Darmowy kalkulator zdolności kredytowej to narzędzie, które pozwoli na sprawdzenie zdolności kredytowej przy wskazanych dochodach gospodarstwa domowego. Weryfikacja zdolności kredytowej jest kluczowym czynnikiem przy udzieleniu kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego i podstawą do wydania pozytywnej decyzji kredytowej. Kalkulator zdolności kredytowej pomoże Ci poznać szacunkową, maksymalną kwotę kredytu.

Jak obliczyć zdolność kredytową za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej?

Czynników służących do oceny zdolności kredytowej jest bardzo wiele. Również instytucje finansowe podchodzą do oceny zdolności kredytowej w indywidualny sposób. Jednak skorzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej pomoże wstępnie ocenić kwotę kredytu hipotecznego albo kwotę kredytu gotówkowego, na który możemy sobie pozwolić. Aby sprawdzić zdolność kredytową wystarczy podać kilka podstawowych informacji.

Kalkulator zdolności kredytowej wnioskomat.com obsługuje się w bardzo prosty sposób.

W pierwszej kolejności wprowadź dochód miesięczny, jaki będzie wykazywany we wniosku kredytowym. Następnie podaj miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Konieczne jest też wskazanie liczby osób na utrzymaniu.

Kolejny krok to wprowadzenie danych kluczowych dla zdolności kredytowej: wysokości miesięcznych rat kredytów oraz limitów na kartach kredytowych i ROR.

Wybierz typ kredytu, o jaki wnioskujesz. W tym miejscu masz do wyboru: kredyt gotówkowy albo kredyt hipoteczny. Wprowadź oprocentowanie kredytu, o jaki chcesz się ubiegać oraz okres kredytowania.

Po naciśnięciu przycisku oblicz kalkulatora zdolności kredytowej prezentowana jest szacunkowa, maksymalna kwota kredytu gotówkowego albo kredytu hipotecznego, jaką możesz otrzymać.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest to, w najprostszym ujęciu, nasza zdolność do spłaty zobowiązania, które chcemy zaciągnąć, terminowego regulowania nowych rat kredytu i oddania kapitału wraz z odsetkami w terminie przewidzianym umową kredytową.

Obliczenie zdolności kredytowej jest zadaniem instytucji finansowej, która uwzględnia nasze obecne zobowiązania finansowe, a także nowe zobowiązanie wynikające z przyszłej umowy kredytowej.

Bank oblicza zdolność kredytową w oparciu o:

  • przedstawione dokumenty finansowe albo oświadczenie klienta o dochodach,
  • dane z Biura Informacji Kredytowej o aktualnie płaconych zobowiązaniach,
  • kwotę nowego zobowiązania.

Ponadto w przypadku kredytu hipotecznego zdolność kredytowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam ocenić przybliżoną wartość nieruchomości, jaką będziemy mogli zakupić.

Jakie czynniki mają wpływ na Twoją zdolność kredytową, czyli od czego zależy zdolność kredytowa?

Bank lub inna instytucja finansowa do obliczania zdolności kredytowej przyjmuje przede wszystkim wysokość i regularność dochodów. Dzieje się tak zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, jak i kredytu gotówkowego.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość zdolności kredytowej jest suma zobowiązań finansowych, jakie obecnie płacisz.

Do oceny zdolności kredytowej wliczane są także taki czynniki, jak:

  • typ kredytu, jaki chcesz zaciągnąć - inne regulacje obowiązują banki w zakresie wyliczania zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego, a inne dla kredytu gotówkowego; bank będzie brał także pod uwagę kwotę kredytu, jaką chcesz uzyskać, która w trakcie procesu oceny zdolności kredytowej może ulec zmianie
  • forma zatrudnienia - bank inaczej ocenia osoby zatrudnione na umowie o pracę, inaczej na umowach cywilno-prawnych, a odmienne metody obliczania zdolności kredytowej stosuje dla przedsiębiorców,
  • wydatki ponoszone na utrzymanie gospodarstwa domowego - dla banku będzie miało znaczenie, czy posiadasz samochód, a także ile osób jest w Twoim gospodarstwie domowym, w tym ile osób zarabia, a ile pozostaje na jego utrzymaniu,
  • dotychczasowa historia kredytowa odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej - bank bardziej zaufa kredytobiorcy, który w przeszłości wywiązywał się z zaciągniętych zobowiązań, terminowo i rzetelnie spłacał raty kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego

Sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej

Aby zwiększyć zdolność kredytową można działać na kilka sposób. Niektóre z nich przynoszą efekty od razu, a na efekty zastosowania innych z nich trzeba będzie poczekać. Każdy z nich przybliża klienta do wyżej kwoty kredytu i lepszej oceny zdolności kredytowej.

