Kredyt gotówkowy w banku spółdzielczym

Opublikowano: 05 Lis 2023 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytu Gotówkowego

Bankowość spółdzielcza ma w Polsce bardzo bogatą tradycję. Przyczyniła się ona do znaczącego wzrostu rozwoju usług bankowych wśród wielu grup społecznych zwłaszcza dla tych dla których dostęp do usług bankowych mógłby być utrudniony. Kredyty gotówkowe w bankach spółdzielczych przez wiele lat, jak również obecnie cieszą się duży zainteresowaniem. Jakie czynniki wpływają na ich popularność? O tym w dzisiejszym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym są banki spółdzielcze,
  • jakie kredyty można otrzymać w banku spółdzielczym,
  • co trzeba zrobić, aby otrzymać kredyt w banku spółdzielczym,
  • czy kredyt gotówkowy z banku spółdzielczego to dobry interes.
kredyt gotówkowy

Krótka historia polskiej bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze to banki oferujące m.in. kredyty gotówkowe zorganizowane nie w formie spółek akcyjnych, jak banki komercyjne, ale w formie prawnej opartej na własności spółdzielców. Banki te mają określoną formę organizacji, gdzie występuje: zarząd, walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza.

Patrząc na historię polskiej bankowości spółdzielczej pierwsze jej początki możemy odnotować już w XVI wieku, gdzie powstawały pierwsze koła spółdzielców działających na zasadzie samopomocy. Rozkwit tej formy bankowości rozpoczyna się od XIX wieku dzięki działaniom naszych niemieckich sąsiadów. Kolejne dekady to okres tworzenia spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych w wielu miejscowościach. Na mocy obecnie obowiązującego prawa banki spółdzielcze funkcjonują w zrzeszeniach. Celem banków spółdzielczych nie jest jak w przypadku banków komercyjnych tylko osiągnięcie zysku, ale przede wszystkim działanie w interesie członków spółdzielni wraz z obowiązkiem prowadzenia m.in. działalności społecznej.

Jakie produkty kredytowe można uzyskać w banku spółdzielczym?

Choć nadrzędny cel banków spółdzielczych różni się od celów banków komercyjnych katalog produktów jest zwykle zbliżony. W ofercie banków spółdzielczych znajdziemy zarówno kredyty gotówkowe na dowolny cel, kredyty konsolidacyjne, jak i karty kredytowe. Banki oferują również różnego rodzaju kredyty z dofinansowaniem np. do ekologicznych projektów budowalnych.

W ramach bankowości spółdzielczej na finansowanie mogą liczyć również przedsiębiorcy. W ofercie znajdą zarówno rachunki firmowe do których mogą zostać przypisane limity kredytowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na indywidualne oferty kredytowe często „skrojone na miarę” możliwości finansowych i aktualnych potrzeb inwestycyjnych firmy.

Informacją wartą podkreślenia jest szeroka oferta produktów dla rolników. Banki spółdzielcze bardzo często współpracują z klientami, których działalność jest mocno powiązana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Zakres obsługi w bankach spółdzielczych w sposób znaczący wpływa na możliwość sprawnego otrzymywania m.in. dotacji dla sektora rolniczego. 

Banki spółdzielcze doskonale wpisują się w możliwość korzystania z usług bankowych przez różne grupy społeczne w każdej miejscowości w Polsce, także tej mniejszej. Banki spółdzielcze mają placówki w wielu polskich miastach i miasteczkach, zwłaszcza tych mniejszych, gdzie "zwykłe" banki komercyjne nie widzą sensu otwierania swoich placówek. Pracownicy banków spółdzielczych to z kolei osoby, których klienci banków mijają codziennie na ulicy, z którymi często są sąsiadami. Pozwala to zbudowanie mniej formlanej relacji z zachowaniem zasad profesjonalizmu zawodu bankowca. 

Jakie oprocentowanie jest w kredycie w banku spółdzielczym?

Oferta banków spółdzielczych może różnić się między sobą. Wynika to z bardzo indywidualnego podejścia do klientów. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na specyficzny rodzaj ofert jest również kwestia autonomicznej decyzyjności banków. Każdy z banków spółdzielczych we własnym zakresie decyduje o stopniu ryzyka transakcji, jaką jest w stanie zaakceptować.

Należy jednak wiedzieć, że choć wiele obszarów działalności banku podlega indywidualnym ustaleniom (w granicach obowiązujących przepisów) to oprocentowanie tak samo jak w bankach komercyjnych ograniczone jest wymogami ustawowymi i zależne od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Jakie są warunki kredytowania w banku spółdzielczym?

