Darmowe konto w banku. Czy naprawdę istnieje?

Opublikowano: 17 Kwi 2020 Agnieszka Kłak 22 min. czytania

Kategoria: Konta bankowe

Konto bankowe stało się niezbędnym narzędziem do codziennego funkcjonowania. Gromadzimy na nim pieniądze, korzystamy z nich w dowolnym momencie podczas płacenia kartą, realizujemy przelewy natychmiastowe i zwykłe. Już samo otwarcie konta może wiązać się z dodatkowymi korzyściami. Jakimi? Premia gotówkowa, rabaty na zakupy, atrakcyjne opcje oszczędzania czy chociażby wygodna aplikacja mobilną.

Z tego artykułu dowiesz się:

Darmowe konto w banku. Czy naprawdę istnieje?

Kryteria wyboru darmowego konta bankowego 

Założenie konta osobistego jest obecnie jedną z pierwszych rzeczy, które powinien zrobić młody człowiek, wkraczający w dorosłe życie (o ile, oczywiście nie miał wcześniej konta dla dzieci lub młodzieży, bo i takie oferty są dostępne). Konto bankowe to nie tylko gromadzenie środków, transakcje bezgotówkowe czy wygodne opłacanie rachunków, ale to też pierwszy krok do tego, by w przyszłości pomyśleć o kredycie gotówkowym albo hipotecznym.

Ponad 80% Polaków posiada konto w banku. Przy jego wyborze powinniśmy się kierować wieloma kryteriami i opłatami za:

 • prowadzenie konta,
 • obsługę karty debetowej, płatniczej czy kredytowej, 
 • wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • obsługę bankowości internetowej, w tym za przelewy internetowe - zwykłe, zlecone czy przelewy natychmiastowe, 
 • płatności mobilne. 

Dostęp dla konsumentów do bezpłatnego rachunku podstawowego według ustawy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, dostawcy usług płatniczych (np. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) są zobowiązani do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie później niż przed upływem 18 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, tj. nie później niż od 8 sierpnia 2018 r.

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawcy usług płatniczych zobowiązani są do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie.

W ramach podstawowego rachunku płatniczego konsumenci mogą skorzystać z podstawowych, najbardziej popularnych usług takich jak:

 • otrzymywanie dochodów lub świadczeń,
 • płacenie rachunków lub podatków,
 • nabywanie towarów i usług, w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz w formie płatności kartą, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bowiem z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.

Przepisy wprowadziły miesięczny limit bezpłatnych transakcji, opłaty będą mogły być pobierane po wykonaniu 5 takich transakcji zleconych przez konsumenta.

Jednocześnie konsumenci mają możliwość dostępu do skutecznego środka umożliwiającego ocenę zalet różnych ofert rachunków płatniczych w jednym miejscu. Nowe przepisy regulują funkcjonowania stron internetowych, które będą zawierać jasne, zwięzłe oraz kompletne i wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych przez dostawców usług prowadzenia rachunków płatniczych.

Jakie usługi obejmuje rachunek podstawowy?

W ramach podstawowego rachunku bankowego klient może dokonywać WYŁĄCZNIE takich czynności jak:

 • wpłata na rachunek,
 • wypłata gotówki w bankomatach, w placówce danego banku lub w terminalach płatniczych – jeśli zostanie zawarta stosowna umowa,
 • dokonywanie w Polsce i na terytorium UE transakcji płatniczych (płatności kartą lub przez Internet),
 • wykonywanie przelewów,
 • korzystanie ze zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Ciekawostką może być fakt, że jeżeli chodzi o przelewy natychmiastowe to w większości przypadków są one płatne, ale niektóre banki oferują swoim klientom darmowe przelewy natychmiastowe. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że zazwyczaj znajdziemy darmowe konto bankowe, które zapewni nam kartę debetową za 0 zł. Nie zaszkodzi również dodać, że jeśli ktoś spodziewałby się wpływów na rachunek w innej walucie niż złotówki, to zazwyczaj banki nie pobierają opłat za konta walutowe, jednak karty płatnicze są już w tym przypadku objęte prowizją.

Jak wybrać najlepsze konto bankowe?

