Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 12 tys. na dziecko - komu się należy?

Opublikowano: 02 Maj 2022 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Małe dziecko wymaga szczególnej opieki i nieustannej troski. W pierwszych miesiącach życia niemowlęciu towarzyszy mama, ale po pewnym czasie może ona chcieć wrócić do pracy. Wówczas pojawia się konieczność zorganizowania opieki dla malucha. Taka opieka może być bardzo kosztowna dla rodzin, zwłaszcza dla tych, w których wychowuje się więcej niż jedno dziecko. Na szczęście istnieje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jest to konkretne wsparcie dla rodziców. O Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym warto się dowiedzieć, gdyż będzie to dla nas bardzo pomocne w okresie, zanim nasze dziecko nie pójdzie do przedszkola.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakiego rodzaju świadczeniem jest RKO,
 • czy możesz wnioskować o RKO,
 • ile pieniędzy dostaniesz z tytułu tego świadczenia,
 • w jakim okresie świadczenie będzie Ci wypłacane,
 • czy możesz wnioskować o RKO po rozwodzie.
kredyt

Czym jest RKO?

RKO czyli rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Jego ideą jest przekazanie przez Państwo Polskie rodzinom środków z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad małym dzieckiem. Świadczenie to obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

RKO działa na bazie prawa polskiego – reforma Polski Ład – oraz na podstawie unijnych przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To sprawia, że RKO ma taki sam status jak inne świadczenia, np. świadczenie wychowawcze 500 + lub zasiłek rodzinny.

Komu przysługuje RKO?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje takiej rodzinie, która:

 • posiada co najmniej 2 lub więcej dzieci,
 • zamieszkuje stale na terytorium Polski,
 • posiada drugie lub każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy.

Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie otrzyma rodzina, która:

 • posiada tylko 1 dziecko,
 • drugie albo każde kolejne dziecko ma niej niż 12 lub więcej niż 35 miesięcy,
 • nie mieszka na terytorium Polski.

W kontekście ostatnich wydarzeń czyli wojny na Ukrainie warto w tym miejscu dodać, że RKO przysługuje także obywatelom tego państwa, którzy znaleźli się na terytorium Polski w wyniku działań wojennych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Ile wynosi RKO?

RKO wynosi 12 000 zł na każde drugie lub kolejne dziecko. Świadczenie może być wypłacane w dwóch formach. Pierwsza z nich to 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Druga to 1000 zł miesięcznie wypłacane przez 12 miesięcy. Decyzja o tym, w której z tych dwóch form RKO będzie wypłacane zależy od rodzica wnioskującego o świadczenie.

Jednakże nie zawsze otrzymamy łączną sumę 12 000 zł. Jeżeli w miesiącu składania wniosku nasze dziecko ma więcej niż 12 miesięcy, wówczas będzie nam przysługiwała kwota niższa o 500 zł za każdy miesiąc powyżej 12 miesiąca życia dziecka. Przykładowo, jeśli dziecko ma 13 miesięcy, otrzymamy łącznie 11 500 zł, jeśli 14 miesięcy – 11 000 zł, 15 miesięcy – 10 500 zł, itd.

Na jaki okres przysługuje RKO?

Częściowo już zdążyliśmy odpowiedzieć na to pytanie. RKO będzie wypłacane do momentu, w którym dziecko skończy 35 miesięcy. Przykładowo, jeżeli 11 maja 2022 roku składamy wniosek, a nasze dziecko ma 12 miesięcy, to RKO będzie do 10 kwietnia 2024 roku, jeśli dziecko ma 24 miesiące, RKO będzie przysługiwało do 10 kwietnia 2023 roku, itd. Jednakże jeśli składamy wniosek 11 maja 2022 roku, a nasze dziecko kończy w tym miesiącu 3 lata, to wówczas nie otrzymamy świadczenia. A gdyby wtedy nasze dziecko miało przykładowo 11 miesięcy, to wówczas także nie otrzymamy świadczenia. Będziemy do niego uprawnieni dopiero od 11 czerwca 2022 roku.

