Egzekucja z nieruchomości. Przybicie a przysądzenie własności

Opublikowano: 02 Sie 2021 Dagmara Konik 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Egzekucja nieruchomości to zwykle splot wielu czynników i wydarzeń. Aby do niej doszło musi zajść szereg wydarzeń, najpierw po stronie dłużnika, a następnie po stronie kancelarii komorniczej. Pojęciami nieodłącznie związanymi z egzekucją nieruchomości jest także przybicie i przysądzenie własności o których szerzej napiszemy dziś. Pokażemy też egzekucję z nieruchomości na konkretnym przykładzie.

Egzekucja z nieruchomości. Przybicie a przysądzenie własności

Co to jest przybicie licytacji?

Przybicie jest to ostatni element licytacji komorniczej. Następuje w momencie, kiedy licytację wygrywa osoba, która spośród innych licytantów podała najwyższą kwotę za nieruchomość. Sąd postanawia o przybiciu na rzecz tej osoby natychmiast. Ale jeżeli złożono skargę na postępowanie egzekucyjne i skarga ta nie może być od razu rozstrzygnięta, sąd postanawia o przybiciu w ciągu tygodnia. To postanowienie o przybiciu to nic innego, jak dokument sądowy, w którym znajdują się dane wygranego licytanta, oznaczenie nieruchomości, data licytacji oraz kwota, za którą nieruchomość została zlicytowana. Sąd może odmówić przybicia, jeżeli przepisy postępowania zostały naruszone, jeśli postępowanie jest zawieszone lub umorzone albo jeśli uczestnik nie został poinformowany o tym, że odbyła się licytacja. W przypadku odmowy przybicia, wierzyciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o zorganizowanie ponownej licytacji. Przybicie jest potrzebne do przysądzenia na rzecz zwycięskiego licytanta prawa własności do nieruchomości. Osoba, która nie zgadza się z postanowieniem o przybiciu może złożyć zażalenie.

Co to jest przysądzenie prawa własności?

Przejdźmy teraz do przysądzenia prawa własności do nieruchomości na rzecz zwycięskiego licytanta, który ma przybicie. Prawo własności do nieruchomości nabywca otrzymuje, kiedy wypełni warunki licytacji. Przysądzenie prawa własności przenosi prawo własności do nieruchomości z dłużnika na nabywcę. Od postanowienia o przysądzeniu prawa do własności nieruchomości przysługuje skarga, o ile wystąpiły uchybienia w postępowaniu. Zmiana prawa własności jest odnotowywana w księdze wieczystej.

Przykład dla egzekucji z nieruchomości

Teraz chcielibyśmy wspólnie z Wami popatrzeć na pewien przykład. Opiszemy sobie sytuację hipotetycznego dłużnika oraz postaramy się odpowiedzieć na pytania o to, do czego prawo miał wierzyciel. A zatem przejdźmy do konkretów. Klient pisze: rok temu pożyczyłem pieniądze od firmy pożyczkowej. Nie miałem z czego spłacać rat, więc firma wysyłała mi ponaglenia, a potem wezwanie do zapłaty. Ostatnio dostałem pismo, z którego dowiedziałem się, że ta firma zajęła moją hipotekę. Sęk w tym, że pożyczka, którą brałem, nie była zabezpieczona moją nieruchomością. Dlaczego firma pożyczkowa tak postąpiła? Jakim prawem weszła mi na hipotekę, skoro przy zawieraniu pożyczki o hipotece w ogóle nie było mowy?

Jak na to odpowiedzieć? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w tej sytuacji klient firmy pożyczkowej stał się w świetle prawa dłużnikiem, a firma pożyczkowa – wierzycielem. Jeżeli doszło do zajęcia komorniczego nieruchomości, to stało się tak dlatego, że sąd nadał tytuł wykonawczy postępowaniu egzekucyjnemu. Podstawą prawną tych czynności jest część trzecia kodeksu postępowania cywilnego. W tej sytuacji wierzyciel musiał wnioskować, aby komornik przeprowadził egzekucję z nieruchomości. Wierzyciel miał do tego pełno prawo, nawet jeśli dłużnik zaciągnął pożyczkę, która nie miała zabezpieczenia hipotecznego.  

Firma pożyczkowa uzyskała informacje od komornika na temat nieruchomości dłużnika. Następnie komornik, wykonując swoje obowiązki wpisał do III-go działu księgi wieczystej tej nieruchomości ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Dłużnik może wybrnąć z tej sytuacji poprzez spłatę zobowiązań wierzyciela albo poprzez uzasadnione zaskarżenie poszczególnych etapów postępowania egzekucyjnego. Spłata długu albo uznanie przez sąd, że egzekucja odbywa się niezgodnie z prawem skutkuje umorzeniem postępowania. Natomiast, jeżeli dłużnik nie zapłaci albo będzie dociekał swoich praw bezskutecznie, wówczas dojdzie do licytacji jego nieruchomości, której celem jest spłata wierzyciela.

Tagi: egzekucja komorniczalicytacja komorniczapostępowanie egzekucyjnezajęcie konta bankowego przez komornikaegzekucjakomornikksięga wieczystaegzekucja nieruchomości

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 02.08.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top