Egzekucja z nieruchomości i licytacja komornicza

Opublikowano: 01 Sie 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Kontynuujemy temat egzekucji z nieruchomości. Jest to temat wieloaspektowy więc zdecydowaliśmy się na kilka wpisów o tej treści. Wiemy już, czy jest zajęcie nieruchomości oraz oszacowanie jej wartości. A w dzisiejszym wpisie omówimy kolejny krok egzekucji z nieruchomości, jakim jest licytacja komornicza.

Egzekucja z nieruchomości i licytacja komornicza

Co to jest licytacja komornicza?

Licytację komorniczą omówimy z uwzględnieniem trzech aspektów. Są to: wyznaczenie terminu licytacji, warunki licytacji oraz sam przebieg licytacji. Zacznijmy od wyznaczenia terminu licytacji. Nie może to nastąpić przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję, ani nie może to nastąpić wcześniej niż dwa tygodnie po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania nieruchomości. Wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wyznaczenie terminu licytacji, jeżeli jego główna należność stanowi nie mniej niż jedną dwudziestą wartości oszacowania nieruchomości. Termin wyznacza komornik po uzgodnieniu z sądem. Akurat tę konkretną kwestię znajdziemy w innym akcie prawnym, mianowicie w paragrafie 142-im rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników.

Komornik podaje informację o licytacji do opinii publicznej. W kodeksie czynność ta nazywa się obwieszczeniem. Zawiera ono wszystkie informacje z opisu i oszacowania nieruchomości oraz informacje o samej licytacji. Takie obwieszczenie musi pojawić się na:

  • stronie internetowej odpowiedniego dla egzekucji sądu,
  • na tablicy ogłoszeń sądu,
  • na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej,
  • oraz w lokalu gminy, odpowiedniej dla miejsca licytacji.

Obwieszczenie musi pojawić się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji.

Warunki licytacji komorniczej

Przejdźmy teraz do warunków, od których zależna jest licytacja. Przede wszystkim osoba chętna musi uiścić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w przeddzień licytacji. Rękojmia licytacji komorniczej jest to nic innego jak zabezpieczenie, na wypadek, gdyby licytujący nie zapłacił za zlicytowaną rzecz. Osobie, która wygrała licytację nie zwraca się rękojmi, ale zwraca się ją pozostałym uczestnikom licytacji. Najniższa cena wywoławcza musi wynosić 75% wartości nieruchomości. Pozostałe, bardziej drobiazgowe warunki, dotyczące na przykład wahań ceny nabycia nieruchomości, czy praw wierzyciela i nabywcy określają artykuły od 966-tego do 971-ego kodeksu postępowania cywilnego.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Wreszcie przejdźmy do przebiegu licytacji. Licytacja jest publiczna i osobiście nadzoruje ją sędzia albo referendarz sądowy. Licytacja jest rejestrowana przez sprzęt audio albo audiowizualny, na przykład dyktafon, kamerę i mikrofon. Na początku licytacji komornik informuje uczestników jaka nieruchomość jest licytowana, ile wynosi cena wywoławcza, ile wynosi rękojmia, kiedy przypada data, w której zwycięzca licytacji będzie musiał zapłacić za nieruchomość; ile wynoszą zaległości w podatkach, ciążące na nieruchomości – o ile takie są; jakie są prawa obciążające nieruchomość, a także komornik informuje o wszystkich zmianach w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli jakieś miały miejsce od momentu opisu i oszacowania nieruchomości.

W jakie kwoty padają na licytacji komornicznej?

Co ciekawe, aby licytacja w ogóle się odbyła musi stawić się co najmniej jeden licytant. Licytować można poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać urzędowo potwierdzone. Licytacja odbywa się ustanie. Można licytować, podając kolejną cenę, nie mniejszą niż jeden procent ceny wywoławczej. Przykładowo, jeżeli nieruchomość jest warta 350 tys. złotych to cena wywoławcza, czyli 75% tej wartości wynosi 262,5 tys. złotych, a najmniejsze przebicie wynosi 2 625 złotych. Oznacza to, że najniższa kolejna cena po cenie wywoławczej musi wynosić co najmniej 265 125 złotych, kolejna cena 267 750 złotych i tak dalej. W przypadku, gdyby te kwoty wyrażały się jeszcze w groszach, następuje zaokrąglenie wzwyż do pełnych złotych.

Kto może przystąpić do licytacji komorniczej?

Do licytacji nie mogą przystąpić:

  • dłużnik i jego krewni;
  • komornik i jego krewni;
  • wszyscy, którzy przyszli na licytację jako urzędnicy państwowi;
  • osoba, która po zakończeniu poprzedniej licytacji nie wypełniła jej warunków;
  • osoba, która nie może kupić nieruchomości inaczej, jak za zezwoleniem organów państwowych, a nie posiada takiego zezwolenia.

Podsumowanie

Licytujący są uprzedzeni, że po trzecim obwieszczeniu wygra ten z nich, kto zaproponował najwyższą cenę, jeżeli reszta nie będzie proponować wyższych cen. Komornik pyta obecnych o to, kto jaką wyższą cenę chce dać. Działa to na potocznie rozumianej zasadzie: „kto da więcej?”. Wygrywa ten, kto dał najwyższą cenę. Potem wierzyciel składa wniosek o przejęcie nieruchomości w ciągu tygodnia od zakończenia licytacji. Jeśli nikt nie stawił się na pierwszej licytacji albo jeśli wierzyciel nie wniesie wniosku o przejęcie nieruchomości to odbywa się druga licytacja. Wówczas cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości nieruchomości. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejmie nieruchomości, sąd umarza postępowanie egzekucyjne. Kolejna egzekucja z tej samej nieruchomości może się odbyć dopiero po 6 miesiącach od dnia zakończenia ostatniej licytacji.

Tagi: licytacja komorniczasądegzekucja nieruchomościegzekucjakomornikegzekucja komornicza

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 01.08.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Egzekucja z nieruchomości a jej wartość

Egzekucja z nieruchomości a jej wartość

31 Lip 2021Autor: Dagmara Konik

Egzekucja z nieruchomości jest to cały szereg czynności, podejmowanych przez komornika wobec dłużnika na wniosek wierzyciela. Ten rodzaj egzekucji jest regulowany przez cały dział szósty w tytule drugim, w części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego. W tym dziale znajduje się cała masa artykułów (...)

Czytaj więcej
Uprawnienia komornika

Uprawnienia komornika

25 Lip 2021Autor: Dagmara Konik

"Komornik zajął…”, „dziś odbyła się egzekucja komornicza…”, „komornik w asyście policji…” to tylko część doniesień medialnych, jakie możemy usłyszeć, a nawiązujące do zawodu komornika. W tym wpisie na blogu poznamy uprawnienia komornika, dzięki czemu dowiemy się co komornik tak naprawdę może, a czeg(...)

Czytaj więcej
Top