Warto podkreślić, że RKO jest wypłacane począwszy od miesiąca złożenia wniosku. Tzn. jeśli złożymy wniosek 31 maja, a decyzję ZUS otrzymamy dopiero w czerwcu, to pieniądze zostaną nam wypłacone także za maj. Oczywiście, pod warunkiem, że 31 maja nasze dziecko ma co najmniej 12 i nie więcej niż 35 miesięcy. Świadczenie będziemy otrzymywać na podane we wniosku konto bankowe.

Jak wnioskować o RKO?

W praktyce bardzo łatwo można złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy. Odbywa się to w następujących krokach:

 • logowanie do PUE ZUS – trzeba mieć konto na platformie PUE ZUS, jeżeli takiego nie posiadasz możesz za darmo założyć je w każdej chwili,
 • utworzenie nowego wniosku – platforma umożliwia nam tworzenie nowych wniosków,
 • wybór odpowiedniej opcji z panelu (świadczenie RKO),
 • uzupełnienie wniosku – należy wpisać swoje dane oraz dane dziecka, wybrać formę wypłaty (12 mies. po 1000 zł albo 24 mies. po 500 zł) oraz podać numer konta bankowego,
 • przesłanie wniosku do ZUS – teraz ZUS otrzymał nasz wniosek o RKO, więc nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwać na decyzję.

Kiedy otrzymamy decyzję z ZUS?

ZUS ma maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku o RKO, który wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentacją. Jak już zdążyliśmy wspomnieć świadczenie będzie nam przysługiwało od miesiąca, w którym je złożyliśmy. Czyli, na przykład jeśli wniosek złożyliśmy 11 maja, a decyzję otrzymaliśmy 6 lipca, to dostaniemy także pieniądze za maj i czerwiec. ZUS poinformuje nas o decyzji za pomocą platformy PUE.

RKO a stan cywilny rodziców

Osoby, które są po rozwodzie albo pozostają w nieformalnych związkach mogą obawiać się, czy w ich przypadku – o ile posiadają więcej niż 1 dziecko – będzie im przysługiwał RKO. Otóż stan cywilny rodziców nie ma tu znaczenia. RKO będzie przysługiwało zarówno małżeństwom, konkubinatom jak i osobom po rozwodzie. Świadczenie otrzymają także osoby samotnie wychowujące dziecko.

Przykład. Państwo Kowalscy byli małżeństwem 10 lat. Małżeństwo to miało dwójkę dzieci. W momencie rozwodu syn Państwa Kowalskich Janek miał 6 lat, a córka Zosia 13 miesięcy. Zgodnie z orzeczeniem sądu małżeństwo przestało istnieć, ale wciąż ten z rodziców, przy którym pozostanie Zosia otrzyma na nią świadczenie RKO.

RKO a rodziny patchworkowe

Świadczenie RKO jest możliwe także dla rodzin patchworkowych. Jeżeli partnerzy/małżonkowie mają swoje pierwsze wspólne dziecko ale dla jednego z nich jest to już drugie dziecko, bo pierwsze pochodziło z zakończonego związku, to wówczas rodzic ten otrzyma RKO.

Przykład. Pan Bronisław był już kiedyś żonaty ale wstąpił w nowy związek z Panią Barbarą. Państwo ci doczekali się potomka, Krystiana. Jednakże na utrzymaniu pozostaje dziecko z poprzedniego związku Pana Bronisława. Wówczas Pan Bronisław otrzyma RKO na młodsze dziecko, czyli na Krystiana.

RKO a dziecko z adopcji

RKO będzie także przysługiwało tym rodzinom, które wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Oczywiście tutaj nadal obowiązuje zasada, iż świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko.

Przykład. Pan Stefan i Pani Ewa mają swojego naturalnego syna, Marka, który ma 5 lat. Postanowili zaadoptować dziewczynkę z domu dziecka. Cała procedura prawna o przysposobienie dziecka przeszła pomyślnie i 2-letnia Iza trafiła do Pani Ewy i Pana Stefana. W takim przypadku tej rodzinie przysługuje RKO na Izę.

Tagi: polski ładzus

Zaktualizowano: 24.05.2022

Dodano: 02.05.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top