Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? Ile może zająć komornik?

Opublikowano: 04 Paź 2022 Dagmara Konik 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Wydawane przez polskie sądy tytułu wykonawcze dają komornikom prawo do wyegzekwowania należności zgłoszonej przez wierzyciela. Pamiętajmy, że komornicy działają zawsze w świetle prawa i to ustawa reguluje ich kolejne kroki. Jednakże warto wiedzieć, ile może środków z niego zabrać.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka kwota nie jest objęta egzekucją komorniczą,
 • ile komornik może zabrać, a ile zostawić dłużnikowi,
 • jak to wygląda w przypadku umowy o pracę, a jak w przypadku umowy zlecenie i o dzieło,
 • czy w przypadku egzekucji komorniczej zajęciu podlega wynagrodzenie minimalne.

Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęć jest to kwota z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w ramach egzekucji komorniczej. Jeśli nasze konto zajął komornik, musimy wiedzieć, że prawnie zostało uregulowane, ile środków musi pozostawić nam na naszym rachunku bankowym. Komornik przy zajęciu z wynagrodzenia musi zawsze stosować się do dwóch zasad – kwoty wolnej od potrąceń wyrażanej w złotówkach, oraz do maksymalnej granicy zajęcia wyrażanej w procentach.

Ile może zająć komornik przy dochodach z umów?

Wedle ustawy o Kodeksie Pracy, wolna od zajęcia komorniczego jest pełna kwota wynagrodzenia za pracę, jeśli jest to minimalne wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Mowa o kwocie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych przez pracodawcę.

Wiedzieć musimy, że kwota wolna od zajęcia zmienia się corocznie, bowiem co roku zmienia się minimalne wynagrodzenie. Jednak jeśli będziemy wiedzieć jaka jest kwota płacy minimalnej, dokładnie będziemy wiedzieć, ile komornik musi zostawić nam środków na rachunku.

Oprócz zasady płacy minimalnej komornik musi stosować się do jeszcze jednej zasady, a mianowicie maksymalnej granicy zajęcia wyrażanej w procentach, czyli jeśli zarabiamy dużo więcej niż aktualna płaca minimalna, komornik może maksymalnie z naszego konta zabrać pięćdziesiąt procent.

Poniższa tabela pokazuje wartości dla kwoty wynagrodzenia minimalnego dla 2022 roku, które wyniosło 3010 zł brutto.

Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto Ile zostaje dłużnikowi Ile zabierze komornik
3010 2364 2364 0
5100 3724 2364 1360
8700 6202 3101 3101

I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna informacja, mianowicie zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli więc posiadamy np. umowę zlecenie czy umowę o dzieło a na nasze konto wejdzie komornik, może on zająć sto procent naszego wynagrodzenia.

Dzieje się tak, ponieważ umowa zlecenie nie ma charakteru stałego i nie będzie ona wpływała stale na nasze konto, a komornik chce jak najszybciej odzyskać od nas spłatę długu. 

Wracając do umowy o pracę, warto również  przyjrzeć się niepełnemu wymiarowi godzin. Co w takim wypadku? Wobec osób zatrudnionych na część etatu stosuje się po prostu przelicznik procentowy względem płacy minimalnej, czyli tej, która jest wolna od zajęcia. Jeżeli dłużnik jest na przykład zatrudniony na pół etatu, to w jego przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie dokładnie tyle, co połowa płacy minimalnej na dany rok.

Mam umowę zlecenie - czy komornik zabierze mi wszystko?

Istnieje możliwość, aby osoby, które mają tylko umowę zlecenie zachowały przynajmniej część wynagrodzenia dla siebie. Dzieje tak wówczas, kiedy to wynagrodzenie ma charakter powtarzalny oraz jest jedynym źródłem dochodu dłużnika. Komornik nie ma jednak obowiązku, aby to ustalać w procedurze ściągania długu. Dlatego też, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, powinniśmy sami wykazać, że nasze wynagrodzenie spełnia oba te warunki.

Kwota zajęcia u dłużników alimentacyjnych

Zasada pięćdziesięciu procent i płacy minimalnej nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. Są oni traktowani przez prawo dużo bardziej restrykcyjnie. Dzieje się tak, ponieważ z powodu niepłacenia alimentów nie cierpi wierzyciel, a dziecko. Spłatę zaległości wobec naszych własnych dzieci prawo uznaje za priorytetową. Dłużników alimentacyjnych obejmuje zarówno inny procent maksymalnego zajęcia z pensji, jak i inna kwota wolna od zajęcia komorniczego. Dłużnikom alimentacyjnym komornik może zająć 60% ich wynagrodzenia. Jednocześnie musi pozostawić do ich dyspozycji równowartość  40% minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

Czy komornik może zająć 500+?

Warto w tym miejscu również dodać, jak wygląda sytuacja w wypadku świadczenia 500 +. Otóż przepisy prawa wprost określają, że wszelkiego rodzaju świadczenia wychowawcze wolne są od zajęć komorniczych, a 500+ takim świadczeniem właśnie jest, dlatego nie podlega ono zajęciom komorniczym.

Zajęcie komornicze w przypadku świadczeń ZUS i KRUS

Komornik może zająć zarówno emeryturę wypłacaną z ZUS-u jak i KRUS-u. Oczywiście dokładnie  tak samo jak w wypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, świadczenie nie może być zajęte w całości. Komornik potrąca z konta emeryta wg następującej zasady:

 • 25% emerytury – przy zaległościach z tytułu kredytów, pożyczek czy zaległościach czynszowych;
 • 50% emerytury – przy zaległościach za pobyty w domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; 
 • 60% emerytury – przy należnościach alimentacyjnych. 

Również w wypadku emerytów komornik musi stosować się do zasady kwoty wolnej od potrąceń wyrażanej w złotówkach. W 2022 roku nie może on zostawić na koncie mniej niż 980,19 zł. Pamiętajmy, że kwota ta, co roku będzie inna, w związku z tym, że następuje waloryzacja emerytury. Co więcej, warto wiedzieć, iż emeryci, którzy mają zajęcie komornicze, mogą być spokojni o swoją 13-stą emeryturę, jako, że jest to świadczenie jednorazowe zgodnie z ustawą komornik nie może dokonać z niego potrąceń.

Czego jeszcze nie może zająć komornik?

Istnieje jeszcze kilka kwot, które na pewno pozostaną wolne od zajęcia komorniczego. Będą to:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • środki, które pozyskujemy w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia pieniężne wypłacane z opieki społecznej,
 • dodatki pielęgnacyjne i porodowe,
 • świadczenia integracyjne i wychowawcze,
 • zasiłki dla opiekunów.

Jeśli więc dłużnik pobiera świadczenia społeczne czy alimentacyjne, to wówczas środki te komornik musi pozostawić na jego koncie.

Podsumowanie

Dłużnik jest zobowiązany oddać dług. Komornik wykonuje swoją pracę zgodnie z przepisami, które go obowiązują.  Zawsze jednak warto znać swoje prawa i wiedzieć, według jakich zasad odbywa się egzekucja komornicza.

Tagi: umowa zleceniepłaca minimalnazajęcie konta bankowego przez komornikaegzekucja komorniczakomornikzajęcie komorniczealimenty

Dodano: 17.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top