Uprawnienia komornika

Opublikowano: 25 Lip 2021 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

"Komornik zajął…”, „dziś odbyła się egzekucja komornicza…”, „komornik w asyście policji…” to tylko część doniesień medialnych, jakie możemy usłyszeć, a nawiązujące do zawodu komornika. W tym wpisie na blogu poznamy uprawnienia komornika, dzięki czemu dowiemy się co komornik tak naprawdę może, a czego nie może zrobić w ramach postępowania egzekucyjnego. Jakie uprawnienia ma komornik?

Uprawnienia komornika

Na jakiej podstawie działa komornik?

Bazową ustawą na której opiera się komornik jest ustawa o komornikach sądowych. To właśnie w niej znajdziemy jego obowiązki oraz uprawnienia, określone w rozdziale 3 tej ustawy. Komornik musi przystąpić do egzekucji  w momencie, kiedy po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego wierzyciel odda wniosek wraz z tytułem komornikowi, wówczas komornik rozpoczyna egzekucję. Komornik przeprowadzając egzekucję jest niejako narzędziem prawnym, dzięki któremu wierzyciel może dążyć do zaspokojenia swoich roszczeń względem dłużnika.

Jakie są czynności komornika?

Czynności, jakie komornik może podjąć dzielą się na czynności przymusowe i czynności poszukiwawcze. Czynności przymusowe polegają na egzekucji mienia dłużnika, co ma pokryć zobowiązania wobec wierzyciela. Do tych czynności należą:

 • zajęcie konta bankowego,
 • zajęcie ruchomości, na przykład samochodu, 
 • zajęcie nieruchomości,
 • doprowadzenie do eksmisji lokatora, zajmującego bezprawnie nieruchomość, należącą do wierzyciela,
 • zajęcie budynków i gruntów, należących do dłużnika,
 • zajęcie innych źródeł dochodów dłużnika – na przykład, gdy dłużnik wynajmuje komuś mieszkanie,
 • wydanie dokumentów należnych wierzycielowi,
 • przymusowe zniesienie współwłasności,
 • zaprzestanie praktyk – na przykład zajęcie i wyeliminowanie z obrotu podrobionego towaru, gdzie wierzycielem jest firma posiadająca patent.

Ponadto komornik ma obowiązek doręczenia pisma adresatowi, a jeśli ustali, że adresat pod tym adresem nie mieszka, komornik ustala jego aktualny adres zamieszkania.

Czynności poszukiwawcze komornika są to wszystkie czynności, które mają na celu odnalezienie środków, jakimi dysponuje dłużnik, a które mogą ulec zajęciu komorniczemu. Na przykład dzięki urządzeniom elektronicznym, komornik może sprawdzić, czy dłużnik posiada jedno lub więcej kont bankowych. Czynności te komornik stosuje, aby móc przeprowadzić czynności przymusowe.

Czego nie może komornik?

Oprócz uprawnień, istnieją pewne ograniczenia, które obowiązują komornika. Pierwszą kwestią jest fakt, że jeśli dochodzi do zajęcia konta bankowego dłużnika – komornik nie może zająć wszystkich środków na koncie dłużnika bez pozostawienia limitów określonych przepisami prawa, nie może także zająć świadczeń typu 500 plus, alimentów, dodatków rodzinnych.   

Nie podlegają egzekucji narzędzia, którymi dłużnik wykonuje swoją pracę, za wyjątkiem taksówki a także:

 • żywność i opał,
 • sprzęt AGD i meble, chyba, że ich wartość przekracza rynkowe ceny nowych przedmiotów tego typu,
 • produkty lecznicze, 
 • przedmioty, które są potrzebne do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, jeśli jest nią dłużnik bądź ktoś z członków jego rodziny,
 • przedmioty służących nauce, odznaczenia, dokumenty osobiste, przedmioty służące odprawianiu obrzędów religijnych.

Rzeczy, które wymienia artykuł 829-ty kodeksu postępowania cywilnego. Interesujący jest fakt, że w przepisach tego artykułu znajdziemy również wzmiankę o jednej krowie, dwóch kozach lub trzech owcach, potrzebnych do utrzymania dłużnika i jego rodziny. Można tu zadać ciekawe pytanie: czy dłużnik, zwłaszcza hodowca mógłby skutecznie dochodzić nieskuteczności egzekucji, powołując się właśnie na punkt trzeci wskazanego artykułu?

Czy komornicy przekraczają uprawnienia?

Czasem może też dojść do nadużyć ze strony komornika. Być może słyszeliście o głośnej sprawie zajęcia ciągnika należącego do rolnika spod Mławy. Asesor komornika zajął ciągnik, wart 100 000 złotych, który nie należał do dłużnika, lecz do przypadkowego rolnika. Sprawa ta zakończyła się fatalnie dla funkcjonariuszy państwowych. Asesor stanął przed sądem, a komornik został wydalony z zawodu z powodu zaniedbania kontroli nad działaniami podwładnego. O odpowiedzialności za bezprawne zajęcia mienia mówi artykuł 23-ci ustawy o komornikach sądowych.

Podsumowanie

Wiemy już, jakie uprawnienia ma komornik oraz czego zająć nie może w ramach prowadzonych działań oraz omówiliśmy na konkretnym przykładzie przypadek przekroczenia uprawnień. Wielu dłużników nie jest świadomych tego, co tak naprawdę komornik może zrobić z ich własnością. Zawsze warto być świadomym konsekwencji nie płacenia zaległych zobowiązań, ale też wiedzieć o swoich prawach.

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 25.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (5)


 • Avatar Felka

  Felka
  22.09.2021 21:14:54

  Czy komornik może zająć wszystkie środki na moim koncie?

  Avatar Urszula Sokół

  Urszula Sokół Autor Felka
  23.09.2021 01:53:06

  Komornik nie może zająć np. 500 plus, alimentów, dodatków rodzinnych. Nie może również zająć całości wynagrodzenia , ani emerytury. W tym roku (2021) co miesiąc komornik musi zostawić na koncie kwotę 2100 zł( Jest to 75% wynagrodzenia minimalnego)

 • Avatar Olga

  Olga
  18.09.2021 10:40:52

  prosto i na temat.

  Odpowiedź
 • Avatar Hilda

  Hilda
  17.09.2021 19:56:08

  mnie komornik zajął konto za długi męża…masakra.

  Odpowiedź
 • Avatar igororro83

  igororro83
  16.09.2021 11:39:29

  noo ci komornicy to wszystko znajdą co mogą zająć. Nic się nie da przed nimi ukryć.

  Odpowiedź

Artykuły powiązane

Uprawnienia windykatora

Uprawnienia windykatora

26 Lip 2021Autor: Urszula Sokół

Kontynuujemy tematykę dotyczącą windykacji. Po uprawnieniach komornika dziś napiszemy o uprawnieniach windykatora. Tutaj również działania tego zawodu spotykają się czasami z doniesieniami medialnym w jaki to sposób zachował się windykator. Dziś, aby być bardziej świadomym uczestnikiem rynku finansowego powiemy o uprawnieniach windykatora.

Czytaj więcej
Top