Warunki kredytowania w banku spółdzielczym mogą różnić się pomiędzy działającymi lokalnie bankami. Bank spółdzielcze w swojej działalności obowiązują przepisy Prawa Bankowego i z nich wynika część charakteru ich działalności.

Po pierwsze, najczęściej na kredyt gotówkowy w banku spółdzielczym mogą liczyć tylko i wyłączenie osoby posiadające rachunek bankowy. O ile na ofertę w banku komercyjnym dostanie każdy klient niezależnie od swojego statusu: klient banku czy klient nowy to w przypadku bankowości spółdzielczej możemy spotkać się z ograniczeniami oferty. Ograniczenia mogą być tym wyższe im wyższa będzie kwota kredytu.

Po drugie, banki spółdzielcze inaczej niż banki komercyjne oceniają zdolność kredytową klienta. Obecnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na banki spółdzielcze obowiązek badania zdolności kredytowej jako wymaganego elementu procesu kredytowania. Jednak przepisy te nie mówią w jaki sposób, jakimi narzędziami na ona zostać dokonana. Aktualnie banki spółdzielcze badają zdolność kredytową swoich klientów, ale na własnych zasadach i według własnych metod. W przypadku banków komercyjnych funkcjonują określone zasady nałożone m.in. regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego. W bankach komercyjnych wydawanie decyzji kredytowej często jest zautomatyzowane. Zdolność kredytowa może więc wyglądać zupełnie inaczej w przypadku banków spółdzielczych i banków komercyjnych.

Aby złożyć wniosek do banku spółdzielczego będziemy postępować według tej samej procedury co w przypadku banków komercyjnych. Obowiązuje nas złożenie wniosku kredytowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów np. w zakresie źródła dochodu. Dla najlepszych klientów banku, którzy współpracują z bankiem od wielu lat może zostać przygotowana indywidualna oferta na oświadczenie, bez dokumentowania dochodu.

Czym różni się kredyt w banku w spółdzielczym od kredytu w banku komercyjnym?

Jak już zostało wspomniane wcześniej istotną różnicą w przypadku konfrontacji ofert banków spółdzielczych i banków komercyjnych jest metoda oceny zdolności kredytowej. Dla klienta może się to przełożyć na sytuację w której teoretycznie może spotkać się z odmową w banku komercyjnym, a mieć szanse na uzyskanie finansowania w banku spółdzielczym.

Porównując i tak bardzo indywidualne oferty banków komercyjnych możemy również stwierdzić, że kwoty kredytu możliwe do uzyskania różnią się pomiędzy tymi dwoma typami banków. O ile w banku komercyjnym uzyskanie kwoty nawet do 200 tys. złotych jest standardową procedurą to w bankach spółdzielczych ta kwota jest ograniczona średnio do 100 tys. złotych, przy czym mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia np. w formie dołączenia poręczyciela czy zabezpieczenia wekslem in blanco.

W obecnych czasach, w dobie rosnącego zainteresowania rozwiązaniami on-line, jako różnice należy wskazać jeszcze jeden czynnik: dostępność kredytów. O ile kredyt z banku komercyjnego zarówno na etapie wniosku, a w niektórych przypadkach nawet umowy kredytowej jesteśmy w stanie sfinalizować całkowicie on-line to w przypadku banków spółdzielczych nie będzie to już tak dostępne. W większości przypadków będzie konieczna nasza wizyta w oddziale banku.

Czy warto wziąć kredyt gotówkowy w banku spółdzielczym?

Wniosek o kredyt do banku spółdzielczego warto zanieść, jeśli po analizie ofertowej okaże się, że bank spółdzielczy oferuje lepsze warunki niż bank w formie spółki akcyjnej. Pamiętaj jednak, że należy mieć konto w banku spółdzielczym. Wówczas instytucja może zaproponować Ci znacznie lepsze warunki kredytowania. Trzeba koniecznie wspomnieć też o tym, że banki spółdzielcze przeważnie finansują lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

Podsumowanie

Bankowość spółdzielcza daję szanse na korzystanie z usług bankowych wielu grupom społecznym do których w tak szybkim tempie nie dotarłyby banki komercyjne. Banki spółdzielcze to ważny element polskiej gospodarki, jak również jej rozwoju na wielu terenach. Odegrały ważną rolę w historii i są bardzo ważne aktualnie. Dają szanse na dostęp do kredytów w wielu gminach i miejscowościach. Funkcjonując zarówno w oparciu o przepisy prawa, jak i indywidualne decyzje tworzą produkty dopasowane do lokalnych społeczności. Również rola pracowników i indywidualnego podejścia w decyzjach kredytowych jest bardzo ważna i godna uwagi, gdy poszukujemy dla siebie najlepszego kredyt gotówkowego.

Tagi: kredytbank komercyjnybank spółdzielczy

Dodano: 23.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top