Jak wnieść skargę do Rzecznika Finansowego?

Opublikowano: 12 Lis 2021 Sylwia Chrószcz 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Konsument, który w swojej ocenie został niesłusznie potraktowany przez instytucje finansową ma możliwość zgłoszenia swojego niezadowolenia. Pierwszy krok to złożenie formularza reklamacyjnego. Co jednak, jeśli reklamacja zostanie odrzucona? Jak wnieść skargę do Rzecznika Finansowego. Jest to jedna z możliwości rozwiązania sporu na linii konsument – instytucja finansowa.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • w jakiej sprawie możemy zgłosić się do Rzecznika Finansowego, 
  • jak złożyć skargę, 
  • jakie są sposoy kontaktu z Rzecznikiem Finansowym. 

W jakich sprawach możemy liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego?

Zgłoszenie interwencji zostanie przyjęte przez Rzecznika Finansowego tylko w sytuacji, kiedy nasza reklamacja nie została uwzględniona przez bank czy inną instytucję finansową i tylko wtedy, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie ścieżki reklamacji możliwe w danej sytuacji. Podstawą złożenia wniosku o podjęcie interwencji jest zatem wyczerpanie drogi reklamacyjnej z podmiotem rynku finansowego. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Finansowym reklamacja to każde wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Do Rzecznika możemy się zwrócić również, gdy:

  • pomimo upływu terminu określonego przez podmiot rynku finansowego na wykonanie czynności wynikających z uznanej reklamacji rozpatrzonej zgodnie z naszą wolą, podmiot ten nie dopełnił swoich zobowiązań
  • podmiot rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na złożoną reklamację (30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 60 dni) i nie dokonał czynności wynikającej z uznanej w ten sposób zgodnie z przepisami reklamacji
  • podmiot rynku finansowego nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (np. nie zamieścił w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, czy też nie przekazał wymaganych informacji w odpowiedzi na reklamację)

Nie jest więc tak, że z każdym zastrzeżeniem możemy pójść od razu do Rzecznika Finansowego. Najpierw składamy reklamację w konkretnej instytucji, a w przypadku negatywnego dla nas rozwiązania dopiero wtedy możemy zgłosić się do Rzecznika Finansowego.

Katalog instytucji, w których rzecznik podejmuje interwencję jest szeroki i obejmuje między innymi: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy pożyczkowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Na pomoc tej instytucji mogą liczyć zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Z pomocy wykluczone są spółki prawa handlowego oraz m.in. stowarzyszenia i spółdzielnie.

Jak kontaktować się z biurem Rzecznika Finansowego?

Na stronie internetowej tej instytucji znajdziemy wiele możliwości kontaktu. Możemy porozmawiać z pracownikami kancelarii rzecznika, wysłać mail albo zgłosić swoje zapytanie za pomocą formularza kontaktowego. Natomiast w przypadku konkretnej skargi zawsze wymagana będzie forma pisemna.

Jak złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Należy to zrobić na podstawie wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Finansowego, który następnie wysyłamy mailem albo pocztą do biura rzecznika. Do wniosku należy wpisać dane osoby zgłaszającej, nazwę podmiotu, wobec którego oczekujemy podjęcia interwencji oraz określenie sprawy wraz z uzasadnieniem. Co ważne uzasadnienie powinno być napisane na poziomie faktów, bez własnej emocjonalnej oceny. Zalecane jest również zachowanie chronologii zdarzeń w opisie. W dokumencie należy wskazać co w naszej ocenie jest niesłuszne w rozpatrzeniu reklamacji. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty związane ze sprawą, a zwłaszcza dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego. Skarga do Rzecznika Finansowego może odbyć się również na zasadzie pełnomocnictwa i wtedy również należy dołączyć stosowne dokumenty.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku Rzecznik Finansowy udziela odpowiedzi poprzez podjęcie czynności w sprawie, skierowanie sprawy do innego organu lub wszczęcie postępowania pozasądowego. Są też sytuacje, w których rzecznik nie podejmuje działań o czym informuje wnoszącego skargę.

Co ważne - Rzecznik nie może nakazać instytucji konkretnego zachowania i rozwiązania reklamacji – może tylko przytoczyć argumenty tak, aby dana instytucja przychyliła się do woli klienta.

W tych kilku krokach możemy uzyskać niezbędną pomoc w sytuacji sporu z instytucją finansową. Mamy jednak nadzieję, że wiedza, którą przedstawiliśmy, będzie tylko okazją do dyskusji, jak ważna jest instytucja rzecznika finansowego, a niekoniecznie do wnoszenia skarg.

Tagi: rzecznik finansowybank

Zaktualizowano: 19.06.2022

Dodano: 12.11.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top