Co to jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Opublikowano: 21 Paź 2021 Sylwia Chrószcz 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Czy istnieje rozwiązanie, które pozwoli naszym najbliższym, szybko uzyskać zgromadzone przez nas oszczędności na rachunkach bankowych w przypadku naszej śmierci? Odpowiedź brzmi: TAK!

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Co to jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to narzędzie zagwarantowane w art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo Bankowe. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest formą zapisu bankowego, który może złożyć każdy posiadacz jednego z trzech rodzajów rachunków bankowych:

Wkładca, bo tak jest również określana osoba, która składa dyspozycję wkładu – może złożyć jedną lub kilka dyspozycji wkładu na wypadek śmierci, zarówno w jednym banku, jak i w kilku bankach. W dyspozycji wkładem możesz uwzględnić zarówno jedną osobę jak i kilka osób, a przydział środków dla danej osoby możesz określić kwotowo, jak i procentowo.

W praktyce wydaje się, że łatwiejszym rozwiązaniem jest określenie procentowego udziału, z uwagi na to, że składając dzisiaj dyspozycję, nie wiesz ile będzie środków na Twoim koncie po Twojej śmierci. Dodatkowo niewiadomą jest, jakie będą wówczas ograniczenia ustawowe co do wysokości maksymalnych kwot możliwych do zrealizowania w ramach dyspozycji.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące dyspozycji wkładem na wypadek śmierci?

Oczywiście istnieją ograniczenia! 

Pierwszym ograniczeniem jest możliwość złożenia dyspozycji wkładem tylko na rzecz osób blisko spokrewnionych. Zgodnie z ustawą, może to być zapis na rzecz zstępnych, wstępnych, małżonka i rodzeństwa. Oznacza to, że nie będziesz mógł wydać takiej dyspozycji na rzecz osób niespokrewnionych lub dalszych krewnych, na przykład kuzynów. Warto nadmienić również, że osoby niepełnoletnie mogą być beneficjentem takiej dyspozycji.

Drugim ograniczeniem jest maksymalna kwota jaką może zostać objęta dyspozycja, lub łącznie wszystkie dyspozycje wkładem na wypadek śmierci wkładcy. Zgodnie z ustawą, jest to kwota nieprzekraczająca równowartości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zatem w przypadku realizacji dyspozycji wkładem, do obliczeń będzie brana kwota z miesiąca poprzedzającego miesiąc śmierci posiadacza rachunku.

Przykładowo: przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez GUS w lutym 2021 wynosi 5 568,82 zł, co oznacza, że łączna wartość zapisu lub zapisów, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 111 376,40 zł. Pamiętaj, że to ograniczenie dotyczy zarówno dyspozycji złożonych w obrębie jednego banku, jak i wszystkich dyspozycji, które złożysz do rachunków posiadanych w innych bankach.

Trzecim ograniczeniem jest brak możliwości złożenia takiej dyspozycji do rachunku wspólnego.

Jak się składa dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycję taką możesz złożyć w jednym lub kilku bankach, w którym masz jeden lub wszystkie wymienione w ustawie formy rachunków.

Dyspozycja to na ogół jedno lub dwustronicowy dokument, który składasz w banku. Dyspozycja zawiera przede wszystkim: Twoje dane jako osoby wydającej dyspozycję, dane beneficjenta czyli osoby, której chcesz przeznaczyć środki finansowe, numery rachunków, które podlegają dyspozycji oraz formę przydziału środków dla danej osoby – kwotową lub procentową.

Co ważne, w momencie składania dyspozycji, beneficjent nie musi być obecny – jednak istotne jest to, abyś podał dokładne dane tej osoby takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz inne dane wymagane przez dany bank, niezbędne do potwierdzenia tożsamości tej osoby w momencie chęci odbioru środków.

Te informacje są również potrzebne w banku dlatego, że ustawa zobowiązuje banki do poinformowania osób wskazanych w dyspozycji o fakcie dokonanego zapisu środków i ich odbioru. Dyspozycja nie ma charakteru umowy, a to oznacza, że w każdej chwili możesz ją odwołać lub zmienić.

Dlaczego warto złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Dlatego, że jest to proste, szybkie i pozbawione dodatkowych formalności rozwiązanie, które zapewni Twoim bliskim łatwy dostęp do zgromadzonych przez Ciebie środków po Twojej śmierci, tak naprawdę jeszcze zanim zacznie się postępowanie spadkowe.

Środki finansowe objęte zapisem na wypadek śmierci są wyłączone z masy spadkowej, co powoduje, że Twoi bliscy otrzymają je niezależnie od postępowania spadkowego, bez stresu i czasu poświęconego na dokonanie formalności spadkowych.

Koszt złożenia takiej dyspozycji jest raczej niewielki i wynika z Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w Twoim banku i na dziś, w zależności od banku, waha się w granicach od 0 zł do 30 zł. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest elastycznym rozwiązaniem, co powoduje, że dziś złożona dyspozycja może być dowolnie przez Ciebie zmieniana lub wycofana, a także wycofana i ponownie złożona.

Przy zmianach dyspozycji takich jak, zmiana nazwiska córki, która wyszła za mąż, czy danych adresowych - nie poniesiesz dodatkowych opłat. Przy innych zmianach, bank może naliczyć Ci opłatę za zmianę w dyspozycji wkładu, jednak są to koszty zbliżone do tych, które obowiązują przy jej ustanawianiu.

Podsumowanie 

Jeśli zależy Ci na prostym, szybkim i dość tanim rozwiązaniu, dzięki któremu Twoi bliscy będą zabezpieczeni finansowo, bez konieczności wykonania żmudnej i czasochłonnej procedury spadkowej to dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest świetnym rozwiązaniem.

Zaktualizowano: 29.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top