Poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Czy będzie wycofanie zmian o BFG?

Opublikowano: 2022-08-04 13:30 Dagmara Konik 2 min. czytania

Poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Czy będzie wycofanie zmian o BFG?

Poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Czy będzie wycofanie zmian o BFG?

W dniu dzisiejszym Senat zgłosił poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Mają one na celu rozszerzenie zakresu gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tysięcy zł. Dodatki energetyczne mają zostać zróżnicowane i być przyznawane w innej wysokości dla osób korzystających z gazu, innej dla opalających dom pelletem, a innej w przypadku oleju opałowego.

Źródłem finansowania dodatku ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 a zakładany maksymalny limit wydatków na te dodatki ma wynieść w 2022 roku 11,5 mld zł. Ustawa przewiduje również, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów ok. 9,5 mld zł będzie pochodziło z NBP. W ustawie dodatkowo przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Senat zaproponował równocześnie skreślenie przepisów, które nie odnoszą się do dodatku węglowego. Chodzi o artykuły ustawy odnoszące się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeszcze inna poprawka przewiduje przyznanie Radzie Ministrów – na wniosek ministra finansów – prawo do umorzenia w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym.

Ustawę poparło 98 senatorów, jeden był przeciw, jeden się wstrzymał. Ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu więc już w dniu jutrzejszym senackimi zmianami będą zajmować się posłowie. Rząd nie chce rozszerzać dodatku na inne gospodarstwa, przynajmniej nie w tej ustawie jest więc pewne, że te zmiany zostaną odrzucone. Nowe rozwiązania mają się znaleźć w zupełnie nowej ustawie. Tymi nowymi rozwiązaniami Sejm zajmie się dopiero w połowie września, czyli po wakacjach parlamentarnych.

Zaktualizowano: 04.08.2022

Dodano: 04.08.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top