Dowód spłaty kredytu

Opublikowano: 28 Sty 2023 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Blog finansowy

Kiedy w końcu dochodzi do spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego, to wówczas jest to moment, w którym wielu klientów czuje się szczęśliwych. Oto bowiem już nie trzeba dbać o comiesięczne regulowanie rat, a w kieszeni zostaje zdecydowanie więcej pieniędzy. Jednakże pomimo tych niewątpliwie pozytywnych chwil warto zachować trzeźwość umysłu. Chcąc mieć 100% pewności, że wszystko odbyło się jak należy warto wystąpić do banku o potwierdzenie spłaty kredytu.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co klientowi daje dowód spłaty kredytu,
  • w jakich okolicznościach można uzyskać potwierdzenie spłaty,
  • do czego może się przydać dowód spłaty kredytu,
  • jak długo przechowywać potwierdzenie spłaty.
Dowód spłaty kredytu

Dowód spłaty kredytu, a spokój klienta

Kredyt hipoteczny jest takim produktem finansowym, który jest zaciągany bardzo często na wiele lat. Nieraz i nie dwa bywa, że klienci spłacają raty przez 30-35 lat. W związku z tym nic dziwnego, że gdy ten długi okres mija, kredytobiorca chciałby być absolutnie pewien, że zobowiązanie zostało w całości uregulowane. Jednakże bank sam z siebie nie poinformuje o tym klienta. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których faktycznie kredyt został na 100% spłacony jak i przypadków, kiedy wystąpiła zaległość w płatności i trzeba jeszcze uregulować odsetki. Aby wiedzieć na pewno, na czym stoimy warto poprosić bank o wydanie potwierdzenia spłaty kredytu.

Czy zawsze masz prawo uzyskać potwierdzenie spłaty kredytu?

Tak, pozyskanie potwierdzenia spłaty kredytu jest możliwe zawsze, kiedy zobowiązanie zostało uregulowane w całości i o ile klient o to wnioskował. Jest to standardowy rodzaj dokumentacji, o którą klient może prosić, a bank musi mu ją wydać. Jednakże pamiętać trzeba o tym, że bez inicjatywy klienta nie ma co liczyć na pozyskanie tego dowodu.

Jak wygląda dowód spłaty kredytu?

Nie istnieje jeden uniwersalny wzór takiego dowodu. W zależności od banku potwierdzenie spłaty może przybrać formę niezbyt długiej informacji, mówiącej tylko o tym, że zobowiązanie jest uregulowane. W innych przypadkach do takiej informacji będzie dołączony szczegółowy harmonogram spłat, na którym będą widniały daty, w których to klient spłacał raty.

Jakie informacje zawiera dowód spłaty kredytu?

Potwierdzenie spłaty kredytu zazwyczaj zawiera takie informacje jak:

  • dane kredytobiorcy,
  • data zawarcia umowy kredytowej,
  • kwota kredytu.

Oczywiście, nie może zabraknąć tam najważniejszej informacji – o tym, że kredyt został spłacony.

Dowód spłaty, a wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Kiedy klient zaciąga zobowiązanie, to wówczas w księdze wieczystej nieruchomości zostaje dokonany wpis informujący o ciążącej na tejże nieruchomości hipotece na rzecz bank. Po spłacie kredytu hipotecznego taki wpis powinien zostać wykreślony. Dowód spłaty kredytu będzie niepodważalnym argumentem, aby takiego wykreślenia dokonać.

Jak uzyskać potwierdzenie spłaty kredytu?

Każdy bank posiada na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia spłaty kredytu. W zależności od instytucji klient ma dostępne różne drogi. Przykładowo Santander Bank Polska dopuszcza składanie wniosku w oddziale albo poprzez przesłanie go tradycyjną przesyłką pocztową na adres banku. Z kolei Credit Agricole również pozwala na składanie wniosku w placówce banku, ale alternatywnym sposobem jest kontakt telefoniczny z pracownikiem banku albo poprzez wysłanie maila.

Do jakiego momentu dowód spłaty kredytu może się przydać?

Wielu klientów zadaje pytanie: jak długo mamy trzymać dowody spłaty kredytu? Otóż po uzyskaniu tego dokumentu należy go przechowywać co najmniej przez najbliższych 6 lat. Dlaczego tak długo? Mianowicie przez 6 lat od momentu spłaty zobowiązania bank ma prawo wystąpić z roszczeniem o uregulowanie należności. Jeśli mamy taki dowód spłaty, to wówczas takie roszczenia są bezpodstawne i można je zdusić w zarodku. Jest to czas dość długi w porównaniu do rekomendowanego okresu przetrzymywania choćby umowy kredytu (ta jest w praktyce potrzebna tylko do momentu jej wygaśnięcia) jednak mając zaświadczenie o spłacie kredytu klient zyskuje też spokój i poczucie finansowego bezpieczeństwa.

Dodano: 02.01.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top