Czym jest promesa kredytowa?

Opublikowano: 11 Gru 2023 Dagmara Konik 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Promesa kredytowa może być potrzebna w wielu różnych sytuacjach. Jedną z najbardziej typowych sytuacji, przy których korzystamy z promesy jest zakup domu lub mieszkania. Posiadanie takiego dokumentu pozwoli nam orientacyjnie ustalić, w jakim zakresie cenowym możemy szukać nieruchomości. O przedstawienie promesy może również poprosić osoba sprzedająca nieruchomość, aby zyskać potwierdzenie, że jako klient będziemy w stanie pokryć koszt zakupu nieruchomości. Możemy również wyróżnić promesy kredytowe stosowane w rozliczeniach przedsiębiorców.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy wydawana jest promesa,
  • co w praktyce promesa daje klientowi,
  • czy promesa może okazać się nieważna,
  • na jakie wydatki należy się przygotować w związku z promesą. 
promesa kredytowa

Czym jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa jest to deklaracja banku dotycząca udzielenia nam kredytu gotówkowego albo kredytu hipotecznego na wnioskowaną kwotę, gdy tylko spełnimy stawiane przez bank warunki. Proces starania się o promesę kredytową jest bardzo podobny do standardowego wnioskowania o kredyt. Nie kończy się on jednak wystawieniem umowy, ale utworzeniem dokumentu promesy.

Kiedy i gdzie starać się o otrzymanie takiego dokumentu?

Przed wystawieniem promesy kredytowej musimy dostarczyć do banku dokumenty, które pozwolą na ocenę naszej zdolności kredytowej, w tym przede wszystkim zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz wyciąg z konta osobistego. Jeśli ubiegamy się o promesę w banku, który prowadzi nasz rachunek wówczas wpływy nie będą wymagane. Bank sam sprawdzi naszą historię rachunku. Oprócz tego bank sprawdzi naszą historię w rejestrach i bazach gospodarczych. Do standardowo weryfikowanych należą: BIK BIG, KRD, czyli odpowiednio:Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów.

Bank po zbadaniu zdolności i wiarygodności kredytowej klienta może wystawić promesę, w której zostanie podana kwota potencjalnego kredytu. Promesy można uzyskać od kilku banków należy jednak pamiętać, że każda promesa kredytowa jest ważna przez określony czas (wynoszący zwykle 30 dni). Dokument taki jest wydawany klientowi w formie pisemnego zaświadczenia z pieczęcią banku który dokument wystawił. W większość banków w Polsce wystawienie promesy jest darmowe. Zwykle promesa jest dokumentem szacunkowym, co oznacza że zawiera ona wyłącznie informacje o naszej zdolności kredytowej oraz o rodzaju kredytu, jaki może zostać nam przyznany.

Jeżeli zawiera ona wyłącznie informacje o tym, jaka jest nasza zdolność kredytowa wyliczona przez bank i na jaki kredyt możesz liczyć w procesie wnioskowania promesa nie jest gwarancją udzielenia kredytu. Podczas wnioskowania o wydanie promesy, przed podpisaniem jej odbioru, należy upewnić się, czy w promesie znalazł się zapis że przedstawiona nam oferta została wyliczona na bazie dokumentów przez nas dostarczonych oraz jest ona dla banku deklaracją wiążącą.

Ile kosztuje promesa kredytowa?

Jeszcze parę lat temu klient, który chciał uzyskać promesę, musiał liczyć się z obowiązkowymi kosztami i to nawet rzędu kilkuset złotych. W dzisiejszych czasach niejeden bank nie pobiera żadnej opłaty z tego tytułu. Jednakże nie jest to zasada powszechnie obowiązująca - wszystko zależy od indywidualnej polityki finansowej instytucji, nikt prawnie nie zmusza banku do udzielenia bezpłatnej promesy. Można wziąć na tapet parę przykładowych banków i zobaczyć, jak tam wygląda kwestia kredytowej promesy:

  • Bank Pekao S.A. (ten z żubrem) - w Banku Pekao promesa kredytowa udzielana jest bezpłatnie,
  • Santander Bank Polska - koszt promesy do zobowiązania wynosi max. 200 zł, jednakże jeśli dojdzie do skutecznego podpisania umowy kredytowej, to bank zwraca te pieniądze klientowi,
  • mBank - w tym przypadku promesa kredytowa kosztuje 150 zł.

Informacja o tym, ile kosztuje wydanie promesy kredytowej powinna widnieć w tabeli opłat i prowizji każdego banku. Zawsze możesz też skontaktować się z pracownikiem banku z prośbą o udzielenie informacji. 

Czy bank może wycofać promesę?

Promesa to dokument, który jest czasowym potwierdzeniem zdolności kredytowej klienta. Jest ona ważna tylko przez określony czas i może zostać przez bank wycofana.

Przyczyn wycofania się przez bank z udzielenia deklarowanego kredytu może być wiele.

Do najczęściej spotykanych należą m.in.:

  • zmiana sytuacji materialnej kredytobiorcy,
  • pojawienie się nowych (negatywnych) informacji o kredytobiorcy w bazach sprawdzanych podczas badania zdolności kredytowej (KRD, BIK, BIG),
  • wprowadzenie nowych regulacji prawnych dla instytucji bankowych.

Należy pamiętać, że w przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Gdyby okazało się, że wycena takiego mieszkania albo domu rażąco odbiega od stawek rynkowych, to wówczas bank także ma prawo uznać promesę za niewiążącą.

Czy promesa kredytowa to jedyna promesa z którą mamy do czynienia podczas wnioskowania o kredyt?

O przedstawienie promesy może nas również poprosić bank lub instytucja udzielająca kredytów lub pożyczek. Prośba taka pojawia się w przypadku, kiedy wnioskujemy o kredyt gotówkowy a nasza umowa o pracę ma termin zakończenia, który mija w trakcie trwania umowy pożyczkowej. W takim właśnie przypadku możemy zostać poproszeni o przedstawienie promesy zatrudnienia.

Taki rodzaj promesy jest pisemnym oświadczeniem pracodawcy, że zamierza on w dalszym ciągu zatrudniać nas po wygaśnięciu trwającej umowy na niezmienionych warunkach. Dokument ten jest dla banku potwierdzeniem, że nie utracimy w przyszłości źródła dochodu. W promesie zatrudnienia ważny jest zapis określający wysokość naszych zarobków. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia banku udzielającego nam kredytu.

Niektóre z banków stosują tzw. promesy automatyczne. Oznacza to, że bank na podstawie pewnych cech scoringowych (cech kredytobiorcy zawartych we wniosku) są w stanie zaufać danemu kredytobiorcy i przyjąć założenie, że w całym okresie kredytowania będzie miał stałe źródło dochodu gwarantujące spłatę kredytu. W ten sposób kredytobiorca niejako automatycznie, bez dostarczania dodatkowych dokumentów może otrzymać kredyt na czas dłuższy niż wynika z okresu zatrudnienia.

Dodano: 13.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top