Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? Ile może zająć komornik?

Opublikowano: 17 Lip 2021 Agata Dymara 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Nikomu nie życzę takiego problemu, jakim jest zajęcie komornicze, jednak nie można udawać, że taka procedura nie istnieje. Wydawane przez polskie sądy tytułu wykonawcze dają komornikom prawo do wyegzekwowania należności zgłoszonej przez wierzyciela. 

Pamiętajmy, że komornicy działają zawsze w świetle prawa i to ustawa reguluje ich kolejne kroki. Sądzę jednak, że jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, że nasze konto bankowe zajmie komornik, warto wiedzieć, ile może środków z niego zabrać. Ile może zająć komornik u osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę a ile osobie pracującej na zlecenie? Czy 500+ podlega zajęciu komorniczemu? Odpowiadamy w dzisiejszym wpisie na blogu.

Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? Ile może zająć komornik?

Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęć jest to kwota z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, czyli jeśli nasze konto zajął komornik, musimy wiedzieć, że prawnie zostało uregulowane, ile środków musi pozostawić nam na naszym rachunku bankowym. Komornik przy zajęciu z wynagrodzenia musi zawsze stosować się do dwóch zasad – kwoty wolnej od potrąceń wyrażanej w złotówkach, oraz do maksymalnej granicy zajęcia wyrażanej w procentach.

Ile może zająć komornik przy dochodach z umów?

Wedle ustawy o Kodeksie Pracy, wolna od zajęcia komorniczego jest pełna kwota wynagrodzenia za pracę, jeśli jest to minimalne wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Mowa o kwocie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych przez pracodawcę.

Wiedzieć musimy, że kwota wolna od zajęcia zmienia się corocznie, wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej, zatem co roku jest ona inna. Jednak jeśli będziemy wiedzieć jaka jest kwota płacy minimalnej, dokładnie będziemy wiedzieć, ile komornik musi zostawić nam środków na rachunku.

Oprócz zasady płacy minimalnej komornik musi stosować się do jeszcze jednej zasady, a mianowicie maksymalnej granicy zajęcia wyrażanej w procentach, czyli jeśli zarabiamy dużo więcej niż aktualna płaca minimalna, komornik może maksymalnie z naszego konta zabrać pięćdziesiąt procent.

Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto Ile zostaje dłużnikowi Ile zabierze komornik
2800 2062 2062 0
5100 3684 2062 1622
8700 6224 3112 3112

 

I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna informacja, mianowicie zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jeśli więc posiadamy np. umowę zlecenie czy umowę o dzieło a na nasze konto wejdzie komornik, może on zająć sto procent naszego wynagrodzenia.

Dzieje się tak, ponieważ umowa zlecenie nie ma charakteru stałego i nie będzie ona wpływała stale na nasze konto, a komornik chce jak najszybciej odzyskać od nas spłatę długu. Wyjątek dotyczy tych dłużników, którzy są w stanie udowodnić przed komornikiem, że umowa zlecenie jest ich jednym źródłem dochodu i występują w formie stałej i powtarzalnej. Jeśli tak się stanie wówczas obowiązują takie same zasady, jak dla zajęcia wynagrodzenia z umowy o pracę.

Wracając do umowy o pracę, warto również  przyjrzeć się niepełnemu wymiarowi godzin. Co w takim wypadku? Wobec osób zatrudnionych na część etatu stosuje się po prostu przelicznik procentowy względem płacy minimalnej, czyli tej, która jest wolna od zajęcia. Jeżeli dłużnik jest na przykład zatrudniony na pół etatu, to w jego przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie dokładnie tyle, co połowa płacy minimalnej na dany rok.

Kwota zajęcia u dłużników alimentacyjnych

Zasada pięćdziesięciu procent i płacy minimalnej nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. Są oni traktowani przez prawo dużo bardziej restrykcyjnie. Dzieje się tak, ponieważ na niespłaconym długu nie cierpi wierzyciel, a dziecko. Spłatę zaległości wobec naszych własnych dzieci prawo uznaje za priorytetową. Dłużników alimentacyjnych obejmuje zarówno inny procent maksymalnego zajęcia z pensji, jak i inna kwota wolna od zajęcia komorniczego. Dłużnikom alimentacyjnym komornik może zająć 60% ich wynagrodzenia. Jednocześnie musi pozostawić do ich dyspozycji równowartość  40% minimalnego wynagrodzenia na dany rok

Czy komornik może zająć 500+?

Warto w tym miejscu również dodać, jak wygląda sytuacja w wypadku świadczenia 500 +. Otóż przepisy prawa wprost określają, że wszelkiego rodzaju świadczenia wychowawcze wolne są od zajęć komorniczych, a 500+ takim świadczeniem właśnie jest, dlatego nie podlega ono zajęciom komorniczym.

Zajęcie komornicze w przypadku świadczeń ZUS i KRUS

Komornik może zająć zarówno emeryturę wypłacaną z ZUS-u jak i KRUS-u. Oczywiście dokładnie  tak samo jak w wypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, świadczenie nie może być zajęte w całości. Komornik potrąca z konta emeryta wg następującej zasady:

 • 25% emerytury – przy zaległościach z tytułu kredytów, pożyczek czy zaległościach czynszowych;
 • 50% emerytury – przy zaległościach za pobyty w domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; 
 • 60% emerytury – przy należnościach alimentacyjnych. 

Również w wypadku emerytów komornik musi stosować się do zasady kwoty wolnej od potrąceń wyrażanej w złotówkach. W 2021 roku nie może on zostawić na koncie mniej niż 916,07 zł. Pamiętajmy, że kwota ta co roku będzie inna, w związku z tym, że następuje waloryzacja emerytury. Co więcej, warto wiedzieć, iż emeryci, którzy mają zajęcie komornicze, mogą być spokojni o swoją 13-stą emeryturę, jako, że jest to świadczenie jednorazowe zgodnie z ustawą komornik nie może dokonać z niego potrąceń.

Podsumowanie

Dłużnik jest zobowiązany oddać dług. Komornik wykonuje swoją pracę zgodnie z przepisami, które go obowiązują.  Zawsze jednak warto znać swoje prawa i wiedzieć według jakich zasad odbywa się egzekucja komornicza.

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 17.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (4)


 • Avatar Piotrek

  Piotrek
  14.08.2021 08:43:33

  Dlaczego na dzieci jest zawsze więcej?

  Avatar Agata Dymara

  Agata Dymara Autor Piotrek
  14.08.2021 13:15:56

  Kwota jest większa dlatego, że środki są przekazywane na dzieci co jest uznawane jako priorytet.

 • Avatar Olka

  Olka
  12.08.2021 20:32:59

  Ja miałam zajęcie komornicze przez pewnie czas ale dogadałam się z nim i spłaciłam to szybko, ale słyszałam że niektórzy są uciążliwi i robią pod górkę

  Odpowiedź
 • Avatar Mirella

  Mirella
  08.08.2021 15:01:22

  Od komorników to broń Panie Boże.

  Odpowiedź
Top