności do mieszkania albo domu,
 • wynajmującym mieszkanie,
 • będącym w kolejce do otrzymania mieszkania socjalnego,
 • z tytułem prawnym do nieruchomości i realnie ponoszącym wydatki z tytułu utrzymania mieszkania.

Ponadto obowiązuje kryterium dochodowe. Dla osób gospodarujących samotnie wynosi ono 40% wartości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku w gospodarce narodowej, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych jest to 30%. 

Jak zmieni się kryterium dochodowe w 2024 roku?

W 2023 roku kryterium dochodowe wyniosło 2538,46 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1903,85 zł na wieloosobowego gospodarstwa domowego. Kwota ta oznacza średnią na jednego członka rodziny w domu lub mieszkaniu. W 2024 roku wysokość kryterium ulegnie zmianie i wyniesie:

 • 2850,69 zł - dla osób mieszkających samotnie,
 • 2138,02 zł - dla osób mieszkających wraz z rodziną.

Musimy nadmienić, że powyższe progi w 2024 roku są oszacowane na podstawie projektu Ustawy budżetowej, skonstruowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed wyborami 15 października. Wg projektu średnia krajowa w 2024 roku wyniesie 7126,72 zł i powyższe wartości stanowią odpowiednio 40 i 30% tejże kwoty.

Przykład 1. Pan Jacek mieszka samotnie i jego dochód wyniesie 3500 zł w 2024 roku. W takim przypadku nie otrzyma on dodatkowych pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Jak łatwo policzyć na Pana Jacka, jako na jedną osobę przypadnie 3500 zł dochodu, co przekracza wymagane kryterium o 649,31 zł.

Przykład 2. Pan Maciej i Pani Bożena mieszkają we wspólnym domu z trójką dzieci. Załóżmy, że w 2024 roku Pan Maciej będzie zarabiał 5500 zł, zaś Pani Bożena 5000 zł - wspólny dochód to 10 500 zł. W gospodarstwie domowym jest 5 osób. W związku z tym, licząc średnią dochodową na 1 osobę, dochód w tej rodzinie wyniesie:

10 500 zł / 5 osób = 2100 zł

W rodzinie Pana Macieja i Pani Bożeny dochód wynosi 2100 zł, w związku z czym przysługuje im dodatek mieszkaniowy, gdyż są pod progiem o 38,02 zł.

Co ma powierzchnia mieszkania do dodatku mieszkaniowego?

Jest jeszcze trzeci warunek, który należy spełnić, aby otrzymać dodatek. Dotyczy on powierzchni, rozłożonej na liczbę osób zamieszkujących w nieruchomości. Kryterium to wygląda następująco:

 • 1 osoba - 35 m2,
 • 2 osoby - 40 m2,
 • 3 osoby - 45 m2,
 • 4 osoby - 50 m2,
 • 5 osób - 55 m2,
 • 6 osób - 60 m2.

Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba cierpiąca na niepełnoprawność - poruszanie się na wózku lub konieczność zajmowania oddzielnego pokoju - to wówczas, kryterium powierzchni zwiększa się o 10 m2.

Ile pieniędzy można dostać w ramach dodatku na mieszkanie?

Każdy, kto został zakwalifikowany do dodatku mieszkaniowego otrzyma nieco inną wysokość świadczenia. Wiele zależy od tego, jak nisko po progiem dochodowym jesteś, ile osób de facto zamieszkuje nieruchomość oraz jakie są stawki czynszu oraz innych kosztów. W praktyce można otrzymać od 250 do 380 zł. Dodatek mieszkaniowy jest czasowy i obowiązuje przez pół roku. W związku z tym summa summarum można maksymalnie otrzymać od 1500 do 2280 zł.

Jak dostać dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Każdy zainteresowany powinien złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy w odpowiednim dla jego miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy. Trzeba także pamiętać o takich dokumentach jak:

 • zaświadczenie o łącznych dochodach wszystkich osób zamieszkałych w mieszkaniu lub domu,
 • rachunki, wyciągi i inne dokumenty potwierdzające comiesięczne wydatki na mieszkanie,
 • informacja o łącznej powierzchni użytkowej nieruchomości.

Potem należy czekać na decyzję z urzędu. W toku postępowania administracyjnego nie powinno to zająć więcej niż 21 dni.

Czy spłacając kredyt hipoteczny można otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Jeżeli masz własne mieszkanie lub domu, który nabyłeś na pieniądze z kredytu hipotecznego, to spłacając aktualnie raty tego zobowiązania możesz starać się o dodatkowe pieniądze na mieszkanie. Wszystko zależy od tego jakie wynagrodzenie otrzymujesz Ty i wszystkie inne osoby (o ile nie mieszkasz sam) znajdujące się w Twoim gospodarstwie domowym - o czym pisaliśmy w szczegółach powyżej. Nie ma tu znaczenia, jakie wydatki ponosisz co miesiąc - tyczy to także aktualnie regulowanych zobowiązań. 

Dodano: 15.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top