Kiedy możesz stracić dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2%?

Opublikowano: 30 Cze 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Kredyty hipotecznePoradnik Hipoteczny

Dosłownie za parę dni, bo już 3 lipca wielu klientów będzie mogło złożyć wniosek o Bezpieczny Kredyt hipoteczny 2% na pierwsze mieszkanie. Dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Domowego kredytobiorcy zapłacą znacznie mniej niż w przypadku standardowych, komercyjnych ofert. Jednakże, aby to wszystko się ziściło wnioskodawca musi spełniać określone warunki. Ponadto istnieją okoliczności, w których może nastąpić utrata dopłat.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • na czym polega dofinansowanie do Bezpiecznego Kredytu 2%,
  • kiedy stracisz dopłaty do rat,
  • dlaczego przestrzeganie warunków Bezpiecznego Kredytu 2% jest opłacalne.
strata dopłaty do BK2%

Czym jest dopłata w Bezpiecznym Kredycie 2%?

Każdy klient, który spełni ustawowe wymogi do udzielenia kredytu może skorzystać z dopłat od BGK. W rynkowych okolicznościach kredytobiorca musi ponosić takie koszty, które wynikają z określonych stóp procentowych, marży banku, prowizji oraz produktów dodatkowych. Dofinansowanie rządowe obniża płacone przez kredytobiorcę raty do takiego poziomu, jakby oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosiło 2% plus marża banku. W efekcie ma to spowodować, ze każde gospodarstwo domowe, któremu taka dopłata zostanie przyznana, będzie miało mniejsze obciążenia budżetowe.

Okoliczności, które powodują utratę prawa do dopłat

Warunki programu Bezpieczny Kredyt 2% wskazują jasno, że nieruchomość pozyskana za pieniądze ze zobowiązania ma służyć do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych klienta. Przy tym kredytobiorca nie może posiadać prawa własności do innego lokalu lub domu, ani nie mógł takiego prawa posiadać w przeszłości. Poniżej znajdziesz sytuacje, których zaistnienie skutkuje utratą prawa do dopłat.

Cele mieszkaniowe nigdy nie były realizowane

Dopłata nie przysługuje, jeśli klient nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w domu, wybudowanym za pieniądze z Bezpiecznego Kredytu 2% w ciągu 2 lat od dnia zakończenia budowy. Kredytobiorca jest zobowiązany realizować cel mieszkaniowy, więc jeśli w ogóle nie zaczął tego robić, to traci on prawo do dopłat.

Cele mieszkaniowe przestały być realizowane

Również w sytuacji, w której klient zaczął wprawdzie zamieszkiwać nieruchomość, ale przerwał realizowanie celów mieszkaniowych przepadnie prawo do dopłat. Następuje to w kilku przypadkach. Po pierwsze, gdy w czasie dopłat doszło do uzyskania prawa własności albo spółdzielczego prawa własności do domu lub mieszkania. Po drugie, gdy doszło do zmiany celu – np. z mieszkaniowego cel stał się gospodarczy, czyli uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Po trzecie, gdy kredytobiorca sprzedał nieruchomość w trakcie jej zamieszkiwania. Po czwarte, gdy na co najmniej 1 rok klient przestał mieszkać w nieruchomości. Wreszcie, po piąte, w trakcie obowiązywania dopłat klient wynajął albo udostępnił dom lub mieszkanie komuś innemu.

Klient dopuścił się oszustwa kredytowego

Dopłata przepada w sytuacji, kiedy zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego klient dopuszcza się oszustwa związanego z udzieleniem kredytu, co stwierdza sąd prawomocnym wyrokiem. Generalnie rzecz biorąc chodzi tu o fałszowanie dokumentów i poświadczenie nieprawdy. Na przykład, gdy kredytobiorca dostarczył do banku sfałszowane akty urodzenia dzieci albo zataił przed kredytodawcą fakt, że posiada już prawo własności albo spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu.