Jak wybrać najlepsze konto bankowe? Chcemy pokazać pewien przekrój ofert na polskim rynku bankowym, prezentując nasz ranking darmowych kont bankowych. Zwróć uwagę na jego dodatkowe zalety, o których mowa poniżej.

konto bankowe w img

ING BANK ŚLĄSKI KONTO Z LWEM DIRECT

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 7 zł*

* Opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje kartą (lub Google Pay / Apple Pay) na min. 300 zł w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)

BANKOMATY – 0 zł/ 2,50 zł*

* 0 zł - bankomaty własne Banku i Planet Cash oraz 1. wypłata z pozostałych bankomatów

* 5 zł - 2. i kolejna wypłata z pozostałych bankomatów

* można również wykupić pakiet wypłat gotówki w kraju i za granicą za 15 zł/ 30 dni

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, HCE, Garmin Pay

DODATKOWE ZALETY

 • nawet 160 zł premii za założenie Konta z Lwem Direct lub Komfort + 2,5% do 100 000 zł na OKO w ING Banku Śląskim,
 • konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem z Twojego rachunku w innym banku lub za pośrednictwem kuriera,
 • dobra oferta dla podróżnika (m. in. karta wielowalutowa, konkurencyjne przeliczniki). 

Konto z Lwem Direct ING Banku Śląskiego kosztuje 0 zł, a jeśli wykonasz odpowiednio wysoką transakcję w formie płatności kartą, za kartę również nic nie zapłacisz. Ponadto możesz darmowo korzystać z podstawowych funkcji bankowości internetowej. Jest to dobra oferta otwierająca nasz ranking darmowych kont bankowych.

konto bankowe w millenium

MILLENNIUM BANK – KONTO 360°

KONTO – 0 zł/ 8 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu na konto wpłynie min. 1000 zł z innych banków (lub z rachunku w Banku Millennium, o ile jego posiadaczem jest inna osoba) oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję kartą płatniczą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem

KARTA – 0 zł/ 7 zł*

* opłata nie jest pobierana przez 2 pierwsze miesiące, potem możesz jej uniknąć, jeżeli spełnisz te same warunki jak w przypadku opłat za prowadzenie konta, czyli na konto wpłynie min. 1000 zł z innych banków oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję kartą płatniczą lub Blikiem

BANKOMATY – 0 zł /1 zł/ 5 zł*

* 0 zł – bankomaty Banku Millennium

* 0 zł – pozostałe bankomaty jeśli spełnisz warunki aktywności zwalniające z opłat za konto/kartę (czyli: wpływ na konto min. 1000 zł oraz 1 płatność kartą debetową lub Blikiem)

* 1 zł – bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, 5 zł pozostałe bankomaty - jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności na koncie/karcie

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Apple Pay, HCE, Garmin Pay

DODATKOWE ZALETY

 • 200 zł premii pieniężnej i 20 zł na pyszne.pl za konto 360º w Banku Millennium,
 • konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera lub metodą na "selfie" (tylko w aplikacji mobilnej),
 • wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby korzystać z konta, karty i wszystkich bankomatów zupełnie za darmo.

Otwarcie konta jest darmowe, a miesięczna opłata wynosi 0 zł, o ile w danym miesiącu wpłynie odpowiednio dużo środków z kont w innych bankach lub od innej osoby z rachunkiem w Banku Millenium oraz jeśli dokonasz transakcji za pomocą karty lub bliku. Korzystanie z karty jest darmowe przez pierwsze 2 miesiące a przelewy internetowe również wynoszą 0 złotych.

konto bankowe w pekao

BANK PEKAO – KONTO PRZEKORZYSTNE

KONTO – 0 zł/ 6 zł*

*opłaty unikniesz, jeżeli: nie ukończyłeś 26 lat LUB zapewnisz miesięczne jednorazowy wpływy w wysokości min. 500 zł ORAZ wykonasz co najmniej 1 transakcję kartą (płatności za pośrednictwem Apple Pay również się liczą) lub PeoPay

KARTA – 0 zł/ 3 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz te same warunki co przy zwolnieniu z opłata za kont, czyli: zapewnisz miesięczne jednorazowy wpływy w wysokości min. 500 zł oraz wykonasz co najmniej 1 transakcję kartą (płatności za pośrednictwem Apple Pay również się liczą) lub PeoPay

*od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

BANKOMATY – 0 zł/ 2% min. 5 zł*

* 0 zł – dla osób do 26. r. ż.

* dla klientów powyżej 26 lat:

0 zł – bankomaty własne banku

0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)

2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Apple Pay, HCE, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY:

 • ponownie łatwe 200 zł premii za Konto Przekorzystne od Pekao SA i 2,5% do 30 000 zł na Koncie Oszczędnościowym,
 • konto założysz w aplikacji mobilnej (tzw. metoda „na selfie”),
 • niskie, łatwe do uniknięcia opłaty (darmowe konto dla klientów do 26. roku życia). 

