Czy rolowanie kredytu to dobry sposób na problemy finansowe w firmie?

Opublikowano: 09 Paź 2023 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

W każdej firmie sprawy toczą się własnym tempem i mają indywidualny przebieg. Dobrze, jeśli nam się powodzi, odnotowujemy zyski, a przedsiębiorstwo rozwija się prężnie na rynku w branży, w której działa. Niestety, życie nie jest jedynie pasmem sukcesów. Niejednokrotnie spotykają nas różnego rodzaju kłopoty. Te, które dotyczą finansów wyjątkowo często przydarzają się przedsiębiorcom i to z różnych powodów. Niekiedy chcąc sobie poradzić z problemem właściciel firmy może rozważać rolowanie pożyczki bądź kredytu. Warto zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będzie to korzystne wyjście z sytuacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • na czym polega rolowanie kredytu,
  • co polskie prawo mówi na temat rolowania pożyczek,
  • kiedy można zdecydować się na rolowanie zobowiązań,
  • czy można sobie poradzić z problemami w firmie bez rolowania kredytu.
rolowanie kredytu

Rolowanie kredytu - kontrowersji nie brakuje

Czym w ogóle jest rolowanie kredytu? Najprościej mówiąc jest to zaciąganie kolejnego zobowiązania na poczet spłaty aktualnego długu, co ma na celu wydłużyć okres spłaty, a także w niektórych przypadkach uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania, takie jak np. niższe oprocentowanie. Teoria nie brzmi najgorzej, ale praktyka już wcale nie musi być taka kolorowa. Kolejny dług, przed spłaceniem poprzedniego może być początkiem powstania spirali zadłużenia

Rolowanie pożyczek może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, jeżeli okazałoby się, że koszty związane z poprzednim zobowiązaniem sumują się z kosztami kolejnego zobowiązania, co w efekcie daje taką sumę, która de facto przekracza prawnie ustalone limity. Kwestia jest jest regulowania przez przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Jak mówi jej treść, koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 25% kwoty zobowiązania i choć mogą się zwiększać co roku o 30%, to jednak nie mogą przekroczyć 100% wartości kredytu. 

Wyrok sądu z 2022 roku jasno opiniuje rolowanie kredytu

W 2022 roku Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na zjawisko rolowania kredytu, gdzie w efekcie klienci byli obciążani kosztami w wysokości przekraczającej ustawowe limity. Po podjętych przez Rzecznika krokach prawnych, dnia 9 czerwca 2022 roku zapadł przełomowy wyrok sądu w tej sprawie. Cytat z Sygn. akt VI C 1926/21:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny (...) nakazuje pozwanemu Kim Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na udzielaniu przez spółkę kolejnych pożyczek konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty pierwszej pożyczki udzielonej mu przez spółkę lub innego kredytodawcę, gdzie koszty pierwszej pożyczki zaliczane są do całkowitej kwoty kolejnej pożyczki (tzw. rolowania pożyczki), co powoduje przekroczenie ustawowych limitów dla pozaodsetkowych kosztów pożyczki nałożonych na konsumenta i jest sprzeczne z art. 36a w związku z art. 36b i art. 36c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.), w sytuacji gdy spółka oraz inni kredytodawcy są spółkami zależnymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) od Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000453034.

Rolowanie kredytu jest w końcu legalne czy nie?

Bardzo ważne pytanie brzmi: jak interpretować powyższy wyrok? Otóż rolowanie kredytu jest nieuczciwe wtedy, jeśli podmiot finansujący postąpi wbrew przepisom Ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli zaś dojdzie do takiej sytuacji, w której kredytobiorca zaciągnie kolejne zobowiązanie na poczet spłaty aktualnego długu, ale z zachowaniem przepisów ustawowych, to wówczas taka praktyka w żaden sposób nie łamie prawa. 

Na jakie problemy w firmie może pomóc rolowanie kredytu?

Na pewno rolowania kredytu nie można polecić jako stałej praktyki radzenia sobie ze wszystkimi problemami w firmie. Nie warto decydować się na to, jeśli przez długi czas firma ma kłopoty z płynnością. Seria umów kredytu może przysporzyć przedsiębiorstwu zdecydowanie więcej kłopotów niż korzyści. Natomiast, jeśli aktualnie spłacasz jakieś zobowiązanie i wiesz, że możesz się spóźnić ze spłatą, bo dopiero za jakiś czas otrzymasz od kontrahenta środki, które Ci się należą to rolowanie pożyczki w rozsądnych granicach może okazać się pomocne. Dzięki temu możesz uniknąć negatywnego wpisu do baz BIK

Jakie są alternatywy dla rolowania kredytu?

Jeśli wiesz, że nadciągają problemy z terminową spłatą zadłużenia, to warto w pierwszej kolejności zgłosić się z tym do banku lub pożyczkodawcy. Skontaktuj się doradcą bądź pracownikiem instytucji i wyjaśnił całą sytuację. Wytłumacz, dlaczego terminowa spłata zobowiązania może być dla Twojej firmy problemem. Często jest tak, że banki i firmy pożyczkowe mogą być skłonne do negocjacji warunków aktualnie spłacanego kredytu. Natomiast jeśli masz aktualnie do spłaty kilka kredytów lub pożyczek, to zawsze możesz wnioskować o kredyt konsolidacyjny. Dzięki temu rozwiązaniu połączysz wiele rat w jedną, niższą ratę, wydłużysz okres kredytowania, a także zyskasz szansę na dodatkową gotówkę. 

Dodano: 09.10.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top