Darmowe konto w banku. Czy na prawdę istnieje?

Opublikowano: 17 Kwi 2020 Anna Szuberla 15 min. czytania

Kategoria: Konta bankowe

Konto bankowe stało się niezbędnym narzędziem do codziennego funkcjonowania. Gromadzimy na nim pieniądze, korzystamy z nich w dowolnym momencie podczas płacenia kartą, możemy też zyskać dodatkowe korzyści. Jakie? Premię gotówkową, rabaty na zakupy, atrakcyjne opcje oszczędzania czy chociażby wygodną aplikację mobilną.

Darmowe konto w banku. Czy na prawdę istnieje?

Kryteria wyboru

Ponad 80% Polaków posiada konto  banku. Przy jego wyborze powinniśmy się kierować wieloma kryteriami i opłatami za:

  • prowadzenia konta,
  • używanie karty do konta,
  • wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
  • przelewy internetowe,
  • płatności mobilne

Dostęp konsumentów do bezpłatnego rachunku podstawowego według ustawy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, dostawcy usług płatniczych (np. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) są zobowiązani do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie później niż przed upływem 18 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, tj. nie później niż od 8 sierpnia 2018 r.

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawcy usług płatniczych zobowiązani są do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. W ramach podstawowego rachunku płatniczego konsumenci mogą skorzystać z podstawowych, najbardziej popularnych usług takich jak otrzymywanie dochodów lub świadczeń, płacenie rachunków lub podatków oraz nabywanie towarów i usług, w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bowiem z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Przepisy wprowadziły miesięczny limit bezpłatnych transakcji, opłaty będą mogły być pobierane po wykonaniu 5 takich transakcji zleconych przez konsumenta.

Jednocześnie konsumenci mają możliwość dostępu do skutecznego środka umożliwiającego ocenę zalet różnych ofert rachunków płatniczych w jednym miejscu. Nowe przepisy regulują funkcjonowania stron internetowych, które będą zawierać jasne, zwięzłe oraz kompletne i wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych przez dostawców usług prowadzenia rachunków płatniczych.

Reasumując – jakie usługi obejmuje rachunek podstawowy?


Posługując się podstawowym rachunkiem płatniczym można WYŁĄCZNIE:

  • dokonywać wpłat na rachunek,
  • wypłacać pieniądze w bankomatach, w placówce danego banku lub w terminalach płatniczych – jeśli zostanie zawarta stosowna umowa,
  • dokonywać w Polsce i na terytorium UE transakcji płatniczych (przy użyciu karty lub przez Internet),
  • wykonywać przelewy,
  • korzystać ze zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Jak wybrać najlepsze konto bankowe?

Jak wybrać najlepsze konto bankowe? Zwróć uwagę na jego dodatkowe zalety, o których mowa poniżej.

konto bankowe w img

ING BANK KONTO Z LWEM DIRECT

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 7 zł*

* Opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje kartą (lub Google Pay / Apple Pay) na min. 300 zł w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)

BANKOMATY – 0 zł/ 2,50 zł*

* 0 zł - bankomaty własne Banku i Planet Cash oraz 1. wypłata z pozostałych bankomatów

* 5 zł - 2. i kolejna wypłata z pozostałych bankomatów

* można również wykupić pakiet wypłat gotówki w kraju i za granicą za 15 zł/ 30 dni

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, HCE, Garmin Pay

DODATKOWE ZALETY

nawet 160 zł premii za założenie Konta z Lwem Direct lub Komfort + 2,5% do 100 000 zł na OKO w ING Banku Śląskim

konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem z Twojego rachunku w innym banku lub za pośrednictwem kuriera

dobra oferta dla podróżnika (m. in. karta wielowalutowa, konkurencyjne przeliczniki)

konto bankowe w millenium

MILLENNIUM BANK – KONTO 360°

KONTO – 0 zł/ 8 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu na konto wpłynie min. 1000 zł z innych banków (lub z rachunku w Banku Millennium, o ile jego posiadaczem jest inna osoba) oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję kartą płatniczą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem

KARTA – 0 zł/ 7 zł*

* opłata nie jest pobierana przez 2 pierwsze miesiące, potem możesz jej uniknąć, jeżeli spełnisz te same warunki jak w przypadku opłat za prowadzenie konta, czyli na konto wpłynie min. 1000 zł z innych banków oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję kartą płatniczą lub Blikiem

