Limity płatności gotówką. Jakie obowiązują w 2022 roku, a jakie będą w 2023 roku?

Opublikowano: 26 Sie 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jak każdy zapewne wie transakcji możemy dokonywać w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej. W praktyce odbywa się to pomiędzy konsumentem a danym podmiotem gospodarczym albo pomiędzy przedsiębiorstwami. Wedle obowiązującego prawa istnieje pewien określony limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Wielu Polaków zastanawia się dzisiaj, czy już wkrótce zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Limity płatności gotówką. Jakie obowiązują w 2022 roku, a jakie będą w 2023 roku?

Na czym polega limit płatności gotówkowych?

Płatność gotówką, jak sama nazwa wskazuje odbywa się przy użyciu gotówki – banknotów czy też bilonu. Mówimy wówczas o fizycznym obrocie pieniędzy. Z kolei zaś płatność bezgotówkowa odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego. Dotyczy to zarówno: przelewów, płatności kartą płatniczą, jak i wszystkich innych transakcji dokonywanych za pomocą aplikacji i platform, do których przypęta jest karta płatnicza.

Limit płatności polega zatem na tym, że możemy dokonywać transakcji do pewno, prawnie określonego pułapu. Gdybyśmy chcieli zapłacić więcej niż wynosi limit, wówczas złamalibyśmy prawo i musieli ponieść z tego tytułu przewidziane sankcje.

Limit płatności dla konsumentów

Gdy wybieramy się do sklepu, płacimy za usługę specjalisty, czy też płacimy w sklepie meblowym za wyposażenie swojego domu, to wówczas możemy zapłacić gotówką. Dotychczas nie było ograniczeń takich transakcji. Jednakże rząd wprowadził zmiany w tym zakresie. Do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zostanie dodany art. 7b wedle którego nie będziemy mogli dokonywać płatności gotówkowych powyżej 20 000 zł.

Limit płatności dla przedsiębiorców

W chwili obecnej przedsiębiorcy mogą dokonywać między sobą płatności gotówkowych do kwoty 15 000 zł brutto. Jednakże nadchodzące zmiany w prawie spowodują obniżenie tego limitu prawie o połowę. Wedle nowych przepisów osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły dokonywać transakcji gotówkowych do kwoty 8 000 zł. Jeśli ktoś zamierza dokonać większej płatności to wówczas może się ona odbyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Jednakże – jak zapewne wielu z nas wie – w ramach jednej transakcji może występować więcej niż jedna wierzytelność czy zobowiązanie. W umowie świadczenia usług lub kupna-sprzedaży danego towaru jeden podmiot może dokonać na rzecz drugiego kilku czy nawet kilkunastu płatności. Otóż wszystkie te płatności w ramach umowy zawartej między podmiotami gospodarczymi to nic innego jak jednorazowa wartość transakcji. Czyli, dziś, jeżeli chcemy płacić gotówką, to nie może ona być większa niż 15 000 zł, natomiast w przyszłości – 8 000 zł.

Czy limity 8 tys. i 20 tys. wejdą w życie 1 stycznia 2023?

Otóż nie. Jeszcze do niedawna w oficjalnej narracji zmiany dotyczące limitów płatności gotówkowych miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jednakże podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o kredycie hipotecznym spowoduje przesunięcie vacatio legis dla prawnych zmian w limicie płatności gotówką zarówno na przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. W praktyce oznacza to, że nowe limity będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku.

Kiedy obowiązują limity płatności gotówką dla przedsiębiorców?

Limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców obowiązuje w przypadku następujących podmiotów:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • przedsiębiorstwo dokonujące transakcji z przedsiębiorstwami zagranicznymi poza granicami Polski – czasowe transgraniczne świadczenie usług,
 • wszystkich podmiotów wpisanych do KRS,
 • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność w Polsce,
 • spółka cywilna – dotyczy wszystkich wspólników.

Limity będą także obowiązywały w razie:

 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania - określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie o podatku tonażowym
 • jeżeli zapłata następuje w związku z działalnością gospodarczą.
 • dokonania i przyjęcia płatności,
 • w związku z nabyciem towarów lub usług w okresie zawieszenia działalności,
 • po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy pamiętać o tym, że limity transakcji gotówkowych dotyczą tylko i wyłącznie odpłatnej dostawy towaru bądź świadczenia usług. Pozostałe formy regulowania wzajemnych zobowiązań – np. wymiana barterowa – nie są uważane za transakcje wyrażone w pieniądzu.

Czy limity płatności gotówkowych zawsze obowiązują?

Istnieją przypadki, w których limit płatności gotówkowej w ogóle nie obowiązuje. Będzie to dotyczyło:

 • każdego, kto nie prowadzi działalności gospodarczej – dotyczy limitu 15 000 zł (od 1 stycznia 2024 r. 8000 zł),
 • stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, samodzielnych PZOZ oraz fundacji,
 • przedstawicieli zagranicznych podmiotów gospodarczych,
 • osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą, opodatkowanych podatkiem ryczałtowym,
 • osób fizycznych dokonujących zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, które następnie zostaną wciągnięte do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez nich działalności gospodarczych,
 • komorników,
 • firm zagranicznych, które na terenie Polski czasowo transgranicznie świadczą swoje usługi.

Co w przypadku transakcji w innej walucie?

Nie ma znaczenia, w jakiej walucie chcesz dokonać transakcji. Limity będą takie same. Liczbę płatności dokonanych w obcej walucie w ramach jednej transakcji sumuje się, a następnie ustala całą wartość transakcji, na podstawie kursu walut poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co jeśli przekroczę limit?

Jeśli zdarzy Ci się dokonać transakcji gotówkowej powyżej limitu, co będzie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, to wówczas przy rocznym rozliczeniu podatkowym masz dwa wyjścia. Albo zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, albo – gdy nie masz możliwości zmniejszenia kosztów – zwiększyć przychody.

Tagi: limit transakcji bezgotówkowych

Dodano: 27.07.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top