Ile kosztują przelewy zagraniczne?

Opublikowano: 01 Wrz 2021 Agnieszka Kłak 19 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Niezależnie od tego, czy mamy rodzinę za granicą czy sami wyjeżdżamy do pracy w bardzo wielu przypadkach może nas zainteresować ile kosztują przelewy zagraniczne oraz jak wygląda rynek przelewów zagranicznych. Czasami również wakacyjne wyjazdy zagraniczne stwarzają sytuację do podjęcia tego tematu. Niektórzy mogą powiedzieć, że przelewy tego typu są dość drogie, ale dlaczego? Pragniemy przybliżyć mechanizmy i składowe ceny przelewu na zagraniczne konta. Za co tak naprawdę płacimy i czy mamy jakąkolwiek alternatywę? O tym wszystkim przeczytacie w poniższym tekście.

Ile kosztują przelewy zagraniczne?

Na czym polegają przelewy zagraniczne?

Przelew za granicę bywa nazywany również poleceniem wypłaty za granicę. Obydwa określenia w pełni oddają mechanizm działania tej operacji bankowej. Przelew zagraniczny może być zlecony zarówno z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotówkach jak i z konta walutowego. Istotną kwestią jest, że przewalutowanie przelewu zagranicznego leży po stronie banku lub innej instytucji, która realizuje ten przelew. I może to być źródłem dodatkowych kosztów. Ponieważ to również bank sam ustala cenę kupna i sprzedaży waluty i na jej podstawie odbywa się przewalutowanie przelewu. Najczęściej kursy te nie są zbyt korzystne dla nadawcy przekazu pieniężnego. Sprawia to, że dokonywanie przelewów walutowych z kont walutowych jest znacznie bardziej korzystne finansowo. Ale konta tego typu oferowane są jedynie w kilku najbardziej popularnych walutach. Oznacza to, że dokonywanie przelewu zagranicznego z konta walutowego w innej walucie również wiąże się z przewalutowaniem przez bank. Jednak idąc krok dalej, możemy poszukać innych opcji przekazania pieniądze za granicę, nie koniecznie za pośrednictwem banku.

Przelewy zagraniczne są przydatne przede wszystkim w przypadku emigracji zarobkowych. Od wielu lat przelewy tego typu spływają od naszych rodaków z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii czy Niemiec. Jednak w ostatnim czasie napływ pracowników zza naszej wschodniej granicy spowodował, że przelewy wykonywane są również z Polski do innych krajów, m.in. na Ukrainę. Z przelewów zagranicznych korzystamy także wtedy gdy za granicą mieszka nasza rodzina lub najbliżsi przyjaciele.

Przelew w euro - o czym warto pamiętać?

Zlecając przelew zagraniczny należy bezwzględnie pamiętać o kilku kwestiach. Najważniejszą jest dokładne sprawdzenie poprawności wszystkich danych do przelewu. Prawidłowe wpisanie wszystkich danych jest ważne również w przypadku przelewów krajowych. Jednak jeśli wykonując przelew zagraniczny popełnimy jakiś błąd to może on być znacznie bardziej kosztowny. Z jednej strony odbiorca nie otrzyma pieniędzy, które do niego wysyłamy. A z drugiej strony zostaniemy obciążeni tak zwaną prowizją banku przyjmującego, czyli banku do którego omyłkowo wysłaliśmy przelew. Bywa, że taka pomyłka to koszt nawet kilkudziesięciu euro. Dlatego tak istotne jest dokładne sprawdzenie wszystkich danych.

Oprócz tego warto wiedzieć jaki rodzaj przelewu chcemy wykonać - SWIFT czy SEPA. O tych przelewach opowiemy w dalszej części tekstu. A także czym jest kod BIC i IBAN. BIC czasem nazywany jest także kodem SWIFT. Jest to kod, który wykorzystuje się do identyfikacji banku, do którego wysyłamy przelew. Składa się on z 8-11 znaków, nie tylko liczb. Natomiast IBAN to International Bank Account Number, czyli międzynarodowy standard zapisu rachunków bankowych. Format ten obejmuje kod kraju, dla Polski jest to kod PL, dwie cyfry kontrolne, numer jednostki organizacyjnej banku i porządkowy numer rachunku. Jest to bardzo ważne przy wypełnianiu wniosku o wykonanie przelewu zagranicznego.

