Dane o wynikach finansowych polskich firm

Opublikowano: 2023-09-14 12:00 Dagmara Konik 3 min. czytania

Dane o wynikach finansowych polskich firm

Dane o wynikach finansowych polskich firm

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszej połowie roku wzrosły nie tylko przychody polskich przedsiębiorstw, ale wzrosły także ich koszty. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez GUS, polskie przedsiębiorstwa w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku osiągnęły wynik finansowy netto na poziomie 157,3 mld zł. co oznacza, że ich łączny wynik finansowy netto był lepszy o blisko 16,9 procent niż przed rokiem.

Przy sporządzaniu swojego raportu GUS wziął pod uwagę wyniki niefinansowych przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, które zatudniają co najmniej dziesięć osób.  Przychody badanych przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły ponad 3 040 mld zł, a koszty ich uzyskania ponad 2 850 mld zł.

Przychody badanych podmiotów ogółem wyniosły o 28 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży produktów stanowiły 56,7 procent przychodów ogółem, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 39,9 procent przychodów ogółem. 1,5 procent ogółu przychodów stanowiły pozostałe przychody operacyjne, a 1,9 procent przychodów ogółem przychody finansowe. 

Koszty ogółem w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły prawie 29 procent więcej niż rok temu. W strukturze kosztów zdecydowaną większość stanowiły koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Było to 96,9 procent. Pozostałe koszty operacyjne odpowiadały za 1,2 procent, a koszty finansowe za 1,9 procent. 

GUS przebadał wyniki blisko 46 tysięcy firm. Najwięcej firm małych, zatrudniających od 10 do 49 osób. Wśród wszystkich przebadanych firm było ich 61,4 procent. 30,2 procent czyli blisko jedną trzecią stanowiły średnie przedsiębiorstwa w których pracuje od 50 do 249 osób. Dużych firm czyli takich, które zatrudniają powyżej 250 pracowników było najmniej, bo tylko 8,4 procent.

Duże przedsiębiorstwa mimo że są najmniej liczbą grupą, wygenerowały w pierwszej połowie 2023 roku największe przychody i najlepszy wynik finansowy netto. Ich przychody wyniosły pond 1 943 mld zł. Ich łączny wynik finansowy netto wynosił ponad 97 mld zł, czyli niecałe 62 procent wyniku finansowego wygenerowanego przez wszystkie zbadane polskie firmy.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 14.09.2023

Dodano: 14.09.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top