GUS podał dane o stopie bezrobocia w grudniu

Opublikowano: 2023-01-25 10:30 Dagmara Konik 2 min. czytania

GUS podał dane o stopie bezrobocia w grudniu

GUS podał dane o stopie bezrobocia w grudniu

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w grudniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,2 procent. To nieco więcej niż przyniosły wrzesień, październik oraz listopad ubiegłego roku. W każdym z tych miesięcy stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 5,1 procent.

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 812,3 tys. wobec 800,2 tys. osób miesiąc wcześniej.

W ubiegłym miesiącu zarejestrowano 113 tys. nowych bezrobotnych, czyli o 11,4 procent więcej rok do roku, ale o 1,1 procent mniej niż w listopadzie. Wyrejestrowano z urzędów pracy natomiast 100,9 tys. osób. To spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz grudnia 2021 roku o ponad 9 procent.

Z tytułu podjęcia pracy urzędy w zeszłym miesiącu wycofały z rejestrów 59,6 tys. osób. To o ok. 0,7 procent więcej niż w listopadzie 2022 roku, ale o 6 procent więcej w ujęciu rocznym. Wpływ na to może mieć spadek liczby ofert dla bezrobotnych. W grudniu 2022 r. zgłoszono ich 68,3 tys., a przed rokiem 97 tysięcy.

Porównując grudzień 2022 do grudnia 2021 bezrobotnych ubyło 82,9 tys., a w skali dwóch lat 234,1 tys.

W grudniu 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy w Polsce zgłosili do urzędów pracy w sumie 67,1 tysięcy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w grudniu spadło jednak w porównaniu z listopadem o 3 tys. osób.

Według danych opublikowanych 1 grudnia 2022 roku Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w październiku 2022 r. 3 procent w Polsce wobec 6 procent w Unii Europejskiej i 6,5 procent w strefie EURO. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie miejsce, po Czechach (2,1procent), pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Ekonomiści PIE prognozują wzrost bezrobocia do 5,8 procent w tym roku.

Zaktualizowano: 25.01.2023

Dodano: 25.01.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top