Czy stopy procentowe zmienią się w 2023 roku? Bieżące dane i prognozy

Opublikowano: 02 Kwi 2023 Agnieszka Kłak 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Począwszy od października 2021 roku aż do września 2022 roku Polacy z przerażeniem obserwowali stopniowe podwyższanie stóp procentowych. Po ostatnim wzroście różnica na przełomie kilkunastu miesięcy była tak duża, że wielu konsumentów – zwłaszcza kredytobiorców – odczuło to dotkliwie na swoim portfelu. Śledząc ciągły wzrost inflacji nie można uniknąć pytania o to, jakie wobec tego zjawiska decyzje podejmie w 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak zmieniały się stopy procentowe na przestrzeni lat 2021-2023,
  • dlaczego wysokość stóp procentowych jest ważna dla kredytobiorców,
  • jakich zmian stóp procentowych można się spodziewać w 2023 r.
stopy procentowe

Wysokość stopy referencyjnej a koszty kredytów

Spośród kilku wskaźników w kontekście produktów finansowych kluczowe znaczenie ma stopa referencyjna NBP. Wpływa ona na oprocentowanie kredytów hipotecznych i gotówkowych. Jeśli stopa referencyjna zostaje obniżona, wówczas raty kredytów także są niższe, a jeśli podwyższona, to klient więcej płaci. Wartość stopy procentowej pozwala określić wysokość wskaźnika WIBOR, który z kolei ma wpływ na wartość oprocentowania.

Ile aktualnie wynoszą stopy procentowe?

Zgodnie z aktualnymi danymi na marzec 2023 roku stopy procentowe NBP kształtują się w sposób następujący:

  • stopa referencyjna – 6,75%,
  • stopa lombardowa – 7,25%,
  • stopa depozytowa – 6,25%,
  • stopa redyskontowa weksli – 6,80%,
  • stopa dyskontowa weksli – 6,85%.

Jako, że mamy już kwiecień, za kilka dni istnieje teoretyczna możliwość zmiany wysokości stóp na posiedzeniu Rady.

Decyzja RPP z marca 2023 roku

W obliczu podwyżek stóp, które jeszcze w zeszłym roku miały miejsce z miesiąca na miesiąc chyba każdy uważnie obserwuje i przysłuchuje się kolejnym informacjom w tej kwestii. Jednakże ostatni raz, kiedy wystąpił wzrost stóp przypadł na dzień 8 września 2022 roku. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Również na posiedzeniu w dniu 8 marca 2023 rok RPP pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie.

Dlaczego RPP wcześniej podwyższała stopy?

Jeszcze we wrześniu 2021 roku mieliśmy do czynienia z rekordowo niskimi stopami – stopa referencyjna wynosiła zaledwie 0,1%. Jednakże musiało się to zmienić w obliczu rosnącej inflacji, która jesienią 2021 roku dobiła do poziomu 10%, wybiła w górę w lutym 2022 roku po wybuchu wojny na Ukrainie, aby pod koniec 2022 roku przekroczyć 17%. W lutym 2023 roku inflacja wyniosła aż 18,4% - według danych GUS.

Obserwowalny wzrost cen towarów i usług spowodował, że siłą rzeczy musiała nastąpić podwyżka stóp procentowych. RPP zareagowała więc stanowczo wobec przekroczenia celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. Niskie stopy procentowe zachęciły olbrzymią liczbę klientów do zaciągania zobowiązań. To z kolei spowodowało napływ dodatkowego pieniądza na rynek. Wobec tego wyższe stopy miały zniechęcić Polaków do wnioskowania o udzielenie kredytu.

Wpływ stóp procentowych na inne dziedziny gospodarki

Od wysokości stóp procentowych zależy nie tylko wysokość rat kredytów. Zmieniło się bowiem oprocentowanie lokat bankowych. Jeszcze w 2022 r można było zauważyć, że w bardzo wielu bankach oprocentowanie na lokacie osiągnęło poziom 7-8%, a w niektórych przypadkach (wysoce korzystnych dla klienta) dobiło ono nawet do 10%. Niestety inflacja wciąż jest znacznie wyższa niż oprocentowanie na lokatach, a zatem ma negatywny wpływ na wartość oszczędności. Oprócz tego warto też wspomnieć, że wobec zmian stóp procentowych zmienią się także odsetki ustawowe, o których mówi Kodeks cywilny.

Czy możemy się spodziewać obniżki stóp procentowych w 2023 roku?

Dużo wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości unikniemy kolejnych podwyżek stóp procentowych. Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod koniec IV kwartału będziemy mieli do czynienia z niższymi stopami procentowymi, przy czym obniżka nie będzie znaczna. Dodatkowo spodziewany jest spadek inflacji, w związku z czym w 2024 roku najprawdopodobniej dojdzie do kolejnych obniżek.

Dodano: 02.04.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Jak zmieniały się stopy procentowe na przestrzeni ostatnich 20 lat?

Jak zmieniały się stopy procentowe na przestrzeni ostatnich 20 lat?

10 Lis 2022Autor: Agnieszka Kłak

Chyba każdy kredytobiorca zaciągając zobowiązanie kredytowe liczy na to, że jego sytuacja materialna nie pogorszy się i bez problemu spłaci cały kredyt wobec banku. Jednak czasami nie bierzemy pod uwagę tego, że na przestrzeni lat raty kredytu mogą wzrosnąć. Dotyczy to w szczególności kredytów hipot(...)

Czytaj więcej
Jakie w Polsce obowiązują stopy procentowe i do czego służą?

Jakie w Polsce obowiązują stopy procentowe i do czego służą?

13 Sty 2022Autor: Agnieszka Kłak

Jakie obowiązują stopy procentowe i do czego służą? Zmiana stóp procentowych to ostatnio częsty temat wiadomości medialnych. Rada Polityki Pieniężnej na kolejnych posiedzeniach podejmuje decyzje o zmianie stóp procentowych, a media donoszą o reakcji obywateli na ewentualne zmiany lub komentarze ekon(...)

Czytaj więcej
Top