Wobec klienta została ogłoszona upadłość

Jeśli wobec klienta zostaje ogłoszona upadłość konsumencka, wówczas dopłaty także przepadają. Jest to bardzo przykra sytuacja, ale stanowi ona prawną konsekwencję nieodpowiedzialnych poczynań kredytobiorcy. Osoba, wobec której ogłoszono upadłość nie jest w stanie spłacać rat kredytu, więc jakiekolwiek dofinansowanie w tej sferze traci sens.

Zmieniły się niektóre warunki kredytu

Bezpieczny Kredyt 2% to w praktyce kredyt, który udziela komercyjny bank, z tym że opisane powyżej dopłaty idą na konto kredytodawcy – dlatego zarabia on na kredycie tak, jakby obowiązywały stawki rynkowe, zaś kredytobiorca spłaca zobowiązanie z oprocentowaniem 2% plus marża. Poza tym klient ma prawo negocjować warunki z bankiem w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeśli negocjacje na temat zmiany warunków kredytowania się powiodą i np. oprocentowanie zmieni się ze zmiennego na stałe, to wówczas klient traci prawo do dopłat.

Nastąpiło opóźnienie w spłacaniu rat

Jeśli klient spóźni się z płatnością raty, to niestety, ale i w takim przypadku dopłata nie przysługuje. Wystarczy, aby opóźnienie wyniosło jeden dzień. Przykładowo, jeśli klient musi zapłacić ratę 19 września, ale zrobi to dopiero 20 września, to wówczas musi zapłacić tę ratę według stawki rynkowej.

Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu

Dokonując częściowej nadpłaty kredytu stracisz dopłatę raty. Koszty wzrosną współmiernie do tego, ile rat zostało nadpłaconych. Przykładowo, jeśli nadpłacisz 20 rat, to wówczas te 20 rat nie będzie objętych dopłatą.

Upłynęło 10 lat od dnia udzielenia kredytu

To nie jest żadna przykra konsekwencja wynikająca z działań klienta, lecz naturalna kolej rzeczy. Przepisy mówią jasno o tym, że dopłata obowiązuje na okres 10-letni. Nawet jeśli przez cały ten czas nie stracisz prawa do dofinansowania, to po upływie 10 lat tak czy siak będziesz spłacać raty po stawce rynkowej.

Dbaj o to, aby nie utracić dopłat do raty

Bezpieczny Kredyt 2% może być dla Ciebie bardzo opłacalną opcją. Nie dość, że otrzymasz dopłaty do rat, to jeszcze możesz pożyczyć maksymalnie do 600 000 zł, przy czym wkład własny wynosi do 200 000 zł. Jeśli więc w trakcie kredytowania zdarzy się coś, przez co mógłbyś utracić dopłaty, to zastanów się dwa razy, czy na pewno chcesz doprowadzić do takiego scenariusza.

Dodano: 30.06.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Bezpieczny kredyt 2% - Gwarancja wkładu własnego

Bezpieczny kredyt 2% - Gwarancja wkładu własnego

29 Cze 2023Autor: Agnieszka Kłak

Począwszy od 3 lipca 2023 roku cała masa polskich klientów będzie mogła skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%. Propozycja jest przedstawiania w sposób bardzo atrakcyjny, ale to nie jedyny przywilej, jaki ma przysługiwać części kredytobiorców. W ramach rządowego programu istnieje także Mieszkanie bez (...)

Czytaj więcej
Gdzie będzie można wziąć Bezpieczny Kredyt 2% od 3 lipca 2023 roku?

Gdzie będzie można wziąć Bezpieczny Kredyt 2% od 3 lipca 2023 roku?

06 Cze 2023Autor: Agnieszka Kłak

Już za niecały miesiąc część klientów będzie mogła skorzystać z programu Bezpieczny kredyt 2% na zakup pierwszego mieszkania. Jest to rodzaj kredytu hipotecznego, do którego przewidziane będą dopłaty rządowe. Jest to odpowiedź Państwa Polskiego na kryzys na rynku finansowym. Osoby zainteresowane pew(...)

Czytaj więcej
Top