Jakie są akceptowane przez banki, a jakie nieakceptowane źródła dochodu?

Opublikowano: 26 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyt z banku będzie przyznany tylko temu wnioskodawcy, który będzie wypłacalny, a zatem takiemu, który nie tylko zarabia odpowiednio dużo, ale też posiada akceptowane źródło dochodu. Decyzja o przyznaniu zobowiązania w bardzo dużej mierze zależeć będzie od tego, jaki stosunek pracy łączy Cię z pracodawcą albo jaki charakter zarobkowania ma prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie dochody są akceptowane przez bank przy kredycie hipotecznym i gotówkowym,
 • jakich dochodów bank nie zaakceptuje,
 • czy można podjąć działania wskutek których bank zaakceptuje dochód. 
źródła dochodu

Źródła dochodu przy kredycie hipotecznym, a gotówkowym - czy to się czymś różni?

Kwestia tego jakich źródeł dochodu bank oczekuje o klienta starającego się o kredyt hipoteczny albo gotówkowy jest dość zróżnicowana. Istnieją takie kredyty gotówkowe i takie kredyty hipoteczne, przy których wystarczającym źródłem dochodu będzie umowa o pracę na czas nieokreślony albo działalność gospodarcza z odpowiednim stażem na rynku. O ile jednak przy kredycie hipotecznym kredytodawca zawsze skupi się tylko na najstabilniejszych źródłach dochodów, o tyle przy kredycie gotówkowym może on już wykazywać nieco luźniejsze podejście do tematu.

Nieduży kredyt gotówkowy będzie dostępny już dla tych klientów, którzy posiadają jedynie umowy cywilnoprawne i do tego okresowe. Będzie tak chociażby przy zakupie jakiegoś produktu na raty. Przykładowo sklep może mieć zawartą umowę z bankiem. Jeśli klient wnioskuje do sklepu o zakup np. laptopa na raty, to wówczas bank otrzymuje o tym informację, bada zdolność kredytową i może przyznać finansowanie. W sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna obowiązywać będzie jeszcze przez 9 miesięcy, a laptop będzie spłacany przez 6 miesięcy klient ma szanse na finansowanie. 

Warto dodać, że to jak wygląda sytuacja zarobkowa klienta nie jest jedynie kwestią słownego oświadczenia czy deklaracji. Każdorazowo bank wymaga udokumentowania dochodów przy kredycie. Wobec tego trzeba mieć przygotowaną umowę z pracodawcą czy też dokumenty firmowe, np. ewidencji działalności gospodarczej. 

Akceptowane główne źródła dochodu

Główne źródło dochodu będzie zawsze rozumiane jako to, z którego pochodzi największa część Twoich dochodów. Przykładowo możesz mieć trzy umowy z różnymi pracodawcami. Z pierwszej otrzymujesz 40% wszystkich swoich dochodów, z drugiej 30% i z trzeciej też 30%. Głównym źródłem dochodu będzie więc pierwsza umowa. Nie zawsze jednak główne źródło jest akceptowane. Oto jakie są główne źródła wraz z wyjaśnieniem, kiedy bank je zaakceptuje:

 • umowa o pracę na czas określony - pod warunkiem, że nie zakończy się przed kredytem,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony - praktycznie zawsze akceptowane źródło dochodu,
 • umowa cywilnoprawna na czas nieokreślony - często akceptowana, o ile trwa już od dłuższego czasu,
 • renta bądź emerytura - praktycznie zawsze akceptowane źródło dochodu,
 • dochody pochodzące z jednoosobowych działalności gospodarczych - pod warunkiem odpowiedniego stażu na rynku,
 • dochody pochodzące z działalności spółek - również warunek odpowiedniego stażu na rynku,
 • dochód z najmu nieruchomości - także konieczny odpowiedni staż,
 • dochody z działalności rolniczej - ten sam warunek, co w przypadku ww. działalności,
 • bezterminowe zasiłki z ZUS-u - świadczenia przyznane na stałe uznawane są za akceptowane źródło dochodu.

Warto także wiedzieć, że politycy - radni i posłowie - prezesi i członkowie zarządu oraz menedżerowie także widziany są przez instytucje bankowe za wypłacalnych klientów. 

Akceptowane dodatkowe źródła dochodu

Analogicznie do tego, co już opisaliśmy powyżej przez dodatkowe źródło dochodu zawsze będziemy rozumieli to, z którego pochodzi mniejsza część całego Twojego dochodu. Przykładowo może mieć umowę o pracę i czerpać z niej 90% oraz umowę zlecenie i czerpać się z niej 10% dochodu. Wówczas umowa zlecenie będzie dodatkowym źródłem dochodu. W tym przypadku banki szeroko akceptują dodatkowe źródła jako:

 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • okresowe świadczenia socjalne.

Zwracamy uwagę także na to, że w niektórych bankach akceptowanym, dodatkowym źródłem dochodu mogą być zarobki uzyskiwane za granicą. 

Nieakceptowane źródła dochodu

Nieakceptowanych źródeł dochodu jest naprawdę wiele, a wśród nich można wymienić:

 • pracę "na czarno",
 • nierejestrowaną działalność gospodarczą,
 • alimenty,
 • umowy na okres próbny,
 • stypendia,
 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • renty na czas określony,
 • dodatki mieszkaniowe.

Pamiętajmy też o tym, że jeżeli masz umowę o pracę, ale kończy się ona przed planowaną spłatą kredytu, to takiego źródła dochodów również bank nie zaakceptuje. 

Co zrobić, żeby bank zaakceptował źródło dochodu?

Generalnie rzecz biorcą kredytodawcy akceptują takie źródła dochodu, które zdały egzamin czasu oraz są uznawane za trwałe. Wobec tego, jeśli w przypadku Twoich dochodów tak nie jest, to nie pozostaje Ci nic innego jak odwrócić sytuację. Postaraj się o umowę o pracę na czas nieokreślony i do tego zdobądź dodatkowe źródło dochodu. Jeśli prowadzisz firmę poczekaj aż osiągniesz odpowiedni staż rynkowy - najczęściej jest to 12 albo 24 miesiące. Bank sam z siebie nie zaakceptuje źródła, które na starcie jest na przegranej pozycji, niezależnie od uzyskiwanej kwoty - przykładowo może pracować "na czarno" i zarabiać 6000 zł miesięcznie, ale i tak tego nie udokumentujesz, więc dla banku zarabiasz 0 zł. Znacznie lepiej jest mieć umowę na część etatu i zarabiać 3000 zł, gdyż to można łatwo udokumentować. 

Dodano: 26.04.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top