Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

Opublikowano: 10 Cze 2022 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Czy kiedykolwiek dostałeś informację z banku, że Twoje konto zostało zablokowane przez komornika? Gdy płaciłeś kartą płatniczą w sklepie lub innym punkcie albo korzystałeś z bankomatu i okazało się, że możliwe, że masz blokadę komorniczą na rachunku? Zajęcie konta bankowego przez komornika to nieprzyjemny fakt, ale gdy jest się dłużnikiem trzeba się tego spodziewać. Pamiętać trzeba, iż komornik jak to powszechnie się wydaje, nie zjawia się od razu u nas w domu zabierając wszystko, co jest pod ręką. Zajęcie konta bankowego to logiczny krok, ponieważ to na nie wpływają nasze dochody i to właśnie środki, które się na nim znajdują są podstawą do zabezpieczenia roszczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy jest jakiś sposób odblokowania konta zajętego przez komornika? W poniższym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

Kiedy komornik może zablokować konto bankowe?

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, iż jego rachunek bankowy w każdej chwili może zostać zajęty. Jednak zanim konto zajmie komornik wobec dłużnika rozpoczyna się windykacja polubowna. Na tym etapie windykator prowadzi rozmowy z osobą zadłużoną i stara się znaleźć dogodny dla obu stron sposób i termin uregulowania zadłużenia. Jeśli polubowane działania windykacyjne nie przynoszą rezultatów - dłużnik chce się ułożyć - wierzyciel może skierować pozew do sądu o spłatę długu.

Reasumując najlepszym sposobem na to, aby nasze konto nie zostało zajęte jest przede wszystkim wyrażenie chęci spłaty naszego zadłużenia, a następnie próba wywiązania się z tego zobowiązania. Jeśli jednak nie zdecydujemy się na to, a sąd po rozpatrzeniu sprawy wyda sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności i wtedy właśnie rozpoczyna się egzekucja komornicza. Zanim jednak komornik zapuka do naszych drzwi, następuje blokada naszego konta bankowego.

Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika?

Po ustaleniu przez komornika naszego numeru konta, komornik wysyła do banku elektroniczne zawiadomienie i jednocześnie wzywa bank do zaprzestania dokonywania wypłat z rachunku bez jego zgody i do niezwłocznego przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności. Pamiętać trzeba, że dłużnik nie dostanie pisma informującego o zajęciu rachunku. Po prostu zaglądając na konto, okaże się że jest ono zajęte przez komornika.

Sprawa ma się inaczej kiedy jesteśmy posiadaczami rachunku w SKOKu, wtedy dłużnik otrzyma pismo o zajęciu komorniczym. Jednak, co bardzo ważne, chociaż bank „zamrozi” środki od razu, to nie od razu przekaże je komornikowi (chyba, że mamy do czynienia z długiem alimentacyjnym), a zrobi to dopiero po 7 dniach. W czasie tych 7 dni możemy podjąć działania, aby zatrzymać egzekucję, czy to całkowicie, czy konkretnie egzekucję z rachunku bankowego. Mamy dwie możliwości:

 • złożenie skargi na działania komornika,
 • odwołanie się od blokady środków (jeśli np. nasza wierzytelność została już spłacona).

Z blokadą konta nie możemy:

 • wykonywać przelewów,
 • płacić kartą,
 • wykonywać transakcji mobilnych,
 • wypłacać pieniędzy z bankomatu,
 • wziąć pożyczki ani kredytu gotówkowego,
 • założyć konta w serwisie, w którym wymagany jest przelew np na kwotę 1 złotówki czy 1 grosza (tzw. przelew weryfikacyjny). 

Blokada konta - co możemy zrobić?

Kiedy komornik zablokuje już nasze konto może być ono odblokowane tylko w dwóch przypadkach: 

 • kiedy całość długu zostanie spłacona, a postępowanie egzekucyjne będzie umorzone;
 • kiedy wierzyciel zdecyduje (samodzielnie lub na prośbę dłużnika) o zaprzestaniu egzekucji z rachunku bankowego.

