Czym jest pożyczka z gwarantem Rapida

W duecie jest łatwiej… Czym jest pożyczka z gwarantem

23 LIP 2019 Autor: Anna Szuberla

Kim jest gwarant? W jakich sytuacjach warto skorzystać z jego pomocy? Kiedy bank lub firma pozabankowa poprosi mnie o gwaranta? Jakie produkty z gwarantem są wiodące na rynku pozabankowym? Zapraszamy do lektury artykułu.

Kim jest gwarant?

Według definicji gwarant to osobowa, która zapewnia, że zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela zostaną wypłacone. Dłużnik to oczywiście kredytobiorca, wierzyciel w tej sytuacji to bank lub firma pozabankowa – kredyto- lub pożyczkodawca. Gwarant inaczej zwany jest poręczycielem. O co jednak chodzi w praktyce? Instytucja kredytująca redukuje ryzyko związanie z nieotrzymaniem pożyczonych pieniędzy poprzez dołączenie do umowy jeszcze jednej strony – gwaranta, który zapewnia, że jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał zobowiązania to ten przejmie na siebie jego ciężar. Jaki ma w tym interes? Żaden, oprócz pomocy kredytobiorcy. Ten bowiem bez gwaranta prawdopodobnie nie otrzymał by finansowania.

Gdzie szukać gwaranta?

Z racji tego, że gwarant nie ma żadnego interesu w poręczeniu naszej pożyczki, oprócz oczywiście bezinteresownej pomocy kredytobiorcy, najczęściej będziemy go szukać wśród rodziny lub znajomych. A jak zachować się, gdy ktoś poprosi nas o poręczenie kredytu lub pożyczki? Przede wszystkim zastanówmy się, czy mamy do tej osoby wystarczające zaufanie. Ryzykujemy bowiem tym, że jeżeli ona nie będzie spłacać kredytu, to ten ciężar przejdzie na nas. Z drugiej strony pomyślmy, czy kredytobiorcę stać na to, aby spłacać kredyt.

Co oferuje rynek pozabankowy w zakresie pożyczek z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem pojawiła się na polskim rynku pożyczek pozabankowych w 2017 roku i została przygotowana przeez firmę Rapida. Ta niestandardowa oferta bardzo szybko sprostała potrzebom swoich Klientów oraz zdobyła ich zaufanie. Charakteryzuje ją najwyższa na dzisiaj kwota na oświadczenie oraz długi okres kredytowania. Jest obecnie najtańszą pożyczką pozabankową bez dokumentowania dochodu oraz zbędnych formalności.

Spójrzmy, co oferuje nam produkt RAPIDA?

Dla kogo m. in. przeznaczona jest pożyczka z gwarantem RAPIDA:

  1. Dla niektórych Klientów jest to jedyna możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych z uwagi na posiadaną złą historię kredytową, posiadane zaległości w bankach lub instytucjach pozabankowych, czy obciążenia komornicze. Idąc dalej, to doskonały sposób na uregulowanie zaległych rat lub spłacanie innych posiadanych zobowiązań, jednym słowem „mała konsolidacja” i zamiana wielu rat na jedną mniejszą.
  2. To szybki sposób na uzyskania finansowania dla właściciela firmy lub gospodarstwa rolnego bez zbędnych formalności i przedstawiania szeregu dokumentów. Doświadczenie pokazuje, że zebranie kompletu dokumentów przez przedsiębiorcę może być czasochłonne, a czasem niemożliwe.
  3. To szybki sposób na uzyskanie finansowania dla osób pracujących za granicą, uzyskujących dochód nie tylko w walucie polskiej, ale i obcej. Doświadczenie pokazuje, że coraz mniej banków i instytucji pożyczkowych akceptuje dochody uzyskiwane za granicą lub wymogi stawiane takiemu Kredytobiorcy są trudne do spełnienia.
  4. To w końcu szybki sposób na uzyskanie finansowania dla każdej osoby w wieku 18 - 75 lat, która jest obywatelem Polski, nie jest w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wykazuje zdolność do pokrycia miesięcznej raty.

Kto może zostać poręczycielem (gwarantem)?

Poręczyciel (gwarant) musi być osobą w wieku 21 - 75 lat, który posiada obywatelstwo polskie, posiada dobrą historię kredytową i nie jest w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto Gwarant musi być osobą finansowo stabilną, gdyż jest odpowiedzialny za uiszczanie rat, w momencie gdy pożyczkobiorca nie dokona płatności.

Na czym polega odpowiedzialność poręczyciela (gwaranta)?

Poręczenie w prawie cywilnym: celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu. Dzięki zawarciu umowy poręczenia wierzyciel zyskuje dodatkową osobę, która zapewnia, że wypełni zobowiązanie za dłużnika. Poręczyciel, jako drugi dłużnik, odpowiada wobec wierzyciela osobiście, a więc całym swoim majątkiem, zarówno teraźniejszym, jak i przyszłym.

Reasumując, jeśli Kredytobiorca nie zapłaci raty, poręczyciel (gwarant) zobowiązany jest do natychmiastowego uregulowania zaległości. Ponadto poręczyciel (gwarant) ponosi całkowitą odpowiedzialność za spłatę w przypadku niewywiązywania się Kredytobiorcy z umowy, ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Kredytobiorcę lub śmierci Kredytobiorcy.

Jak złożyć wniosek?

Wystarczy uzupełnić dane w aplikacji wnioskomat.com. Aplikacja poprosi Klienta o dane osobowe, dane z dowodu osobistego, dane dotyczące zatrudnienia oraz wydatków i zobowiązań. Następnie przekieruje do instytucji, która w przeciągu kilku sekund wstępnie oceni zdolność finansową Klienta. Kolejnym krokiem - i chyba najważniejszym - będzie przekazanie wniosku do najbliższego miejscu zamieszkania Klienta Agentowi. Każdy Agent jest certyfikowany przez wnioskomat.com oraz posiada wpis do rejestru pośredników kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto wykazuje najwyższy poziom wiedzy i kompetencji, tak więc podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w biurze wskaże najlepsze rozwiązanie i skutecznie zakończy proces składania wniosku.

W duecie łatwiej…

W duecie jest łatwiej, wracając do tytułu artykułu. Pożyczka z gwarantem jest niestandardową formą pożyczki, opartą głównie na zaufaniu i poręczeniu przez drugą osobę Doświadczenie pokazuje, że racjonalne i rozsądne podejście do tego typu pożyczania, pomaga w rozwiązaniu wielu problemów finansowych, spłaty innych zobowiązań czy poprawy historii kredytowej, która daje większą szansę na uzyskanie w przyszłości kredytu w banku.

Top