Kredyt gotówkowy a wiek. Ile lat może mieć ubiegający się o kredyt gotówkowy?

Opublikowano: 18 Wrz 2020 Sylwia Chrószcz 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytu Gotówkowego

Dostępność ofert kredytu na polskim rynku różni się od siebie pod wieloma względami. Czasami nie jest to tylko cena produktu ani sposób przejścia procesu od wniosku do uzyskania kredytu. Jedną z różnic może być kwestia wieku od jakiego kredyt gotówkowy jest dostępny dla kredytobiorcy. Czy banki chętnie kredytują osoby młode? Jakie oferty dostępne są dla seniorów?

Kredyt gotówkowy a wiek. Ile lat może mieć ubiegający się o kredyt gotówkowy?

Czy po ukończeniu 18 roku życia mogę starać się o kredyt we wszystkich dostępnych bankach?

Oczywistym jest by móc starać się o kredyt trzeba ukończyć 18 rok życia. Od tego momentu możemy starać się o kredyt gotówkowy w niektórych bankach. Jednak nie wszystkie dają dostęp do otrzymania kredytu osobom, które dopiero ukończyły 18 lat. Dla niektórych banków oprócz stałego dochodu trzeba mieć ukończony również 21 rok życia. Wynika z tego, że minimalny wiek kredytobiorcy może różnić się między bankami. Bardziej liberalne w tym zakresie są firmy pożyczkowe, które w wielu przypadkach kredytują osoby od 18 roku życia.

Maksymalny wiek starającego się o kredyt wynosi maksymalnie 80 lat (w niektórych bankach tylko do 75 lat). Trzeba jednak mieć na uwadze, że kredyt może być od pewnego wieku ubezpieczony np. gdy mamy 70 lat i staramy się o kredyt bank może wymagać, aby kredyt był połączony z ubezpieczeniem na życie w razie śmierci kredytobiorcy. Dla takich klientów może wystąpić też inne zabezpieczenie np. konieczność dołączenia poręczyciela do wniosku. Jest to zrozumiałe ponieważ powyżej pewnego wieku istnieje ryzyko, że kredytobiorca nie zdąży spłacić kredytu przed śmiercią, dlatego bank chce się zabezpieczyć na wszystkie ewentualności.

Czy tylko wiek „stoi na przeszkodzie” do wzięcia kredytu?

Niestety wiek to nie wszystko co może stanąć nam na przeszkodzie wzięcia kredytu dla osoby młodej. Oprócz odpowiedniego wieku potrzebna jest zdolność kredytowa. Na zdolność kredytową składają się miedzy innymi źródło dochodu osoby ubiegającej się o pożyczkę. Nie wszystkie źródła dochodu są akceptowe we wszystkich bankach. Szczególnie w tych czasach pandemii COVID-19  banki uszczupliły listę akceptowanych źródeł dochodu. Z ograniczeniami spotkały się osoby zatrudnione na podstawie umów-zlecenie czy umów o dzieło. Restrykcje dotknęły również osoby prowadzące działalność gospodarczą, co może być dotkliwe dla osób młodych, które często są samozatrudnione i uzyskują dochody z umów typu B2B (business-to-business).  Starając się o kredyt dowiedzmy się, czy wybrany przez nas bank akceptuje nasze źródło dochodu. 

Kolejnymi składowymi zdolności kredytowej jest nasz wiek, o którym wspomniane było powyżej. Jako kolejny czynnik należący do wyliczenia zdolności kredytowej zaliczamy koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Są to koszty, które ponosimy w codziennym naszym życiu w związku z posiadaniem mieszkania i jego utrzymaniem albo np. utrzymaniem samochodu. Będą one różniły się u każdego. Osoba, która chce starać się o kredyt gotówkowy, a mieszka sama będzie miała większe koszty utrzymania niż ta która mieszka przy rodzinie. Na koszt utrzymania gospodarstwa domowego wpływa również liczba posiadanych dzieci.

Jakie znaczenie ma profil klienta?

Banki rozpatrując wniosek o kredyt biorą pod uwagę wiek, źródło dochodu, status zamieszkania, stan cywilny, ale też bardzo dużą uwagę poświęcają historii BIK. Banki preferują osoby, które są po 25 roku życia i posiadają stabilną sytuację życiowo-majątkową. Można ją zdefiniować w cechach takich, jak: są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, być może posiadają już swoje mieszkanie, mają dobrą historię w BIK (spłacają/spłaciły regularnie kredyt) i są w po ślubie. Statystki pokazują, że osoby znajdujące się w związkach małżeńskich lepiej obsługują swoje zobowiązania kredytowe od osób niezamężnych. Dla banku to oznaka, że osoba o takich cechach prawdopodobnie jest odpowiedzialna i będzie spłacać swoje zobowiązanie na czas i regularnie. Cechy o których zostało wspomniane powyżej nie są jednak regułą. Singiel czy singielka z regularnymi dochodami również może liczyć na kredyt gotówkowy. Wymienione powyżej cechy są cechami preferowanego klienta, a banki decyzje o przyznaniu finansowania podejmują indywidualnie względem każdego wnioskodawcy.

Podsumowanie

Po ukończeniu 18-tych urodzin możemy starać się o kredyt. Niestety nie w każdym banku będziemy mieć możliwość jego uzyskania. W tych które dają taką szanse nie jest takie oczywiste, że dostaniemy go "od ręki". Musimy liczyć się z tym, że brane są też inne aspekty pod uwagę: takie jak zdolność i wiarygodność kredytowa.  Z drugiej strony, gdy jesteśmy już w wieku blisko 80 lat i planujemy zaciągnięcie kredytu, pamiętajmy że banki mają ograniczony maksymalny wiek. Należy więc zapoznać się z dostępnymi ofertami przez ukończeniem 80 lat. Po przekroczeniu tego wieku będziemy mieli bardzo utrudniony dostęp do uzyskania kredytu.

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 18.09.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top