Średnia krajowa 2022 – ile wynosi średnie wynagrodzenie?

Opublikowano: 15 Lip 2022 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę i otrzymujemy co miesiąc należne nam wynagrodzenie to znajdujemy się w określonym miejscu statystyk dotyczących wysokości pensji. Pewnie wielu z nas zastanawiało się, czy zarabiamy więcej czy mniej niż wynosi średnia krajowa. Fakty są takie, że ostatnimi czasy średnie wynagrodzenie znacznie wzrosło. Nawet pomimo tego, że przecież od 2020 roku gospodarka cierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Jednakże każdy medal ma dwie strony – na wzrost średniej krajowej wpływ ma także rosnąca inflacja.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co właściwie oznacza średnia krajowa,
 • jak wyliczane jest przeciętne wynagrodzenie,
 • co kształtuje średnią krajową,
 • o zmianach średniej krajowej na przestrzeni lat.
Średnia krajowa 2022 – ile wynosi średnie wynagrodzenie?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – definicja

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zwane też średnią krajową albo średnim wynagrodzeniem jest wskaźnikiem przeciętnego przychodu, jaki w ciągu jednego miesiąca osiąga jedna osoba zatrudniona w gospodarce narodowej. Dane na ten temat zawsze publikuje Główny Urząd Statystyczny. Oczywiście, wartość ta wyrażona jest w brutto, jest więc to średnia krajowa brutto. Jeżeli interesuje nas, ile będzie to „na rękę” wówczas należy z tego wyliczyć wartość netto.

Wysokość średniej krajowej 2022

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2022 roku? Według ostatniego komunikatu GUS, opublikowanego 11 maja 2022 roku, w I kwartale 2022 roku wysokość średniej krajowej wyniosła 6235,22 zł brutto. Wyrażając wartość średniego wynagrodzenia w netto, powiemy, że jest to 4485,12 zł. 

Metoda obliczania średniej krajowej

Wartość średniej krajowej obliczana jest tak, jak oblicza się każdą średnią arytmetyczną. W tym przypadku bierze się sumę wszystkich wynagrodzeń, a następnie dzieli przez liczbę zatrudnionych pracowników. Taka metoda jest oczywiście niedoskonała. Widać to bardzo wyraźnie przy dużych rozbieżnościach w zarobkach. Jeżeli weźmiemy trzech przykładowych pracowników, z czego jeden będzie zarabiał 3500 zł, drugi – 4000 zł, natomiast trzeci 16 500 zł, to wówczas średnio będą oni zarabiać 8000 zł. Tymczasem, gdybyśmy uwzględnili tylko te pensje, które nie są od siebie znacząco rozbieżne – czyli tych dwóch pierwszych pracowników – to wówczas średnia wyniosłaby tylko 3750 zł.

Ile kiedyś wynosiła średnia krajowa?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej opublikował informację dotyczącą wysokości średniej pensji w latach 1950-2021. Aby zobaczyć, jak kształtowała się średnia krajowa na przestrzeni lat, sięgnijmy po wyjątek z tej listy:

 • 1950 rok – średnia wynosi 551 zł,
 • 1953 rok – średnia wynosi już 920 zł,
 • 1962 rok – cały czas średnia rośnie i wówczas wynosi 1680 zł,
 • 1981 rok – kolejne dekady przyniosły wzrost do 7689 zł miesięcznie,
 • 1982 rok – kryzys gospodarczy i galopująca inflacja sprawiają, że pensja rośnie do 11 631 zł,
 • 1988 rok – wówczas średnia krajowa wyniosła 53 090 zł,
 • 1989 rok – początek transformacji ustrojowej, średnia krajowa na poziomie 206 758 zł,
 • 1994 rok – najwyższa średnia krajowa w historii, wynosząca 5 328 000 zł,
 • 1995 rok – po denominacji złotego średnia krajowa wyniosła 702,62 zł,
 • 2000 rok – średnia krajowa wynosi 1923,81 zł,
 • 2007 rok – średnia krajowa wynosi 2691,03 zł,
 • 2010 rok – średnia krajowa wynosi 3224,98 zł,
 • 2015 rok – średnia krajowa wynosi 3899,78 zł,
 • 2018 rok – średnia krajowa wynosi 4585,03 zł,
 • 2019 rok – średnia krajowa wynosi 4918,17 zł,
 • 2020 rok – średnia krajowa wynosi 5167,47 zł – widoczne skutki inflacji,
 • 2021 roku – dalszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które jest na poziomie 5662,63 zł.

Średnia krajowa w województwach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie różni się także pod względem województw. Dla każdego województwa średnia krajowa będzie nieco inna. Wygląda to w sposób następujący:

 • zachodniopomorskie - 5949 zł,
 • pomorskie - 6600 zł,
 • warmińsko-mazurskie - 5157 zł,
 • lubuskie - 5751 zł,
 • wielkopolskie - 5888 zł,
 • kujawsko-pomorskie - 5657 zł,
 • mazowieckie - 7450 zł,
 • podlaskie - 5649 zł,
 • dolnośląskie - 6644 zł,
 • łódzkie - 5845 zł,
 • świętokrzyskie - 5393 zł,
 • lubelskie - 5388 zł,
 • opolskie - 5868 zł,
 • śląskie - 6394 zł,
 • małopolskie - 6570 zł,
 • podkarpackie - 5270 zł

Jak widać gołym okiem różnice na tle województw są dość spore. Jeśli weźmiemy województwo mazowieckie z najwyższą średnią (7450 zł) i zestawimy je z województwem podkarpackim z najniżsżą średnią (5270 zł) to zauważymy, że różnica pomiędzymy tymi województwami w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu wynosi prawie 2200 zł.

Na co wpływ ma średnia krajowa?

To, na co wpływa średnie wynagrodzenie krajowe to chociażby wartość składek, jakie przedsiębiorca musi odprowadzać do ZUS. Jest także niezbędne przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń z Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Problemy ze średnią krajową

Wspomnieliśmy już o tym, że przeciętne wynagrodzenie będąc de facto średnią arytmetyczną może zaburzać obraz tego, ile Polacy przeciętnie zarabiają, zwłaszcza przy dużych rozbieżnościach w wysokości pensji. Jest to niewątpliwie kłopotliwe, jednakże to nie koniec mankamentów tego wskaźnika.

W określonych przypadkach jest tak, że średnia krajowa wyliczania jest z pensji pracowników zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Tymczasem nie jest to nawet połowa wszystkich pracujących Polaków. Aby mieć pełniejszy obraz, należy wziąć pod uwagę wszystkich pracujących, czyli też zatrudnionych w przedsiębiorstwach, gdzie pracuje mniej niż 9 osób oraz pracowników jednostek sfery budżetowej.

Źródło: dane GUS 

Zaktualizowano: 21.07.2022

Dodano: 01.06.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top