Poradnik przedsiębiorcy - kredyt obrotowy

Opublikowano: 09 Wrz 2023 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytów Firmowych

Potrzeby finansowe mogą pojawić się w każdym przedsiębiorstwie. Martwisz się o przyszłość swojego biznesu? Jak temu zaradzić? Przecież dobra kondycja finansowa firmy to podstawa jej działania, funkcjonowania i rozwoju. Jakie możesz podjąć kroki by zapewnić swojej firmie poprawę płynności finansowej? Dobrym sposobem na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i poradzenie sobie z takimi chwilowymi problemami jest kredyt obrotowy dla firm.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega kredyt obrotowy,
 • w jaki sposób kredyt obrotowy pozwala dalej prowadzić firmę,
 • czy kredyt obrotowy to realny sposób, który poprawi finanse Twojej firmy.
kredyt obrotowy

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności firmy, np. na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową, czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest chwilowo zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyty obrotowe są zwykle udzielane na okres jednego roku, jednak umowę z bankiem można przedłużyć dwukrotnie, więc takie zobowiązanie można otrzymać praktycznie na 36 miesięcy. Udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa, jego obrotów oraz oceny ryzyka.

Taki rodzaj zobowiązania może funkcjonować jako kredyt odnawialny albo jako kredyt nieodnawialny. Wielokrotnie jest tak, że środki z kredytu obrotowego dla firm to jeden ze sposobów na prowadzenie działalności w dobie kryzysu, tudzież chwilowych niepowodzeń. 

Na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego?

Kredytobiorca może go wydać na dowolny cel – nie musi tłumaczyć bankowi, na jakie potrzeby firmy jest brane zobowiązanie. Można go wykorzystać m.in. na:

 • pokrycie kosztów związanych z administracją,
 • uregulowanie bieżących zobowiązań,
 • towary potrzebne do działalności firmy,
 • materiały,
 • surowce,
 • wypłaty dla pracowników,
 • zakup wyposażenia do biura.

Jakie rozróżniamy rodzaje kredytów obrotowych?

Kredyty obrotowe możemy podzielić na dwa rodzaje:

 1. Kredyt uruchomiony w rachunku bieżącym

  Wiąże się on z koniecznością posiadania konta w banku i działa podobnie do debetu na rachunku osobistym. Udzielenie takiego kredytu polega na ustaleniu limitu do wysokości którego Kredytobiorca ma prawo zadłużać się na własnym rachunku bieżącym.Poziom zadłużenia w przypadku tego kredytu jest zmienny w ramach określonego w umowie kredytowej limitu. Każda spłata części kredytu dokonana poprzez wpływ środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy, umożliwia jej ponowne wykorzystanie w ramach przyznanego limitu. Kredytobiorca może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym udzielonym na okres do 1 roku, może on jednak zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty kapitału. Odnowienie następuje na podstawie złożonego wniosku kredytowego oraz dokumentów wymaganych do oceny zdolności kredytowej.
   
 2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym dokonywane będą dyspozycje i przeksięgowania. Kredyt udzielany w rachunku kredytowym jest najczęściej kredytem krótko- i średnioterminowym, może być także kredytem odnawialnym.Prowadzenie oddzielnego rachunku kredytowego dla poszczególnych kredytów pozwala na bardziej przejrzyste monitorowanie ich wykorzystania i spłaty. Kredyt w rachunku kredytowym może zostać udzielony m.in. jako:
  - kredyt docelowy- przeznaczony na finansowanie określonej transakcji lub inwestycji;
  - kredyt na wymagane zobowiązania– kilkumiesięczny, z reguły nieodnawialny, którego zaciągnięcie wynika z problemów z uregulowaniem zobowiązań ze środków własnych firmy,
  - kredyt kasowy– udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie,
  - kredyt sezonowy– finansowanie potrzeb  powstałych w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
  - linia kredytowa – umożliwienie kredytobiorcy zadłużania się do określonego limitu kwotowego, który jest określony w umowie zawartej z bankiem. Kredyty w ramach linii kredytowej mogą być zaciągane w różnych terminach i na różne cele.

Warto też dodać, że wśród kredytów w rachunku istnieje kredyt rewolwingowy - umożliwia korzystanie wiele razy ze środków finansowych udostępnionych przez bank w ramach przyznanej kwoty.

Ile kosztuje kredyt obrotowy?

Oprocentowanie kredytu obrotowego składa się ze stawki WIBOR oraz ustalanej indywidualnie dla każdego klienta marży (wyliczanej w oparciu o sytuację wnioskodawcy). Podczas wybierania oferty należy zwrócić uwagę na wysokość opłat stałych i jednorazowych oraz dowiedzieć się, czy bank przewiduje opłaty dodatkowe np. za wcześniejszą spłatę, przyznanie kredytu, rozpatrzenie wniosku czy prowizję od niewykorzystanej kwoty kredytu. Pozwoli nam to sprawdzić, ile będzie nas kosztował zaciągnięty kredyt.

Jak wybrać najlepszy kredyt obrotowy?

Aby poznać szczegóły proponowanego kredytu obrotowego, należy złożyć wniosek i przeprowadzić negocjacje z bankiem. Większość banków umożliwia złożenie wniosku przez internet. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję warto jednak zapoznać się z jak największą liczbą ofert, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla twojej firmy. Pomocny może być również kalkulator wysokości kosztów związanych z kredytem dostępny na stronach internetowych każdego z banków lub kontakt ze swoim doradcą kredytowym.

Tagi: kredyt obrotowy

Dodano: 10.08.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top