Co to jest crowdfunding?

Opublikowano: 29 Wrz 2022 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Współcześnie istnieje bardzo wiele różnych sposób finansowania projektów, inicjatyw czy przedsięwzięć. Najprostszym sposobem jest sięgnięcie do własnych środków. Jednakże w sytuacji, kiedy nie posiadamy wystarczającej kwoty musimy szukać innego źródła pieniędzy. Bardzo dużą popularność zyskał w tej materii crowdfunding.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest crowdfunding?

Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to sformułowanie wywodzące się z języka angielskiego, składające się z dwóch wyrazów: „crowd” – tłum oraz „funding” – finansowanie. Jeżeli byśmy chcieli używać polskiego odpowiednika, to możemy powiedzieć, że jest to finansowanie społecznościowe. W sposób swobodny możemy używać tych dwóch pojęć naprzemiennie, gdyż są to synonimy.

Jak sama nazwa wskazuje crowdfunding to taki sposób finansowania, w który zaangażowanych jest wiele osób. Idea finansowania danej inicjatywy przez więcej niż jedną osobę wcale nie jest taka nowa – już wiele lat temu na rynku istniały podmioty, które działały dzięki swoim udziałowcom czy fundatorom. Jakkolwiek crowdfunding jest metodą nowoczesną, której działanie jest możliwe z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Crowdfunding – jak to działa?

Podstawowe założenie funkcjonowania finansowania społecznościowego polega na tym, że pomysłodawca albo organizator przedstawia dany produkt, usługę bądź cel, a następnie dobrowolni sponsorzy, nazywani też inwestorami wpłacają dowolną kwotę na realizację tej inicjatywy. Co jest tutaj ważne, to fakt, że crowdfunding nie może się odbywać bez internetu. Dzięki temu możliwe jest finansowanie różnego rodzaju projektów, co często różni się w praktyce ze względu na ich specyfikę. Dlatego też wyróżniamy różne typy crowdfundingu.

Zanim jednak przyjrzymy się podziałowi finansowania społecznościowego, to musimy dodać, że w praktyce crowdfunding odbywa się na różnego rodzaju platformach internetowych. Platformy te są obsługiwane przez serwery. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą bez problemu, szybko i od razu znaleźć się na takiej platformie i wziąć udział w crowdfundingu.

Crowdfunding może być alternatywą do finansowania w postaci kredytu gotówkowego albo kredytu firmowego, zwłaszcza dla nowych firm. 

Finansowanie społecznościowe – podział

Możemy mówić o czterech rodzaj crowdfundingu. Będą to:

  • crowdfunding udziałowy,
  • crowdfunding pożyczkowy,
  • crowdfunding nagradzający,
  • crowdfunding dotacyjny.

W przypadku crowdfundingu udziałowego inwestorzy stają się udziałowcami w spółce. To sprawia, że nabywają oni prawa korporacyjne. Platformy obsługujące ten rodzaj crowdfundingu to np. findfunds.pl czy beesfund.pl.

Crowdfunding pożyczkowy zgodnie ze swoją nazwą opiera się na idei pożyczania środków finansowych na określony procent. Pomysłodawca korzysta z pieniędzy wpłaconych przez inwestorów, przy czym zobowiązuje się zwrócić wszystkim ich należności wraz z określonymi odsetkami. W Polsce można znaleźć takie działania na stronie kokos.pl.

Z kolei crowdfunding nagradzający polega na tym, że szerokie grono dawców kapitału może liczyć na nagrody rzeczowe. Zazwyczaj jest tak, że organizator decyduje się dać nagrodę temu z inwestorów, który przekazał najwięcej środków, aczkolwiek w ramach jednej akcji może być więcej niż tylko jedna nagroda. Nagrodami są cenne przedmioty, pamiątki, książki, autografy, gadżety, itp. Regularnie crowdfunding nagradzający prowadzą m.in. dziennikarze z kanału youtubowego Kanał Sportowy.

Crowdfunding dotacyjny polega przede wszystkim na działalności charytatywnej. Organizator wskazuje daną potrzebę lub cel – np. leczenie, rehabilitacja, pomoc materialna osobom ubogim, itd. - a inwestorzy wpłacają środki nie otrzymując w zamian nic, poza ewentualnymi podziękowaniami. Warto wiedzieć, że w tym przypadku zastosowania nie mają przepisy prawa dotyczące zbiórek publicznych. W Polsce przykładami platform tego rodzaju crowdfundingi są: zrzutka.pl oraz siepomoga.pl.

Kim są organizatorzy akcji crowdfundingowych?

W finansowaniu społecznościowym biorą udział różne osoby oraz podmioty. Często można spotkać wśród nich przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Inni będą się starali przekonać inwestorów pokazując korzyści, jakie mogą płynąć ze świadczenia usługi przez ich firmę. Niektórzy starają się też wykorzystać crowdfunding do realizacji mniej lub bardziej oczywistych projektów biznesowych.

Ciekawą grupę organizatorów stanowią także informatycy, których interesować będzie tworzenie oprogramowania komputerowego – co też wymaga odpowiednich funduszy. Sporo jest tutaj także osób prywatnych. Na przykład w crowdfundingu nagradzającym możemy znaleźć sportowców, którzy będą zbierali fundusze np. na wyjazd zagraniczny połączony z uprawianiem danej dyscypliny w zamian za chociażby zdobyte medale. Z kolei crowdfunding dotacyjny posiada ogromną liczbę organizatorów, którzy zbierają środki dla swoich bliskich czy przyjaciół.

Crowdfundig a zmiany w prawie

29 lipca 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Wprowadziła ona znaczne zmiany w funkcjonowaniu crowdfundingu w Polsce. Oto najważniejsze modyfikacje:

  • trzeba mieć pozwolenie na prowadzenie platformy crowdfundingowej – dotychczas nie trzeba było mieć takiego prawa, a prowadzenie platformy mieściło się w regułach swobody działalności gospodarczej,
  • zezwolenie na prowadzenie platformy będzie obowiązywało nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na świadczenie usług płatniczych będzie kosztowało 4500 euro – dotyczy ono także tych właścicieli platform, którzy korzystają z usług innych podmiotów w tym aspekcie,
  • Komisja Nadzoru Finansowego będzie kontrolowała platformy crowdfundingowe – oprócz tego za sprawowany nadzór właściciele będą musieli uiszczać coroczną opłatę na rzez KNF w wysokości nie mniejszej niż 750 euro,
  • właściciele platform crowdfundingowych będą zobowiązani do zachowywania tajemnicy zawodowej.

Jak widać działalność, która jeszcze do niedawna była całkiem swobodna, dziś już podlega bardzo poważnym restrykcjom prawnym. Nie bezzasadne jest więc pytanie o to, czy w związku z tym przyszłość crowdfundingu nie jest zagrożona?

Tagi: crowdfunding zaletycrowdfunding

Zaktualizowano: 07.11.2022

Dodano: 31.08.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top