Ile kosztuje przelew zagraniczny?

Koszt przelewu zagranicznego to chyba najważniejsza kwestia dla większości osób chcących go wykonać. I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie istnieje jeden szablon obliczania prowizji i kosztów przelewów zagranicznych. Wszystko zależy od banku czy instytucji finansowej, która będzie wykonywała przelew, ustalonego przez nią cennika prowizji i opłat, od wysokości kwoty i od prędkości przelewu. Warto też wiedzieć, że przy przelewach zagranicznych rozróżnia się trzy opcje podziału kosztów takiego przekazu pieniężnego.

  • OUR - wszystkie koszty pokrywane są przez nadawcę przelewu,
  • BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu,
  • SHA - koszty są dzielone pomiędzy obie strony transakcji. Nadawca opłaca prowizję swojego banku natomiast odbiorca pokrywa koszty prowizji swojego banku i wszystkie pozostałe opłaty takie jak np. prowizje banków pośredniczących. 

W związku z tym bank może pobrać opłatę zarówno za nadanie jak i za odebranie przelewu zagranicznego. Co ciekawe, aby przelew był uznany ze zagraniczny nie musi dotyczyć banków w dwóch różnych krajach. Przelew dokonywany w walucie innej niż PLN pomiędzy dwoma bankami w Polsce także jest uważany za przelew zagraniczny.

Przelew walutowy SEPA - czy to najlepsze rozwiązanie?

SEPA to nazwa jednego z rodzajów przelewów zagranicznych, jaki możemy wybrać. Nazwa pochodzi od skrótu angielskiego Single Euro Payment Area i oznacza jednolity obszar płatności w walucie euro. Tym samym możliwość wyboru przelewu SEPA istnieje tylko wtedy gdy wykonujemy przelew w euro. Jest to waluta rozliczeniowa takiego przelewu i nie ma tutaj znaczenia waluta w jakiej prowadzone są rachunki nadawcy i odbiorcy. Jednocześnie obszar transakcji jest zawężony wyłącznie do Europy choć nie tylko do krajów Unii Europejskiej czy strefy euro.

Przelewy SEPA są często wybierane przez klientów banku ze względu na ich niewielki koszt. Ograniczenie opłat zarówno dla nadawcy jak i dla odbiorcy jest możliwe dzięki pominięciu pośredników. Jak już wspomnieliśmy, w przypadku przelewów innego typu pieniądze niejednokrotnie przechodzą przez bank pośredniczący by dotrzeć do celu.

W przypadku przelewów SEPA przekaz pieniędzy odbywa się bezpośrednio pomiędzy bankiem nadawcy i bankiem odbiorcy. Opłaty naliczane za zlecenie przelewu SEPA określane są ponadto przez unijne regulacje. Podano w nich, że opłaty te nie mogą być wyższe niż prowizja pobierana przez banki za przelewy w walucie krajowej. Powoduje to, że w efekcie zdecydowana większość przelewów walutowych SEPA zlecanych przez internet jest całkowicie darmowa. Jednak to zwolnienie od opłat dotyczy jedynie prowizji banku. Musimy więc mieć na uwadze, że w przypadku kont, które nie są prowadzone w euro do kwoty transakcji trzeba doliczyć spread bankowy wynikający z przewalutowania. Spread kształtuje się różnie w zależności od banku i może wynosić od 5% do nawet 10%.

Przelewy SEPA nie dają też możliwości ekspresowego przekazania pieniędzy. Choć w teorii wydaje się, że transakcja powinna być jedną z szybszych to w praktyce jest to obsługa w opcji czasowej D+1, czyli przelew zostaje uznany na rachunku odbiorcy w następnym dniu roboczym po dokonaniu zlecenia. Ponadto wszystkie przelewy zagraniczne typu SEPA posiadają tylko jedną opcję podziału kosztów a jest nią wariant SHA. W praktyce oznacza to, że nadawca pokrywa prowizję swojego banku, a odbiorca – swojego.