Porządki w finansach

Zanim zaczniesz ubiegać się o kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny zrób porządki w swoich finansach. Rekomendowane jest tutaj, aby zamknąć limity kart kredytowych z których nie korzystasz albo spłacić mniejsze kredyty gotówkowe. Ocena zdolności kredytowej odbywa się głównie na podstawie posiadane zobowiązania finansowe, a im mniej ich będzie i na niższą kwotę, tym bardziej wiarygodny będziesz jako kredytobiorca.

Zwiększenie dochodów 

Kalkulator zdolności kredytowej uwzględnia całość dochodów, jakie do niego wprowadzisz. Jednak bank czy instytucja finansowa nie będzie już taka liberalna. Dochody muszą spełniać konkretne wymogi np. w zakresie ciągłości i czasu ich trwania. Jeśli dziś wykonujesz zlecenia lub pracujesz dodatkowo w ramach umowy o dzieło, postaraj się odpowiednie udokumentowanie tego faktu tak, aby bank zaakceptował to źródło dochodu.

Sprawdzenie informacji w Biurze Informacji Kredytowej

Oprócz wysokości dochodu na poziom wysokiej zdolności kredytowej ma wpływ ilość i jakość spłacanych zobowiązań, które widnieją m.in. w Biurze Informacji Kredytowej.

Warto zadbać o cykliczne sprawdzanie danych w raportach o nas jako o potencjalnych kredytobiorcach, nie tylko przed złożeniem wniosku o kredyt. Dzięki temu dowiemy się, czy nie mamy nawet drobnej zaległości w spłacie np. zapominanej karty kredytowej, która może stanowić podstawę odmowy przy udzieleniu kredytu, nawet przy wysokiej zdolności kredytowej.

Udzielenie kredytu z drugą osobą

Banki chętniej udzielają kredytów dla kilku kredytobiorców niż dla jednego. Transakcja z kilkoma osobami zmniejsza ryzyko banku, ponieważ, w jego ocenie, kolejna osoba, zweryfikowana uprzednio przez bank, będzie w stanie spłacać zobowiązanie w sytuacji problemów pierwszego kredytobiorcy.

Dołączenie współkredytobiorcy do wniosku jest czasami jednym ratunkiem, gdy brak zdolności kredytowej jest powodem odmowy dla pierwszego z nich.

Stan cywilny a zdolność kredytowa

Nie tylko wysokość dochodów ma wpływ na zdolność kredytową. Dla banku będzie ważny także stan cywilny wskazany we wniosku kredytowym. Osoby żyjące w związkach małżeńskich postrzegane są jako osoby bardziej wiarygodne dla banku. Banki przyjmują też inne koszty utrzymania dla osób gospodarujących wspólnie.

Jednak w sytuacji, gdy małżonek ma złą historię w Biurze Informacji Kredytowej jego obecność we wniosku kredytowym może skazać ten wniosek na odmowę ze strony banku. Wtedy rozwiązaniem może być zawarcie umowy rozdzielności majątkowej, która pozwoli na nieuwzględnianie małżonka w ocenie zdolności kredytowej.

Skorzystanie z porównywarki kredytów

Kalkulując zdolność kredytową bank bierze pod uwagę również wysokość przyszłej raty kredytu. Aby zwiększyć zdolność kredytową warto skorzystać z kalkulatora raty kredytu hipotecznego albo gotówkowego, aby wybrać najlepszą ofertę z możliwie najniższą ratą.

Pomocne będą tutaj wszelkiego rodzaju kalkulatory kredytu oraz porównywarki kredytów. Szukając najlepszej oferty warto również skorzystać z pomocy doradcy kredytowego.

Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem czy ze stałym?

Roczna stopa oprocentowania ma niebagatelne znaczenie przy określaniu tego, jaka będzie maksymalna kwota kredytu. To, jakie zobowiązanie chcemy zaciągnąć i z jakim warunkami cenowymi będzie miało przełożenie na naszą zdolność kredytową. Również rodzaj zobowiązania, jakie wybierzemy bank będzie musiał uwzględnić w obliczaniu zdolności kredytowej.