BANKOMATY – 0 zł /1 zł/ 5 zł*

* 0 zł – bankomaty Banku Millennium

* 0 zł – pozostałe bankomaty jeśli spełnisz warunki aktywności zwalniające z opłat za konto/kartę (czyli: wpływ na konto min. 1000 zł oraz 1 płatność kartą debetową lub Blikiem)

* 1 zł – bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, 5 zł pozostałe bankomaty - jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności na koncie/karcie

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Apple Pay, HCE, Garmin Pay

DODATKOWE ZALETY

200 zł premii pieniężnej i 20 zł na pyszne.pl za konto 360º w Banku Millennium

konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera lub metodą na "selfie" (tylko w aplikacji mobilnej)

wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby korzystać z konta, karty i wszystkich bankomatów zupełnie za darmo

konto bankowe w pekao

BANK PEKAO – KONTO PRZEKORZYSTNE

KONTO – 0 zł/ 6 zł*

*opłaty unikniesz, jeżeli: nie ukończyłeś 26 lat LUB zapewnisz miesięczne jednorazowy wpływy w wysokości min. 500 zł ORAZ wykonasz co najmniej 1 transakcję kartą (płatności za pośrednictwem Apple Pay również się liczą) lub PeoPay

KARTA – 0 zł/ 3 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz te same warunki co przy zwolnieniu z opłata za kont, czyli: zapewnisz miesięczne jednorazowy wpływy w wysokości min. 500 zł oraz wykonasz co najmniej 1 transakcję kartą (płatności za pośrednictwem Apple Pay również się liczą) lub PeoPay

*od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

BANKOMATY – 0 zł/ 2% min. 5 zł*

* 0 zł – dla osób do 26. r. ż.

* dla klientów powyżej 26 lat:

0 zł – bankomaty własne banku

0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)

2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Apple Pay, HCE, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY:

ponownie łatwe 200 zł premii za Konto Przekorzystne od Pekao SA i 2,5% do 30 000 zł na Koncie Oszczędnościowym

konto założysz w aplikacji mobilnej (tzw. metoda „na selfie”)

niskie, łatwe do uniknięcia opłaty (darmowe konto dla klientów do 26. roku życia)

konto bankowe w aliorbank

ALIOR BANK – KONTO JAKŻE OSOBISTE

KONTO – 0 zł/ 10 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli: zapewnisz miesięczne wpływy na konto w wysokości min. 1500 zł (kwota ta nie może być sumą niższych kwot) lub nie ukończyłeś 26. r. ż.

KARTA – 0 zł/ 5 zł*

*opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonasz bezgotówkowe transakcje kartą (lub Google Pay/Apple Pay) na min. 300 zł

BANKOMATY – 0 zł/ 2,50 zł*

* 0 zł – bankomaty własne

* 2,50 zł – pozostałe bankomaty

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay

DODATKOWE ZALETY:

200 zł za standardową aktywność na Koncie Jakże Osobistym Alior Banku + nawet 3% na koncie oszczędnościowym

konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem z Twojego konta w innym banku lub za pośrednictwem kuriera

możliwość elastycznego wyboru dodatkowych korzyści do rachunku (np. bezpłatne bankomaty, moneyback, darmowe przelewy natychmiastowe)

konto bankowe w santander

SANTANDER – KONTO JAKIE CHCĘ

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 5 zł lub 3 zł*

* możesz wybrać jeden z dwóch wariantów:

0 zł – jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą (lub Google Pay/Apple Pay) / miesiąc, w przeciwnym przypadku 5 zł

3 zł – stała, bezwarunkowa opłata

BANKOMATY – 0 zł*

*za wszystkie bankomaty dla klientów do 26. roku życia

* 0 zł – bankomaty Santander Bank Polska i 5 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

* możesz wykupić (koszt 7 zł) miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, HCE, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY:

łatwe 200 zł za konto Jakie Chcę z Bonusem + 350 zł w pozostałych promocjach Santander Bank Polska

konto założysz podczas wideorozmowy (od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00)

praktycznie bezpłatne konto dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia

konto bankowe w bnp

BNP PARIBAS – KONTO OTWARTE NA CIEBIE

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 3 zł lub 6 zł lub 10 zł*

*opłaty za Kartę Otwartą na Dzisiaj Mastercard (3 zł) unikniesz, jeżeli:

nie ukończyłeś 26. roku życia LUB

w poprzednim miesiącu wykonałeś min. 1 transakcję bezgotówkową kartą (lub Google Pay/Apple Pay)