Przelew SWIFT - koszty i procedury

Innym rodzajem przelewu zagranicznego jaki oferują banki jest przelew SWIFT. Sama nazwa, czyli SWIFT jest skrótem nazwy globalnego stowarzyszenia instytucji finansowych funkcjonującego od 1973 roku – Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej z ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Przelew typu SWIFT nieco różni się on od przelewu SEPA i w tych różnicach zawierają się zarówno jego wady jak i zalety. Przede wszystkim, dla wielu klientów największą zaletą przelewu SWIFT jest brak ograniczeń co do waluty przelewu czy kraju docelowego, w którym zlokalizowany jest bank odbiorcy przelewu. SWIFT jest zdecydowanie najpowszechniejszą i najczęściej wybieraną formą przelewu zagranicznego.

Zagraniczne przelewy SWIFT oferują także kilka możliwości jeżeli chodzi o prędkość przekazu pieniędzy. Standardową opcją jest wariant D+3, czyli przelew zostaje dostarczony dopiero trzy dni po wykonaniu zlecenia. Jednak niektóre banki za dodatkową opłatą oferują wykonanie przelewu w wariancie D+1, a nawet D+0 co gwarantuje dostarczenie pieniędzy odbiorcy jeszcze tego samego dnia. Trzeba jednak pamiętać, że przelewy ekspresowe to opcja awaryjna ponieważ może być ona nawet trzykrotnie droższa od standardowej.

Przy przelewach SWIFT nie ma również ograniczeń co do rozłożenia kosztów przelewu. Tym samym istnieje możliwość zarówno wyboru wariantu OUR, w którym wszystkie koszty pokrywa nadawca jak i opcji SHA gdzie koszty dzielone są między nadawcę i odbiorcę czy też BEN, w której wszystkie koszty pokrywa odbiorca.

Jeśli chodzi o koszty wykonania przelewu SWIFT to jest to opcja zdecydowanie droższa niż przelew SEPA. Opłata za przelew SWIFT to procent od kwoty przelewu. Ustalany jest on przez bank jednak najczęściej waha się w granicy 0,2-0,5% z zastrzeżeniem minimalnej i maksymalnej kwoty. W praktyce jest to od 20 zł do nawet 250 zł. Oprócz tego trzeba również pokryć koszty spreadu, podobnie jak przy przelewie SEPA. Przy przelewie SWIFT nie mamy do czynienia z przelewem bezpośrednim a z takim, który angażuje inne banki, tzw. banki pośredniczące. Banki te również naliczają swoje opłaty i prowizje za wykonanie zlecenia. Mogą być one bardzo różne jednak stanowią największą część opłat i bywa, że wynoszą nawet 400 zł.

Darmowe przelewy zagraniczne - czy to możliwe?

Choć tak jak wspomnieliśmy, przelewy zagraniczne to dość drogie operacje, to jednak są sposoby na obniżenie tych kosztów niemal do zera. Warto śledzić tabele opłat i prowizji banków, aby sprawdzić który z nich ma aktualnie w ofercie darmowe przelewy zagraniczne. Ponadto takie opcje przekazania środków oferują też inny pośrednicy na rynku np. TransferGo.

Dlaczego oferują oni tak mocno konkurencyjne koszty przelewów? Ponieważ funkcjonują w oparciu o zupełnie inny mechanizm działania. Chcąc wykonać przelew zagraniczny wpłacamy naszemu pośrednikowi pieniądze na lokalne konto w naszej walucie, czyli w złotówkach. Natomiast zagraniczny odbiorca otrzymuje pieniądze na swoje konto bankowe następnego dnia już przewalutowane, a więc w swojej walucie niezależnie od tego jaka ona jest. Taki przelew jest całkowicie darmowy, dla obu stron, zarówno dla odbiorcy jak i dla nadawcy. Ale TransferGo oferuje również szybsze choć płatne przelewy zagraniczne. Mamy możliwość wyboru przelewu, który dotrze do odbiorcy jeszcze tego samego dnia. Za taką usługę pobierana jest opłata 9,99 zł. Natomiast w nagłej potrzebie możemy zdecydować się na przelew, który odbiorca otrzyma w ciągu 30 minut a prowizja pobierana za taką transakcję wynosi 14,99 zł. W przypadku tej usługi pozostałe koszty i prowizje wahają się w granicach od 0% do 2,2%.