Zmienne oprocentowanie kredytu w dobie wzrostu stóp procentowych generuje ryzyko, że rata kredytu może wzrosnąć i klienta banku musi być stać na jej comiesięczną zapłatę. Banki muszą uwzględniać ten czynnik przy obliczaniu zdolności kredytowej. Co więcej banki aktualnie zobligowane są do uwzględniania podwyższonej stopy referencyjnej w zakresie kredytu hipotecznego.

Skorzystanie z produktów dodatkowych

Cena kredytu czy pożyczki, jaką zaciągamy na wpływ na naszą zdolność kredytową. Gdy rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO nowego kredytu zostanie nawet nieznacznie obniżona może to mieć przełożenie na maksymalną kwotę kredytu, jaką możemy uzyskać. Warto więc zapytać w banku lub posłuchać podpowiedzi doradców co do skorzystania z dodatkowych produktów pozwalających na obniżenie np. prowizji kredytu gotówkowego czy marży kredytu hipotecznego. Nie tylko zaoszczędzimy na mniejszej racie kredytu w przyszłości, ale też możemy zyskać wyższą kwotę kredytu teraz.

Zmiany zdolności kredytowej Polaków na przestrzeni lat

Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami interesujących zjawisk w zakresie zdolności kredytowej Polaków. Z jednej strony rosnące płace, a z drugiej rosnące oprocentowanie kredytu hipotecznego (i innych produktów kredytowych) na skutek rosnących stóp procentowych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła dodatkowe regulacje dla banków, które mają obowiązek obliczyć zdolność kredytową z uwzględnieniem 5% buforu na wypadek wzrostu stopy referencyjnej.

W dobie historycznie niskich stóp procentowych zdolność kredytowa Polaków była rekordowo wysoka, ale wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej regularnie malała do historycznie niskich poziomów. Zwłaszcza zdolność kredytowa w zakresie kredytu hipotecznego zmniejszyła się dramatycznie. Ponadto niektóre gospodarstwa domowe muszą teraz obsługiwać ratę kredytu hipotecznego nawet dwukrotnie wyższą.

Tym bardziej teraz znaczenia nabiera kalkulator zdolności kredytowej, który pozwala na wstępną ocenę zdolności kredytowej.

 

Podobne artykuły

22 Lip 2022

Pogorszenie zdolności kredytowej Polaków

Co to jest zdolność kredytowa i gdzie występuje? Chcąc zaciągnąć w banku jakiekolwiek zobowiązanie, takie jak kredyt hipoteczny czy gotówkowy

25 Wrz 2023

Pożyczka bez zdolności kredytowej – gdzie i na jakich warunkach można ją uzyskać?

Czym jest brak zdolności kredytowej? Zdolność kredytowa to inaczej mówiąc możliwość spłaty przez nas kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami

06 Maj 2021

Co to jest zdolność kredytowa?

Do czego służy zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to inaczej mówiąc przestrzeń finansowa, jaką klient posiada do spłaty nowej raty kredytu np.

08 Lis 2023

Zdolność kredytowa w kredytach gotówkowych online. Jak banki weryfikują klientów przez internet?

Czym jest zdolność kredytowa? Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego wraz z odsetkami

24 Lut 2024

Szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej – kto może ją dostać? Dla kogo szybkie pożyczki bez BIK?

W większości firm, które udostępniają szybką pożyczkę bez weryfikacji zdolności kredytowej to firmy pozabankowe. W bankach nie ma takiej możliwości, by otrzymać

09 Maj 2024

Ile się czeka na kredyt gotówkowy? Jak przebiega weryfikacja wniosku o kredyt gotówkowy?

kredytowej) i wymagana zdolność kredytowa może przyspieszyć podjęcie decyzji przez bank o udzieleniu kredytu. Ile czeka się na kredyt gotówkowy

05 Lis 2021

Co to jest kredyt na oświadczenie?

jest zwykle w określonych miesiącach w roku? Kredyt na oświadczenie jest więc odpowiedzią dla tych z klientów, którzy posiadając zdolność kredytową chcą

27 Marzec 2021

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

nie ma zdolności kredytowej na zaciągnięcie nowego kredytu gotówkowego na oczekiwaną kwotę gotówki, ale ta możliwość pojawia się w przypadku,

Top