* opłaty za Kartę Otwartą na eŚwiat Mastercard (6 zł) oraz Kartę Otwartą na Świat Mastercard (10 zł) nie można uniknąć

BANKOMATY – 0 zł/ 5 zł*

*Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard

* 0 zł – bankomaty własne i Planet Cash

* 5 zł – pozostałe bankomaty (opłata nie jest pobierana, jeśli użytkownik nie skończył 26. roku życia)

* 0 zł – Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard oraz Karta Otwarta na Świat Mastercard

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay

DODATKOWE ZALETY:

200 zł lub 250 zł w e-kodzie Allegro za Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas

konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera

niska i łatwa do uniknięcia opłata za Kartę Otwartą na Dzisiaj

konto bankowe w mbank

MBANK – EKONTO OSOBISTE

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł/ 7 zł*

* unikniesz opłaty, jeżeli wykonasz min. 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay/Blikiem) w miesiącu

BANKOMATY – 0 zł/ 2,50 zł*

* 0 zł – jeżeli wypłacana kwota wynosi min. 100 zł

* 2,50 zł – jeśli wypłacana kwota jest niższa niż 100 zł

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY

nawet 150 zł za eKonto osobiste w mBanku + 2,6% na rachunku Moje cele

darmowe konto, łatwa do uniknięcia opłata za kartę i wypłaty z bankomatów

konto atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek ze względu na nowoczesne płatności mobilne oraz świetną aplikację

konto bankowe w nestbank

NEST BANK – NEST KONTO

KONTO – 0 zł

KARTA – 0 zł

BANKOMATY – 0 zł

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay

DODATKOWE ZALETY:

konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem, podczas wideorozmowy, za pośrednictwem kuriera

bezwarunkowo darmowe konto, karta i wszystkie bankomaty

atrakcyjna oferta dla oszczędzającego (Nest Oszczędności, Nest Rodzinne Oszczęności, Nest Lokata Witaj)

konto bankowe w getinie

GETIN BANK – KONTO PROSTE ZASADY

KONTO – 0 zł/ 8 zł*

* opłaty unikniesz, jeżeli: wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą albo Blikiem/ mies. LUB nie ukończyłeś 26 lat

KARTA – 0 zł

BANKOMATY – 0 zł

PRZELEW INTERNETOWY – 0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE – Blik, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

DODATKOWE ZALETY:

150 zł za Konto Proste Zasady + 3,5% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym w Getin Banku

konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera

praktycznie darmowe konto (dla osób w wieku 18-26 lat bez żadnych warunków)

Rachunek osobisty to prosty produkt, który służy nam do codziennego korzystania z naszych pieniędzy i wybieramy go zazwyczaj na długie lata. Konta i dodatkowe zalety mogą być bardzo zróżnicowane; dla jednych priorytetem mogą być po prostu niskie opłaty, dla innych – szeroki wachlarz dodatkowych usług, dostęp do oferty oszczędnościowej, korzystne rozliczenia transakcji w obcych walutach lub nowoczesne rozwiązania oferowane przez aplikację mobilną.

Zaktualizowano: 14.06.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

15 Lis 2020Autor: Agata Dymara

Czy kiedykolwiek dostałeś informację z banku, że Twoje konto zostało zablokowane przez komornika? Gdy płaciłeś kartą płatniczą w sklepie lub innym punkcie albo korzystałeś z bankomatu i okazało się, że możliwe, że masz blokadę komorniczą na rachunku? Zajęcie konta bankowego przez komornika to nieprz(...)

Czytaj więcej
Darmowe konto w banku. Czy na prawdę istnieje?

Darmowe konto w banku. Czy na prawdę istnieje?

17 Kwi 2020Autor: Anna Szuberla

Konto bankowe stało się niezbędnym narzędziem do codziennego funkcjonowania. Gromadzimy na nim pieniądze, korzystamy z nich w dowolnym momencie podczas płacenia kartą, możemy też zyskać dodatkowe korzyści. Jakie? Premię gotówkową, rabaty na zakupy, atrakcyjne opcje oszczędzania czy chociażby wygodną(...)

Czytaj więcej
Top