Emerytura a działalność gospodarcza

Opublikowano: 22 Kwi 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Będąc na emeryturze można jak najbardziej prowadzić działalność gospodarczą. Istnieje możliwość zarówno kontynuowania prowadzenia przedsiębiorstwa, jak i założenie działalności gospodarczej będąc już na emeryturze. Jak wobec tego wygląda odprowadzanie składek oraz rozliczanie z urzędem skarbowym? Czy będąc w wieku emerytalnym i posiadając swoją firmę trzeba zrezygnować ze świadczenia emerytalnego?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda prowadzenie firmy na emeryturze,
 • jak wygląda kwestia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • jaki podatek trzeba zapłacić,
 • co dla przedsiębiorców na emeryturze zmienił Polski Ład.
Emerytura a działalność gospodarcza

Kontynuowanie działalności gospodarczej na emeryturze

Może zdarzyć się tak, że ktoś w swoim życiu zaczął zarabiać z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku – dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat – osoba ta może przejść na emeryturę. Nie musi przy tym zamykać czy zawieszać działalności gospodarczej.

Założenie działalności już na emeryturze

Emeryt, który wpadł na pomysł założenia nowej działalności gospodarczej może jak najbardziej to uczynić. Procedura wnioskowania nie różni się niczym od tej, która jest wymagana w przypadku osoby fizycznej nie będącej na emeryturze. W celu założenia działalności należy udać się z wnioskiem i z dowodem osobistym do Urzędu Gminy albo założyć działalność gospodarczą drogą online. Warto pamiętać, że niekiedy, aby móc efektywnie rozpocząć swój biznes będziemy do tego potrzebowali dodatkowych środków. Zawsze można wówczas rozejrzeć się za korzystnym kredytem gotówkowym.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć się więcej o kredycie dla nowych firm, to serdecznie polecamy ten artykuł.

Świadczenie emerytalne a wysokość przychodów

Generalnie nie ma żadnych limitów przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez emeryta, co miałoby wpływ na świadczenie emerytalne. Emeryt może pobierać emeryturę i zarabiać dowolną kwotę z tytułu prowadzenia firmy. Jednakże to dotyczy tych emerytów, którzy przeszli na emeryturę, będąc w odpowiednim wieku tzn. osiągnęli wiek emerytalny przewidziany polskim prawem. 

Inaczej sprawa ma się w przypadku tych osób, które skorzystały z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Oznacza to, że zaczęły one pobierać świadczenie nie doczekawszy osiągnięcia wieku emerytalnego, co w pewnych przypadkach jest dopuszczane przez prawo. Wówczas, jeśli takie osoby zajmują się również działalnością gospodarczą to tutaj będą obowiązywały pewne limity dotyczące zmniejszenia świadczenia emerytalnego albo jego całkowitego braku.

Jak głoszą zasady ogólne:

 • emerytura zmniejsza się – następuje to wówczas, gdy przychody z działalności wynoszą ponad 70% średniego miesięcznego krajowego wynagrodzenia,
 • emerytura w ogóle nie przysługuje – jeśli przychody z działalności wynoszą ponad 130% średniej krajowej miesięcznie.

Według najnowszych dostępnych danych na strone Głównego Urzędu Statystycznego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło w lutym 2022 r. 6220,04 zł brutto. Według tych danych można pokazać powyższe limity na przykładach.

Przykład 1. Pan Henryk jest na emeryturze i prowadzi działalność. Z tytułu tej działalności osiąga on miesięczne przychody w wysokości 4043,03 zł brutto, a także pobiera należną mu emeryturę. Kwota, jaką comiesięcznie Pan Henryk uzyskuje z działalności wynosi 65% średniej krajowej. Oznacza to, że emerytura nie zostanie zmniejszona Panu Henrykowi. Jednakże, jeśli kwota ta wynosiłaby 4416,23 zł brutto to wówczas Pan Henryk otrzymywałby mniejszą emeryturę. Jest to bowiem 71% średniej krajowej.

Przykład 2. Pani Mirosława, emerytka, ma swoją firmę. a dodatkowo chciałaby pobierać świadczenie emerytalne. Czy to możliwe? Frima Pani Mirosławy generuje miesięczne przychody w wysokości 9330,06 zł brutto, co stanowi 150% średniego krajowego wynagrodzenia. W związku z tym Pani Mirosławie w ogóle nie przysługuje świadczenie emerytalne. Gdyby zarabiała ona - z tytułu prowadzenia firmy - 8023,87 zł to wówczas przysługiwałoby jej świadczenie, choć odpowiednio mniejsze. Stałoby się tak dlatego, że przychody wyniosłyby 129% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Prowadzenie firmy na emeryturze a składki ZUS

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą jest zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, czego wymaga Zakład Ubezpieczeń Społecznych od przedsiębiorców, którzy jeszcze nie są na emeryturze. Dotyczy to składek:

 • na ubezpieczenie emerytalne,
 • na ubezpieczenie rentowe,
 • na ubezpieczenie wypadkowe.

Należy jednak pamiętać, że jeśli chcemy to możemy dobrowolnie opłacać składkę rentową czy emerytalną. Jeżeli zaś chodzi o składkę chorobową oraz na Fundusz Pracy to nie jest to możliwe.

Emeryt, który ma własne przedsiębiorstwo nie uniknie natomiast obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Składkę zdrowotną wylicza się tutaj z 9% z podstawy, ale nie może być niższa niż 75% średniego wynagrodzenia miesięcznie za IV kwartał roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw – czyli są to standardowe zasady wyliczania składki.

Czy istnieje jakaś sytuacja, w której składka zdrowotna nie musi być opłacana przez emeryta prowadzącego działalność? W pewnych okolicznościach emeryt może skorzystać ze zwolnienia ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest tak wtedy, kiedy pobiera on emeryturę, która nie jest wyższa od minimalnej krajowej, a także:

 • przychody z firmy nie wynoszą więcej niż 50% najniższego świadczenia emerytalnego albo 
 • emeryt rozlicza się z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej.

Działalność gospodarcza na emeryturze a Polski Ład

Kwestia ta jest bardzo ważna, jeśli chodzi o podatek dochodowy, jaki musi zapłacić emeryt prowadzący działalność gospodarczą. Jeżeli pobiera on emeryturę będzie musiał zapłacić podatek według zasad, na jakich rozlicza się jego działalność gospodarcza.

Polski Ład przewidział ulgę podatkową dla emerytów, którzy mają własną firmę. Takie osoby nie zapłacą podatku dochodowego, jeśli:

 • są w wieku emerytalnym – kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej,
 • nie pobierają emerytury,
 • ich roczne przychody nie przekroczyły 85 528 zł.

Tagi: działalność gospodarczaemeryturadochód

Zaktualizowano: 21.07.2023

Dodano: 11.04.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top