Inną tanią opcją wykonywania przelewów zagranicznych jest karta Revolut. Usługa ta oferuje zarówno bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta jak i darmowe przelewy międzynarodowe oraz wymianę walut po kursie międzybankowym. Inne opłaty i prowizje wahają się w okolicy 0,5%. Więc również jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla przelewów zagranicznych.

W zależności od sposobu przekazania środków firma Western Union, specjalizująca się w przelewach zagranicznych, również jest w stanie przekazać środki bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to opcji przelewu z karty debetowej na kartę debetową w innym kraju, gdzie nie występuje gotówka w fizycznej formie.

Przelewy międzynarodowe - nie tylko w banku

Wszystkie te dodatkowe opłaty i koszty, o których trzeba pamiętać sprawiają, że coraz bardziej kuszące okazuje się poszukiwanie instytucji finansowych, niebędących bankami, które oferują przelewy zagraniczne. Najbardziej popularnymi jest Western Union, MoneyGram i wspomniany już TranferGo, a także kantory internetowe. Firmy te specjalizują się w wykonywaniu zagranicznych transferów pieniężnych. Z kolei Western Union jest firmą, która na tym polu ma szczególnie długie i bogate doświadczenie.

Western Union oferuje bezpieczne i niedrogie zagraniczne przekazy pieniężne. W tym przypadku różnica w porównaniu z innymi firmami jest dość znacząca. Polega ona na tym, że daje możliwość odebrania pieniędzy w gotówce. Tym samym odbiorca może w dogodnym czasie podjąć pieniądze w placówce obsługującej Western Union. Ogromną zaletą transferów pieniężnych tego typu jest możliwość wyboru firmy odpowiadającej za przewalutowanie. Dzięki temu nadawca może wybrać najbardziej korzystny kurs dla przewalutowania przelewu. Takiej możliwości nie ma przy dokonywaniu przelewów bankowych. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o kwotę przelewu a dyspozycję jego wykonania można złożyć samodzielnie w placówce lub przy użyciu dedykowanej aplikacji.

Koszt przelewów zagranicznych realizowanych przez Western Union uzależniony jest od kwoty przelewu i może się wahać od kwoty 0 zł do maksymalnie 150 zł. Natomiast w przypadku przekazów pieniężnych o kwocie wyższej niż 4 000 zł opłata za jego wykonanie wynosi zawsze 4% przekazywanej kwoty. Czas realizacji przelewu bywa różny. Odbiorca może otrzymać pieniądze już następnego dnia bądź maksymalnie do 3 dni roboczych. Jest to uzależnione od godziny zlecenia przekazu, a także jego miejsca docelowego.

Inną możliwością jest skorzystanie z przelewów zagranicznych oferowanych przez kantory internetowe. Ich największą zaletą jest dużo niższy spread, czyli różnica pomiędzy kursem sprzedaży a ceną kupna waluty. Aby móc korzystać z tej opcji przelewów niezbędne jest posiadanie dwóch kont - złotówkowego i walutowego. Nie trzeba się obawiać tego typu transakcji. Są one w pełni bezpieczne a oprócz tego również szybkie i dość tanie. Prędkość przelewu wykonanego tą metodą uzależniona jest od banku w jakim mamy konto i może to być od 1 minuty do maksymalnie 2 dni roboczych. Nie ma tu również ograniczeń dotyczących waluty czy lokalizacji banku odbiorcy.

Podsumowanie

Jednoznacznie trudno jest mówić o idealnym sposobie na zagraniczny transfer pieniędzy czy o tworzeniu jakichkolwiek rankingów w tym zakresie. Na całkowity koszt i zadowolenie obu stron ma wpływ bardzo wiele czynników. Przede wszystkim jest to wysokość przelewu, waluta w jakiej jest on dokonywany i kraj, w którym bank odbiorcy ma siedzibę. Oprócz tego kurs waluty i inne czynniki mogą mieć wpływa na koszt i czas oczekiwania na przelew zagraniczny. Dlatego najlepiej jest dokładnie poznać wszystkie opcje i możliwości przekazu pieniędzy za granicę. Zapoznać się z wadami i zaletami każdego z tych rozwiązań i na tej podstawie podjąć indywidualną i przemyślaną decyzję. Z pewnością będzie ona znacznie trafniejsza niż jakikolwiek ranking.

Tagi: SWIFT

Zaktualizowano: 01.09.2021

Dodano: 01.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top