Jeśli więc zależy nam, aby komornik jak najszybciej odblokował nasz rachunek, musimy jak najszybciej spłacić zadłużenie, wtedy ten zaprzestanie egzekucji. Co w sytuacji kiedy takie rozwiązanie jest niemożliwe, bo najzwyczajniej w świecie nie jest to dla nas finansowo wykonalne? W tym wypadku należy spróbować pertraktować z wierzycielem. Warto tu dodać, iż  tylko na jego dyspozycję nasze konto zostaje odblokowane. Komornik nie może w tym zakresie podjąć własnej inicjatywy, więc dalej będziemy mieli konto zablokowane. Ponadto nie ma uprawnień do uzyskania porozumienia z dłużnikiem.

Wystosowanie do wierzyciela wniosku z prośba o zaprzestanie egzekucji z rachunku bankowego może przynieść oczekiwane skutki. Należy jednak swoją decyzję uargumentować. Swoje pismo możemy uzasadnić tym, iż blokada konta bankowego przez komornika utrudnia nam utrzymanie i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej do poziomu, który pozwoliłby spłacać zadłużenie. Można również zaproponować uiszczanie naszego zadłużenia w regularnych ratach. Jednak jeśli nie będziemy wywiązywać się z obowiązku wierzyciel w każdej chwili może za pośrednictwem komornika wznowić blokadę konta.

Samo uregulowanie naszego długu nie wystarczy do odblokowania środków. To w naszym interesie leży, aby blokada została jak najszybciej zdjęta. Dlatego warto dopilnować, aby komornik jak najszybciej wysłał do naszego banku pismo zezwalające na uwolnienie środków. Jeśli bank nie dostanie wyżej wspomnianego dokumentu, blokada będzie nadal aktywna. Warto więc podjąć właściwe kroki od razu po zidentyfikowaniu zajęcia komorniczego. 

Zablokowane konto – co warto jeszcze wiedzieć?

Przy wejściu komornika na nasze konto bankowe warto jeszcze pamiętać o kilku ważnych informacjach:

 • jeśli chcemy odblokować nasze konto to nie warto w tym celu udawać się do placówki bankowej. Bank blokuje konto na wniosek komornika i to do niego się pofatygować w celu uregulowania zaległej płatności, ewentualnie porozumieć się co do sposobu jej zapłaty,
 • kiedy dowiemy się o blokadzie naszego konta bankowego, nie warto zakładać kolejnego rachunku bankowego, ponieważ o każdym nowym koncie komornik dowie się i jeżeli będą na nim środki, które może zająć, zrobi to, ważne jest również, żeby pamiętać, że jeśli Twoje długi nie pochodzą z alimentów, a rachunek nie jest kontem firmowym, to na zajętym przez komornika koncie bankowym obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która od początku 2020 roku wynosi 1 950 zł. Wszelkie nadwyżki pobierane są na poczet spłaty długu. Kwota wolna od potraceń dotyczy tylko umowy o pracę. W przypadku umowy o dzieło i umowa zlecenie kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi 0 zł,
 • komornik, który ściąga od dłużnika należności pieniężne, potrąca sobie z każdej wyegzekwowanej kwoty należną mu opłatę na koszty komornicze. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi ona 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia

Świadczenia wolne od zajęć:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia gotówkowe wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki: rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej,
 • świadczenia z programu Rodzina 500 plus.

Wiemy już jak to wygląda oficjalnie i jakie są zasady, ale żeby nie było tak poważnie pokażmy jak to wygląda w praktyce i jakie historie spotykają klientów.

Podsumowanie

Jeżeli chcemy uniknąć zajęcia naszego rachunku bankowego warto pamiętać o regularnej spłacie naszych zobowiązań. Mowa tu zarówno o ratach naszych pożyczek, jak i nałożonych na nas np. mandatach. Egzekucji z konta nie można zatrzymać – blokada zostaje usunięta po spłacie długu lub na wniosek wierzyciela. Cała ta sytuacja to nie tylko ogromny stres, ale także  koszty, które dodatkowo obciążają nasz już i tak nadszarpnięty budżet. Dlatego też warto kontrolować swoje finanse, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić.

Tagi: konto bankowezajęcie konta bankowego przez komornikasąd

Zaktualizowano: 07.11.2022

Dodano: 15.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top