Wypłaty gotówki z bankomatów są darmowe dla klientów do 26 roku życia, a prowadzenie konta nic Cię nie kosztuje. Jeśli masz mniej niż 26 lat to korzystasz z kary płatniczej za darmo, tak samo, jeśli masz miesięcznie wpływy w wysokości co najmniej 500 zł oraz dokonasz 1 transakcję kartą w miesiącu.

konto bankowe w aliorbank

ALIOR BANK – KONTO JAKŻE OSOBISTE

KONTO – 0 zł/ 10 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli: zapewnisz miesięczne wpływy na konto w wysokości min. 1500 zł (kwota ta nie może być sumą niższych kwot) lub nie ukończyłeś 26. r. ż.

KARTA – 0 zł/ 5 zł*

*opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonasz bezgotówkowe transakcje kartą (lub Google Pay/Apple Pay) na min. 300 zł

BANKOMATY – 0 zł/ 2,50 zł*

* 0 zł – bankomaty własne

* 2,50 zł – pozostałe bankomaty

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay

DODATKOWE ZALETY:

 • 200 zł za standardową aktywność na Koncie Jakże Osobistym Alior Banku + nawet 3% na koncie oszczędnościowym,
 • konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem z Twojego konta w innym banku lub za pośrednictwem kuriera,
 • możliwość elastycznego wyboru dodatkowych korzyści do rachunku (np. bezpłatne bankomaty, moneyback, darmowe przelewy natychmiastowe).

Tutaj również widzimy korzystną ofertę konta dla młodych klientów, którzy jeszcze nie ukończyli 26 roku życia. Posiadanie konta osobistego w Alior Banku pozwala na podstawowe korzystanie z bankowości internetowej za darmo. Z zerowymi kosztami wiąże się też wypłata gotówki we własnych bankomatach.

konto bankowe w santander

SANTANDER – KONTO JAKIE CHCĘ

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 5 zł lub 3 zł*

* możesz wybrać jeden z dwóch wariantów:

0 zł – jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą (lub Google Pay/Apple Pay) / miesiąc, w przeciwnym przypadku 5 zł

3 zł – stała, bezwarunkowa opłata

BANKOMATY – 0 zł*

*za wszystkie bankomaty dla klientów do 26. roku życia

* 0 zł – bankomaty Santander Bank Polska i 5 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

* możesz wykupić (koszt 7 zł) miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, HCE, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY:

 • łatwe 200 zł za konto Jakie Chcę z Bonusem + 350 zł w pozostałych promocjach Santander Bank Polska,
 • konto założysz podczas wideorozmowy (od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00),
 • praktycznie bezpłatne konto dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia

Korzystanie z karty płatniczej jest darmowe, jeśli wykonasz co najmniej 5 transakcji, otrzymujesz także bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów banku albo ze wszystkich bankomatów, jeśli masz mniej niż 26 lat. Darmowe konto osobiste w Santander Bank Polska to również darmowe korzystanie z bankowości internetowej.

konto bankowe w bnp

BNP PARIBAS – KONTO OTWARTE NA CIEBIE

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 3 zł lub 6 zł lub 10 zł*

*opłaty za Kartę Otwartą na Dzisiaj Mastercard (3 zł) unikniesz, jeżeli:

nie ukończyłeś 26. roku życia LUB

w poprzednim miesiącu wykonałeś min. 1 transakcję bezgotówkową kartą (lub Google Pay/Apple Pay)

* opłaty za Kartę Otwartą na eŚwiat Mastercard (6 zł) oraz Kartę Otwartą na Świat Mastercard (10 zł) nie można uniknąć

BANKOMATY – 0 zł/ 5 zł*

*Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard

* 0 zł – bankomaty własne i Planet Cash

* 5 zł – pozostałe bankomaty (opłata nie jest pobierana, jeśli użytkownik nie skończył 26. roku życia)

* 0 zł – Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard oraz Karta Otwarta na Świat Mastercard

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay

DODATKOWE ZALETY:

 • 200 zł lub 250 zł w e-kodzie Allegro za Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas,
 • konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera,
 • niska i łatwa do uniknięcia opłata za Kartę Otwartą na Dzisiaj. 

Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto w BNP Paribas otrzymasz darmowe wypłaty z bankomatów własnych oraz Planet Cash. Darmowe konto bankowe pozwoli Ci na bezpłatne korzystanie z bankowości internetowej oraz darmową obsługę karty, pod warunkiem że w miesiącu dokonasz jednej transakcji.

konto bankowe w mbank

MBANK – EKONTO OSOBISTE

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 7 zł*

* unikniesz opłaty, jeżeli wykonasz min. 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay/Blikiem) w miesiącu

BANKOMATY – 0 zł/ 2,50 zł*

* 0 zł – jeżeli wypłacana kwota wynosi min. 100 zł

* 2,50 zł – jeśli wypłacana kwota jest niższa niż 100 zł

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY

 • nawet 150 zł za eKonto osobiste w mBanku + 2,6% na rachunku Moje cele,
 • darmowe konto, łatwa do uniknięcia opłata za kartę i wypłaty z bankomatów,
 • konto atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek ze względu na nowoczesne płatności mobilne oraz świetną aplikację.

Darmowe konto bankowe w mBanku to przede wszystkim bezpłatne wypłaty gotówki na kwotę minimum 100 złotych oraz darmowa karta płatnicza za zaledwie jedną transakcję bezgotówkową w miesiącu. Standardowo - podstawowe funkcje bankowości internetowej również kosztują Cię 0 złotych. Zastanów się, czy to darmowe konto bankowe nie jest dla Ciebie.

konto bankowe w nestbank

NEST BANK – NEST KONTO

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł

BANKOMATY – 0 zł

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY:

 • konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem, podczas wideorozmowy, za pośrednictwem kuriera,
 • bezwarunkowo darmowe konto, karta i wszystkie bankomaty, atrakcyjna oferta dla oszczędzającego (Nest Oszczędności, Nest Rodzinne Oszczęności, Nest Lokata Witaj). 

Darmowe konto bankowe w Nest Banku jest całkowicie bezpłatne bez żadnych warunków. Wszystkie usługi bankowe oferowane w ramach tego konta w żaden sposób nie obciążą Twojej kieszeni. Można bez wahania powiedzieć, że jest to w pełni konto za zero złotych.

konto bankowe w getinie

GETIN BANK – KONTO PROSTE ZASADY

KONTO – 0 zł/ 8 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli: wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą albo Blikiem/ mies. LUB nie ukończyłeś 26 lat

KARTA – 0 zł

BANKOMATY – 0 zł

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

DODATKOWE ZALETY:

 • 150 zł za Konto Proste Zasady + 3,5% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku,
 • konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera,
 • praktycznie darmowe konto (dla osób w wieku 18-26 lat bez żadnych warunków). 

Nasz ranking darmowych kont bankowych kończymy ofertą, którą przygotował Getin Bank. To darmowe konto bankowe zapewnia bezpłatne korzystanie z kart oraz bankowości internetowej jak również nie obciąża klienta opłatami za wypłaty gotówki. Tak jak i w poprzednich ofertach, również tutaj opłata za konto dla klientów do 26 lat wynosi 0 złotych.

 

Konta osobiste - wybór zależy od klienta

Darmowe konto bankowe to prosty produkt, który służy nam do codziennego korzystania z naszych pieniędzy i wybieramy go zazwyczaj na długie lata. Konta i dodatkowe zalety mogą być bardzo zróżnicowane; dla jednych priorytetem mogą być po prostu niskie opłaty, dla innych – szeroki wachlarz dodatkowych usług, dostęp do oferty oszczędnościowej, korzystne rozliczenia transakcji w obcych walutach lub nowoczesne rozwiązania oferowane przez aplikację mobilną.

 

Tagi: konto osobistembankkonto bankowe

Zaktualizowano: 05.07.2022

Dodano: 17.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

10 Cze 2022Autor: Agnieszka Kłak

Czy kiedykolwiek dostałeś informację z banku, że Twoje konto zostało zablokowane przez komornika? Gdy płaciłeś kartą płatniczą w sklepie lub innym punkcie albo korzystałeś z bankomatu i okazało się, że możliwe, że masz blokadę komorniczą na rachunku? Zajęcie konta bankowego przez komornika to nieprz(...)

Czytaj więcej
Darmowe konto w banku. Czy naprawdę istnieje?

Darmowe konto w banku. Czy naprawdę istnieje?

17 Kwi 2020Autor: Agnieszka Kłak

Konto bankowe stało się niezbędnym narzędziem do codziennego funkcjonowania. Gromadzimy na nim pieniądze, korzystamy z nich w dowolnym momencie podczas płacenia kartą, realizujemy przelewy natychmiastowe i zwykłe. Już samo otwarcie konta może wiązać się z dodatkowymi korzyściami. Jakimi? Premia gotó(...)

Czytaj więcej
Top